Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 26-07-2019] Ngay sau khi tôi tham gia sự kiện Kỷ niệm 20 năm ngày bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, tôi được biết Sư phụ đã công bố bài Kinh văn mới nhất: “Gửi Pháp hội Canada”. Tôi đã đọc bài Kinh văn ngay khi về tới nhà.

Sư phụ giảng:

“Mọi người hãy làm thật tốt phần việc còn lại, hãy dùng quá trình tu luyện vô hối của chư vị mà đi tới tương lai”. (Gửi Pháp hội Canada 2019)

Tôi ngộ được rằng mỗi chúng ta đều mắc những sai sót hoặc làm những việc không đúng do chấp trước của bản thân trên con đường tu luyện. Chúng ta đều có những điều mà bản thân cảm thấy hối tiếc vì đã làm không tốt trong quá khứ. Nhưng từ giờ trở đi, chúng ta nên trân quý thời gian để bù đắp những tổn thất và tinh tấn hơn, đặc biệt đối với những học viên đã quay trở lại tu luyện sau khi đi lạc đường và tuyên bố Nghiêm chính thanh minh để chân chính thực tu.

Ngoài việc tinh tấn làm tốt ba việc, giờ cũng là lúc chúng ta cần buông bỏ và vượt qua những mâu thuẫn với các đồng tu, hướng nội, và quy chính bản thân.

Sư phụ hy vọng mỗi đệ tử chúng ta đều tu luyện bản thân cho tốt. Bất kể chúng ta nghĩ đối phương đã sai như thế nào, chúng ta cũng không nên cảm thấy bất bình hoặc oán hận. Nếu chúng ta không thể vượt lên và vượt qua những mâu thuẫn, thì chúng ta đang lãng phí thời gian và cơ hội mà Sư phụ cấp cho chúng ta để đề cao bản thân.

Sư phụ giảng:

“Chúc chư vị đều có sở ngộ, đều có sở thành!” (Gửi Pháp hội Canada 2019)

Chúng ta nên trân quý thời gian hơn và hướng nội để tìm ra chấp trước. Trong đoạn thời gian còn lại, chúng ta nên tận lực cứu độ nhiều chúng sinh hơn và đạt được tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/26/390613.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/12/178854.html

Đăng ngày 02-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share