[MINH HUỆ 21-05-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 22 thành phố hoặc quận huyện ở 10 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 32 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì đức tin của mình.

910d3d86c693e4d3cb18ace4acbc1821.jpg

1. [Châu Kiềm Nam, tỉnh Quý Châu] Bà Hoàng Ngọc Thanh bị cầm tù
2. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Tằng Gia Canh đối mặt với phiên tòa
3. [Bắc Kinh] Ba học viên bị bắt giữ
4. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Bà Cam Nguyệt Hoa và ông Trịnh Văn Siêu bị bắt giữ
5. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Giang Tằng Triều và em gái là bà Giang Hồng Diễm bị giam giữ
6. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Nhà của ông Vương Minh Khiêm và bà Lưu Ngọc Mai bị lục soát
7. [Thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy] Ông Thì Hiền Thành bị giam giữ
8. [Thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông] Bà Lý Chân Đệ bị giam giữ
9. [Thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc] Bà Lý Nhân Anh bị giam giữ
10. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Khánh Hoa bị bắt giữ
11. [Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang] Hồ sơ vụ án của ông Lý Chấn Trung đã chuyển tới tòa án
12. [Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông] Ông Bành Thụ Minh và bà Trương Tái Vinh bị bắt giữ
13. [Thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông] Bà Chu Hạnh Hữu và bà Chu Yến Hoan bị bắt giữ
14. [Thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông] Bà Ngô Tĩnh Quyên bị bắt giữ
15. [Trùng Khánh] Ba học viên bị bắt giữ
16. [Thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy] Bà Trần Hồng Lan bị bắt giữ
17. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tòng Hà bị bắt giữ
18. [Thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam] Ông Tô Niên Tùng bị bắt giữ
19. [Thành phố Cô Giao, tỉnh Sơn Tây] Bà Trương Biến Anh bị bắt giữ
20. [Thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc] Bà Bạch Vệ Vân và bà Đàm Quyên bị giam giữ hình sự
21. [Thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc] Ông Hạng Minh Hiên bị bắt giữ
22. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Hồ sơ của bà Lưu Tiểu Huệ đã được chuyển sáng tòa án

1. [Châu Kiềm Nam, tỉnh Quý Châu] Bà Hoàng Ngọc Thanh bị cầm tù

Ngày 30 tháng 11 năm 2018, bà Hoàng Ngọc Thanh, 61 tuổi, bị bắt giữ tại lối vào của Đường sắt Cao tốc của Nhà ga phía Đông Đô Quân và bị giam trong trại tạm giam Nữ Thành phố Đô Quân. Bà đã bị kết án hai năm tù vào tháng 7 năm 2019, và hiện đang bị giam trong Nhà tù Nữ Số 1 Thành phố Quý Châu.

2. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Tằng Gia Canh đối mặt với phiên tòa

Ngày 10 tháng 7 năm 2019, ông Tằng Gia Canh, 78 tuổi, bị bắt và bị giam trong trại tạm giam Quận Hải Châu. Tòa án Hải Châu dự kiến xét xử ông vào sáng ngày 3 tháng 6 năm 2020.

Tham gia bức hại ông Tằng:
Giả Tồn Cẩm (贾存锦), Thẩm phán Tòa án Quận Hải Châu: +86-20-83005757
Ô Diệu Quảng (邬耀广), Chánh án: +86-13502400817
Ngô Lệ Vân (吴丽云), Trưởng Phòng Chấp hành: +86-13922279404
Trịnh Tố Mai (郑素梅), Phó Chánh Tòa Hình sự: +86-18126766887

3. [Bắc Kinh] Ba học viên bị bắt giữ

Gần đây bà Hồ Hiểu Lộ, bà Trương Tự Thư, và bà Vương Thục Hoa ở thị trấn Vĩnh Ninh, quận Diên Khánh đã bị bắt giữ. Hiện chưa rõ tung tích của họ.

4. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Bà Cam Nguyệt Hoa và ông Trịnh Văn Siêu bị bắt giữ

Bà Cam Nguyệt Hoa ở huyện Dịch đã bị cảnh sát của Đồn Công an Thành Khu bắt giữ vào chiều tối gnafy 19 tháng 5 năm 2020. Nhà của bà bị lục soát, các tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, sách Pháp Luân Đại Pháp, một máy tính xách tay, một máy in, một điện thoại di động, và các tài liệu in ấn của bà bị tịch thu. Hiện chưa rõ tung tích của bà.

Ông Trịnh Văn Siêu ở huyện Dịch đã bị Minh Trung (trưởng Đồn Công an Thành Khu) và các cảnh sát khác bắt giữ vào ngày 19 tháng 5. Nhà của ông bị lục soát, và máy tính xách tay, điện thoại di động của ông bị tịch thu. Ông bị giam bảy ngày.

5. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Giang Tằng Triều và em gái là bà Giang Hồng Diễm bị giam giữ

Ông Giang Tằng Triều và em gái là bà Giang Hồng Diễm ở quận Nhượng Hồ Lô đã bị cảnh sát của Công an Long Nam bắt giữ vào ngày 15 tháng 5 năm 2020. Ông Giang hiện đang bị giam ở trong trại tạm giam Lâm Điện, còn bà Giang ở trong trại tạm giam Thái Khang.

6. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Nhà của ông Vương Minh Khiêm và bà Lưu Ngọc Mai bị lục soát

Nhà của ông Vương Minh Khiêm và bà Lưu Ngọc Mai đã bị cảnh sát Trâu Trường Sinh của Đồn Công an Nguyệt Nha Đường, cảnh sát Tần Hải Hưng của Đội An ninh Nội địa Quận Ngũ Hoa, và các cảnh sát lục soát vào ngày 3 tháng 3 năm 2020. Các sách Pháp Luân Đại Pháp và tiền mặt của họ bị tịch thu.

Sau đó bà Lưu đã được bảo lãnh tại ngoại chờ hậu thẩm.

7. [Thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy] Ông Thì Hiền Thành bị giam giữ

Tháng 3 năm 2020, ông Thì Hiền Thành, một nhân viên của Phân xưởng Vận hành Tuyến về của Nhà ga xe lửa Phụ Dương, đã bị báo cảnh sát vì nói với một đồng nghiệp về Pháp Luân Công. Ông bị cảnh sát của Công an Quận Dĩnh Đông, và bị giam giữ 15 ngày.

Ông Thì bị đình chỉ chức vụ ở cơ quan hai năm.

Tham gia bức hại ông Thì:
Trương Hội Phát (张会发), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13805583387, +86-18905583387
Từ Lôi (徐雷), chính trị viên: +86-13905582968, +86-18905582899
Thiệu Kiến Quân (邵建军), Phó đội trưởng: +86-13705588802, +86-18955886210
Trữ Khả Phong (储可峰), Phó đội trưởng: +86-13705586211, +86-18905586211

8. [Thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông] Bà Lý Chân Đệ bị giam giữ

Bà Lý Chân Đệ bị bắt giữ vào tháng 3 năm 2020. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Quận Pha Đầu.

Tham gia bức hại bà Lý:
trại tạm giam Quận Pha Đầu: +86-7593559918
Triệu Thụ Vinh (赵树荣), Trưởng Phòng 610 Quận Pha Đầu: +86-13828287616

9. [Thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc] Bà Lý Nhân Anh bị giam giữ

Bà Lý Nhân Anh đã bị cảnh sát của Đồn Công an Nam Giao và nhân viên chính quyền khu phố bắt giữ vào ngày 14 tháng 5 năm 2020. Bà hiện đang bị giam trong trại tạm giam Số 2 Thành phố Tùy Châu. Con gái bà là cô Lý Vân bị ép phải bỏ việc.

Tham gia bức hại bà Lý:
Cảnh sát An ninh Nội địa:
Trương Dũng (张勇): +86-18808663330
Lưu Quốc Thanh (刘国清): +86-15897588508
Văn phòng Quản lý Khu phố Nam Giao: +86-15897603868

10. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Khánh Hoa bị bắt giữ

Bà Lý Khánh Hoa ở huyện Cử Nam đã bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Cử Nam bắt giữ vào ngày 19 tháng 5 năm 2020. Nhà của bà bị lục soát, và các sách Pháp Luân Đại Pháp và một chiếc đài của bà bị tịch thu.

11. [Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang] Hồ sơ vụ án của ông Lý Chấn Trung đã chuyển tới tòa án

Ông Lý Chấn Trung hiện đang bị giam trong trại tạm giam. Hồ sơ của ông đã bị chuyển sang Viện Kiểm sát Kiến Hoa.

Tham gia bức hại ông Lý:
Lý Trác (李卓), Đồn trưởng Đồn Công an Dân Hàng Lộ: +86-18946292401
Vương Vân Phong (王云峰), Phó Đồn Công an Dân Hàng Lộ: +86-18946296463
Thang Hoành Đạt (汤宏达), cảnh sát: +86-18946291578
Tôn Hạo (孙浩), cảnh sát: +86-18946297034

12. [Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông] Ông Bành Thụ Minh và bà Trương Tái Vinh bị bắt giữ

Cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Huyện Cao Đường, Phòng 610, và Đồn Công an Nhân Hòa đã đột nhập vào phòng khám của ông Bành Thụ Minh và bắt giữ ông vào sáng ngày 19 tháng 5 năm 2020. Họ đã tịch thu điện thoại di động của ông.

Sau đó cảnh sát kéo đến nhà ông Trương Tái Vinh và lục soát nơi này.

Cả hai học viên đều bị đưa tới đồn công an.

