Sáng tác và biểu diễn bởi Nhan Tĩnh Phân, một học viên ở Đức

[MINH HUỆ 15 – 05 – 2012]

Tải nhạc: Mai khai xuân mãn viên (4.3MB)

Từ Thông tri kêu gọi gửi bài kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/15/【征稿选登】乐曲-梅开春满园-257199.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/5/18/133438.html

Đăng ngày: 25– 5– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share