[MINH HUỆ 10-06-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 5 thành phố hoặc quận huyện ở 3 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 8 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì đức tin của mình.

6985f3e55c967a881a104f92e1aea35b.jpg

1. [Bắc Kinh] Ba học viên bị giam giữ
2. [Thành phố Tương Đàm, Hồ Nam] Nhà của bà Lỗ Mộng Quân bị lục soát
3. [Thiên Tân] Bà Trương Tú Cần bị giam giữ, bà Mã Khánh Hà đối mặt với phiên tòa
4. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Bành Thục Hoa bị xét xử
5. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Bà Thiệu Thụy Anh bị bắt giữ

1. [Bắc Kinh] Ba học viên bị giam giữ

Ngày 2 tháng 4 năm 2020, bà Mã Yến Lăng bị bắt giữ vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu một máy tính, một ổ cứng cầm tay, và các tài liệu in ấn. Bà đã bị đưa tới trại tạm giam Quận Hải Điến.

Bà Trương Như Nhất, 81 tuổi, ở thị trấn Tô Gia Đà đã bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào ngày 17 tháng 5. Cảnh sát của Đồn Công an Thị trấn Dương Phường đã bắt giữ và giam ông trong trại tạm giam Hải Điến, đồng thời tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp của ông.

Ông Vương Tự Thành ở quận Bình Cốc đã bị cảnh sát của Đồn Công an Dục Khẩu bắt giữ vào sáng ngày 8 tháng 6. Ông đã bị đưa tới trại tạm giam Bình Cốc.

Tham gia bức hại các học viên:
Đồn Công an Dục Khẩu: +86-10-61906238
Đồn Công an Mã Phường: +86-1060996869
Trần Phượng Toàn (陈凤全), cảnh sát: +86-13910601698
Từ Giai (徐佳), cảnh sát: +86-13701032890
Kiều Thụ Lâm (乔树林), cảnh sát: +86-13716318811

2. [Thành phố Tương Đàm, Hồ Nam] Nhà của bà Lỗ Mộng Quân bị lục soát

Nhà của bà Lỗ Mộng Quân bị cảnh sát an ninh nội địa lục soát vào sáng ngày 2 tháng 6 năm 2020.

Tham gia bức hại bà Lỗ:
Triệu Nhạc Phong (赵岳峰), cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Thành phố Tương Đàm: +86-13507329152
Điền Giang Đào (田江涛), cảnh sát: +86-13507322066
Lưu Vệ Bình (刘卫平), cảnh sát: +86-13507329339
Thẩm Xuân Lâm (沈春林), cảnh sát: +86-13975237983
Đường Tương Kiến (唐湘建), cảnh sát: +86-13975221164

3. [Thiên Tân] Bà Trương Tú Cần bị giam giữ, bà Mã Khánh Hà đối mặt với phiên tòa

Bà Trương Tú Cần ở thị trấn Kiều Bắc, quận Ninh Hà đã bị theo dõi và bắt giữ vào ngày 1 tháng 6 năm 2020, vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Ninh Hà.

Theo dự kiến, bà Mã Khánh Hà ở thị xã Hoàng Trang, quận Vũ Thanh sẽ bị xét xử ở trong trại tạm giam Vũ Thanh vào ngày 10 tháng 6.

4. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Bành Thục Hoa bị xét xử

Bà Bành Thục Hoa đã bị Tòa án Huyện Tân Tân xét xử vào sáng ngày 5 tháng 6 năm 2020.

5. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Bà Thiệu Thụy Anh bị bắt giữ

Sáng ngày 4 tháng 6 năm 2020, bà Thiệu Thụy Anh, 75 tuổi, đã bị cảnh sát tuần tra báo chính quyền vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Thành phố Chiêu Viễn đã bắt giữ bà, tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công của bà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/10/407519.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/23/185621.html

Đăng ngày 01-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share