Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-01-2020] Một phụ nữ 75 tuổi đã bị biệt giam bốn tháng sau khi bị bắt vì nói với mọi người về đức tin của mình – Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Bàng Vĩnh Phượng, một cư dân thành phố Liêm Giang, tỉnh Quảng Đông, đã đi tới thành phố Phật Sơn (một thành phố cùng tỉnh) để thăm con gái vào tháng 9 năm 2019. Bà bị báo chính quyền vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công và nói với mọi người về pháp môn này. Cảnh sát đã theo dõi và bắt giữ bà.

Cảnh sát đã lục soát nhà của hai con gái bà ở thành phố Phật Sơn. Cả hai con gái và hai con rể của bà đều bị giam một ngày trong đồn công an địa phương.

Ban đầu cảnh sát giữ bà Bàng trong Trại tạm giam Sư Sơn. Khi các con gái của bà tới đó thăm bà, cảnh sát ở đó đã không cho phép họ gặp mẹ mình và cũng từ chối để họ gửi quần áo vào cho bà.

Gần đây, khi hai cô đi đến trại tạm giam một lần nữa, một cảnh sát cho hay bà Bàng đã bị chuyển tới một cơ sở giam giữ khác ở quận Thuận Đức, nhưng từ chối tiết lộ địa chỉ cụ thể.

Chỉ còn vài tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, và các con gái của bà Bàng đang kêu gọi chính quyền hãy trả tự do cho mẹ của họ một cách điều kiện.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/1/398275.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/1/12/182137.html

Đăng ngày 14-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share