Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-4-2016 ] Từ tháng 5 năm 2015 đến cuối tháng 3 năm 2016, 2.110 người dân ở khu Đan Đông (bao gồm cả thành phố Phượng Thành) đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ [phong trào] khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân của các học viên Pháp Luân Công.

“Trong suốt thời Giang Trạch Dân cầm quyền, ông ta không làm được một việc tốt nào cả,” một người ký tên nói. “Người dân bị sa thải, quan chức hủ bại đến tận xương tủy, và bức hại Pháp Luân Công, đều do ông ta một tay gây ra, kẻ bại hoại này phải bị đưa ra xét xử.”

Một người khác nói: “Pháp Luân Công thật tuyệt vời! Các bạn đã kiên trì truyền rộng sự thật gần 20 năm qua, tôi thường hay nhìn thấy những tấm áp phích phơi bày cuộc bức hại của các bạn. Hãy tiếp tục công việc tốt đẹp này!”

[Giang Trạch Dân phát động] bức hại Pháp Luân Công là vi phạm luật pháp Trung Quốc cũng như luật pháp quốc tế mà Trung Quốc đã ký kết.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự. Từ tháng 5 năm 2015, hơn 1.000 học viên ở thành phố Đan Đông đã thực hiện quyền của họ và đệ đơn khởi kiện cựu độc tài này. Ngày càng nhiều người biết đến chân tướng Pháp Luân Công, cuộc bức hại và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi hệ thống luật pháp Trung Quốc điều tra tội ác của Giang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/7/-326316.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/4/11/156239.html

Đăng ngày 12-04-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share