Tham gia bức hại các học viên:
Ân Quốc Lương (殷国梁), Trưởng Phòng 610 Huyện Cao Đường: +86-635-3982689, +86-635-3952658, +86-13906353298
Lưu Đông (刘冬), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-635-3888956, +86-13606353930
Quách Hồng Xuân (郭红春), Đội phó: +86-13963542756
Dương Quốc Dũng (杨国勇), Đồn trưởng Đồn Công an Nhân Hòa: +86-635-2135110, +86-635-3980861, +86-13963023526
Lý Hồng Dũng (李洪勇), Đồn phó: +86-13863513529
Mã Khánh Dược (马庆跃), Đồn phó: +86-635-3952969, +86-13563043358

13. [Thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông] Bà Chu Hạnh Hữu và bà Chu Yến Hoan bị bắt giữ

Bà Chu Hạnh Hữu đã bị bắt giữ vào tháng 11 năm 2019.

Bà Chu Yến Hoan ở thôn Hoàn Thuận, thị trấn Lý Thủy ở quận Nam Hải, đã bị bốn cảnh sát của Đồn Công an Hòa Thuận bắt giữ tại nơi làm việc vào ngày 18 tháng 5 năm 2020.

Tham gia bức hại các học viên:
Đồn Công an Hòa Thuận: +86-757-85119580

14. [Thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông] Bà Ngô Tĩnh Quyên bị bắt giữ

Bà Ngô Tĩnh Quyên ở quận Yết Đông đã bị cảnh sát của Đồn Công an Thành Tây bắt giữ vào ngày 14 tháng 5 năm 2020.

15. [Trùng Khánh] Ba học viên bị bắt giữ

Ngày 24 tháng 4 năm 2020, ông Ngụy Cửu Phúc và vợ là bà Từ Ứng Đức đã bị bắt giữ tại nhà khi đang giao than củi cho bà Chu. Bà Chu cũng bị bắt giữ. Cảnh sát tịch thu tiền mặt, máy in và tài liệu in ấn.

Sau đó bà Từ đã được thả vào buổi tối vì sức khỏe kém. Ông Ngụy đã bị giam trong trại tạm giam Khai Châu 12 ngày. Bà Chu hiện vẫn đang bị giam trong trại này.

16. [Thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy] Bà Trần Hồng Lan bị bắt giữ

Ba Trần Hồng Lan bị Công an Huyện Thọ và Đồn Công an Thị trấn Song Kiều bắt giữ vào ngày 17 tháng 5 năm 2020. Các sách Pháp Luân Đại Pháp, máy in, và máy tính của bà bị tịch thu. Hiện chưa rõ tung tích của bà.

17. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tòng Hà bị bắt giữ

Bà Tòng Hà bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 5 năm 2020. Nhà của bà bị lục soát.

18. [Thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam] Ông Tô Niên Tùng bị bắt giữ

Sau nhiều năm sống trôi dạt, ông Tô Niên Tùng ở khu phố Liên Tinh, huyện Du đã bị Công an Huyện Du bắt giữ. Hiện chưa rõ tung tích của ông.

Tham gia bức hại ông Tô:
Tương Chỉ Cảnh (蒋芷境), Trưởng Công an Huyện Du: +86-13786397777, +86-731-24338001
Bành Phó Cương (彭傅纲), Phó Trưởng Công an Huyện Du: +86-13974193598, +86-18073305588, +86-731-24229478
Lưu Đức Minh (刘德明), Phó Trưởng Công an Huyện Du: +86-13517415555, +86-18073305688
Lưu Quế Phi (刘桂飞), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13975355868, +86-731-24338091

19. [Thành phố Cô Giao, tỉnh Sơn Tây] Bà Trương Biến Anh bị bắt giữ

Bà Trương Biến Anh bị bắt giữ vào ngày 17 tháng 5 năm 2020. Hiện chưa rõ tung tích của bà.

20. [Thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc] Bà Bạch Vệ Vân và bà Đàm Quyên bị giam giữ hình sự

Ngày 23 tháng 4 năm 2020, bà Bạch Vệ Vân và bà Đàm Quyên đã bị cảnh sát của Đồn Công an Tuyền Khẩu ở quận Đông Bảo vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Họ đã bị giam giữ hình sự vào ngày 9 tháng 5 và hiện đang bị giam trong trại tạm giam Số 1 Thành phố Kinh Môn.

21. [Thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc] Ông Hạng Minh Hiên bị bắt giữ

Ông Hạng Minh Hiên ở thành phố Ma Thành đã bị cảnh sát khu dân cư bắt giữ vào sáng ngày 18 tháng 5 năm 2020. Nhà của ông bị lục soát. Hiện ông đã trở về nhà.

22. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Hồ sơ của bà Lưu Tiểu Huệ đã được chuyển sáng tòa án

Bà Lưu Tiểu Huệ, 56 tuổi, đã bị giam trong trại tạm giam Tế Nam tám tháng qua. Viện Kiểm sát Quận Thiên Kiều đã chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Tòa án Thiên Kiều vào đầu tháng 4 năm 2020.

Tham gia bức hại bà Lưu:
Vương Dũng (王勇), Chánh Tòa Hình sự, thuộc Tòa án Quận Thiên Kiều: +86-531-85964891
Lâm Vinh Quốc (林荣国), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Quận Thiên Kiều: +86-531-85085584
Từ Dĩnh (徐颖), Đội phó: +86-13361089707


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/21/406625.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/2/185341.html

Đăng ngày 26-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share