Bài viết của Tĩnh Nhất

[MINH HUỆ 16-10-2020] Các đồng tu thường tiếp xúc với nhau, giao thiệp với nhau, đặc biệt là các đồng tu trong nhóm nhỏ học Pháp thì sự tiếp xúc ấy càng nhiều hơn. Đặc biệt là các đồng tu lâu năm, thuận theo sự đề cao trong tu luyện thì tầng thứ cũng đề cao, khó có tiếng nói chung với người thường, bao gồm cả người nhà không tu luyện. Vì lý do này, sự giao tiếp giữa đồng tu với nhau trở nên thường xuyên và nhiều hơn, thời gian lâu sẽ sinh ra tình đồng tu.

Tình đồng tu này không chỉ giới hạn giữa đồng tu nam và nữ, mà còn biểu hiện giữa đồng tu nữ và giữa đồng tu nam với nhau. Một khi gần gũi hơn thì liền sinh ra tình đồng tu, rồi nào là hỷ sự (lễ cưới) màu trắng, màu hồng, rồi gia đình thêm nhân khẩu, sinh con trai, quan niệm thế tục nào cũng xuất hiện. Đặc biệt là khi bản thân gặp quan nạn hay khó khăn nào đó, thì sẽ có xu hướng yêu cầu cao hơn đối với đồng tu thân thiết với mình. Nếu không đạt được yêu cầu của bản thân, thì liền sinh tâm oán hận. Rất dễ dẫn đến hiểu lầm, mang lại phiền phức không cần thiết. Vô hình trung tạo thành chướng ngại cho tu luyện bởi những quan niệm người thường ấy, cấp thị trường cho những đồng tu tâm tính kém tìm đến, tăng thêm rối loạn cho những đồng tu thực tu. Hiện tượng này vẫn luôn tồn tại giữa các đồng tu với nhau.

Ngoài ra, nếu giữa đồng tu nam và nữ nảy sinh tình đồng tu thì càng nguy hiểm hơn, trở ngại hơn. Vì vậy, mỗi cá nhân nam, nữ đồng tu đều nên chú ý phương diện này. Quá khứ cổ nhân giảng “Nam nữ thụ thụ bất thân”, đó chính là đạo lý. Nếu không thì can nhiễu sẽ càng nhiều, phiền phức sẽ càng lớn. Đây là điều đại kỵ của người tu luyện! Cho nên khi bạn ý thức được rồi thì nhất định phải cảnh giác, đối với phương diện này thì luôn luôn duy trì trạng thái “đèn đỏ”. Chỉ cần bạn muốn thực tu, vì an toàn của đồng tu và bản thân thì nhất định phải chú ý vấn đề tình đồng tu này.

Tất nhiên, chúng ta vẫn đang sống trong người thường, vẫn cần giao tiếp với người khác, vậy làm sao chúng ta có thể kiểm soát được mức độ này? Tôi nghĩ tốt nhất nên dùng “từ bi và thiện niệm” thay thế tình. Cho dù là giao tiếp giữa đồng tu cũng vậy, hoặc giảng chân tướng cho người thường cũng vậy, hoặc giữa người nhà với nhau cũng vậy, đều dùng từ bi và thiện niệm đối đãi tất cả.

Sư phụ giảng:

“Tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Khoan dung hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút, và ít nhân tâm hơn một chút. Trừ bỏ đi thiếu sót của bản thân, tu bỏ những thứ bất hảo của bản thân, đường đường chính chính làm tốt ba việc, để bản thân đề cao nhanh hơn, nhanh bước ra khỏi cái lý của con người đang ràng buộc chúng ta, thì con đường tu luyện mới rộng mở, và quan, nạn sẽ ít hơn, khi đó con đường viên mãn cũng sẽ gần hơn.

Trên đây là một chút thiển ý, nếu có chỗ nào thiếu sót, mong đồng tu chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/16/注意同修情-413836.html

Đăng ngày 18-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share