Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 11-08-2019] Sư phụ giảng trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”:

“Họ không hề gây sự với chư vị ở bề mặt, còn trong tâm lại rất tốt với chư vị; không phải như thế, [mà] cơn nóng giận thật sự xuất ra từ nội tâm. Bởi vì nghiệp lực rơi vào ai thì người đó thấy khó chịu; đảm bảo là như vậy.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã nhiều lần đối mặt và vượt qua quan, đối với lời giảng này, tôi có một chút thể ngộ.

Đây là nghiệp lực của người tu luyện, nó ở trong trường không gian của bạn. Khi bạn muốn tiêu nghiệp, khối nghiệp lực này sẽ bay ra từ trong trường không gian của bạn và rơi lên thân vợ hoặc chồng của bạn. Lúc này, vợ hoặc chồng của bạn liền cảm thấy khó chịu và tức giận phát ra từ trong tâm. Kỳ thực, bản thân vợ hoặc chồng của bạn cũng không biết gì cả, họ trở thành một diễn viên trong “vở kịch” này để bạn vượt quan. Họ đã tạo ra một “vở kịch” cho bạn sử dụng để vượt quan. Đồng thời, bạn phải hiểu rõ ràng rằng đó không phải là điều họ muốn làm mà chỉ để bạn vượt quan thôi, nên bạn cần giữ vững tâm tính và cảm ơn họ từ tận đáy lòng (vì để tôi vượt quan mà họ “diễn” vất vả thế này). Lúc ấy bạn sẽ loại bỏ khối nghiệp lực này và chuyển hóa thành đức để nó quay trở về trường không gian của bạn. Nhưng nếu bạn không giữ vững tâm tính của mình, thì khối nghiệp lực này sẽ quay trở lại trường không gian của bạn và đợi lần sau xuất ra để tiếp tục tiêu nghiệp.

Sư phụ cũng giảng:

“[Nếu] thông thường toàn tâm của chư vị luôn hoà ái từ bi như thế, [thì] khi đột nhiên xuất hiện vấn đề, chư vị sẽ có thêm một khoảng hoà hoãn, [để] cân nhắc thêm.” (Bài giảng thứ tư – Chuyển Pháp Luân)

Lúc đó, chỉ cần bạn có thể nghĩ rằng họ đang “diễn” vở kịch này để giúp bạn tiêu nghiệp, thì bạn có thể vượt qua quan này.

Đây là một chút lý giải cá nhân trong khi vượt quan tâm tính, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp mong đồng tu chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/11/浅悟业力转化的体现形式-391297.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/31/179119.html

Đăng ngày 04-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share