[MINH HUỆ 09-11-2013] Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ Net lần thứ 10 hiện đã bắt đầu. Các bài chia sẻ kinh nghiệm từ các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục sẽ xuất hiện mỗi ngày trên Minh Huệ Net trong vài tuần tới.

Pháp hội Trung Quốc lần thứ 10

Việc tập trung đông người của các học viên ở Trung Quốc Đại lục đã không thể được thực hiện kể từ khi chiến dịch đàn áp chống lại Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền cộng sản bắt đầu vào năm 1999. Ở bên ngoài Trung Quốc, những cuộc tụ họp như vậy được tổ chức ở nhiều nơi trên khắp thế giới hàng năm.

Để giúp cho toàn bộ cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp được hưởng lợi ích từ những kinh nghiệm mà các học viên ở Trung Quốc chia sẻ, Minh Huệ Net đã bắt đầu truyền thống hàng năm của “Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ Net”.

Cũng như trong những năm qua, Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ Net lần thứ 10 cung cấp một cửa sổ đi vào cuộc sống và kinh nghiệm của những người chân tu- những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp- vì lợi ích của các học viên cũng như những người không phải là học viên.

Các bản dịch tiếng Anh sẽ sớm được công bố trên trang Minh Huệ Net tiếng Anh, và các bản dịch ra nhiều ngôn ngữ khác cũng sẽ sớm xuất hiện trên các phiên bản ngôn ngữ khác của Minh Huệ.

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp là dịp trang nghiêm nơi các học viên đến để học hỏi lẫn nhau, và chúng ta hy vọng rằng Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ Net lần thứ 10 sẽ mang lại những lợi ích tương tự cho tất cả những ai tham gia.


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/11/9/143103.html

Đăng ngày 16-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share