[MINH HUỆ 30-04-2012] Một nữ học viên Pháp Luân Công bị đưa đến một trại giam ở tỉnh khác sau khi bị bắt giữ phi pháp. Cô ấy đã giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho công an trong khi họ đưa cô đến trại giam. Cô nói: “Tôi là một học viên Đại Pháp, và tôi không làm gì sai. Tôi từ chối mặc đồng phục và không học nội quy.”

Cô đã cố gắng nói sự thật với mọi người mà cô gặp. Trong vòng vài ngày, nhiều người, gồm cả các lính canh, đã biết rằng Pháp Luân Công là tốt. Sự từ bi và nghiêm trang của Đại Pháp đã ảnh hưởng đến mọi người trong trại giam. Lính canh đối xử rất khác với cô. Cô được quyền học Pháp và tập công mỗi khi cô muốn. Bảy hay tám tội phạm cùng phòng với cô bắt đầu đến tìm hiểu về cô. Thậm chí một số người từng đánh bài và hút thuốc cũng tiếp xúc với cô.

Cô nói với họ về việc thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Khi lần đầu tiên cô đề cập đến, không ai trả lời, nhưng họ đều đang suy nghĩ. Đến lần thứ hai, trưởng phòng giam nói: “Tôi sẽ thoái. Tôi đã tham gia Đoàn thanh niên khi còn đi học.” Sau đó tất cả bảy người đều thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới. Từ đó, họ không còn gọi tên cô nữa; thay vào đó gọi là “học viên Pháp Luân Công” và bắt đầu học và tập Pháp Luân Công cùng với cô. Vì không có sách trong trại giam, nên cô đã dạy họ đọc khẩu quyết của các bài tập. Tất cả bảy người bắt đầu cùng nhau đọc to khẩu quyết. Sau khi nghe thấy, các tù nhân nam ở phòng giam bên cạnh cũng bắt đầu đọc chung với họ. Giọng đọc khẩu quyết vang dội khắp trại giam.

Điều này làm tất cả đều xúc động. Vì là vào buổi tối nên chỉ có một vài lính canh ở đó. Họ không nói gì cả, nhưng đều tận hưởng lòng từ bi của Đại Pháp. Với cách đó trại giam đã trở thành một điểm tập công. Người học viên đó đã tuyệt thực và được thả ra trong bảy ngày.


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/30/256459.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/5/8/133148.html

Đăng ngày: 25– 5– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share