[MINH HUỆ 28-11-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 9 thành phố hoặc các huyện thị ở 7 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 6 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 5 học viên bị bắt giữ phi pháp.

673797936f5131b1fece902a69b50f33.jpg

1. [Thành phố Miên Trúc, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Lô Thượng Dung bị bắt giữ
2. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Cô Tất Kiến Hồng tuyệt thực
3. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Vợ chồng ông Cao Hồng Vĩ và bà An Á Quân bị bắt giữ
4. [Huyện Huệ Đông, tỉnh Quảng Đông] Ông Lưu Khánh Cường bị bỏ tù
5. [Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Hồ Tú Quyên bị giam giữ
6. [Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Lưu Tĩnh Hiệp bị giam giữ
7. [Thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc] Bà Thái Học Hồng bị bắt giữ

8. [Huyện Thiệu Đông, tỉnh Hồ Nam] Nhà của ông Ninh Thiết Kiều bị lục soát
9. [Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam] Bà Lưu Tiểu Muội bị giam giữ
10. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Bà Cao Tiểu Vĩ bị bắt giữ

1. [Thành phố Miên Trúc, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Lô Thượng Dung bị bắt giữ

Sáng ngày 20 tháng 11 năm 2018, bà Lô Thượng Dung bị một viên quản lý chợ bắt và đưa tới Đồn Công an Phú Tân khi bà đang giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân thị trấn Phú Tân. Bà đã trở về nhà hai giờ sau đó.

2. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Cô Tất Kiến Hồng tuyệt thực

Cô Tất Kiến Hồng đang tuyệt thực trong Nhà tù nữ Sơn Đông.

3. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Vợ chồng ông Cao Hồng Vĩ và bà An Á Quân bị bắt giữ

Theo báo cáo trước đó, ông Cao Hồng Vĩ và vợ là bà An Á Quân bị bắt giữ vào một bổi chiều cách đây vài ngày. Ông cao vẫn đang tuyệt thực.

4. [Huyện Huệ Đông, tỉnh Quảng Đông] Ông Lưu Khánh Cường bị bỏ tù

Bà Lưu Khánh Cường bị đưa tới Nhà tù Bắc Giang, thành phố Thiều Quan vào sáng ngày 20 tháng 11 năm 2018.

5. [Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Hồ Tú Quyên bị giam giữ

Cảnh sát Của Đội An ninh Nội địa Thành phố Trịnh Châu và Phân cục Công an Đại Học Lộ, cùng với nhân viên của Phòng Quản lý khu phố Ngũ Lý Bảo, đã đột nhập vào nhà của bà Hồ Tú Quyên, bắt giữ và lục soát nơi ở của bà vào ngày 27 tháng 9 năm 2018.

Bà Hồ hiện vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Số 3 Thành phố Trịnh Châu, và gia đình không được vào thăm.

Các bên tham gia bức hại bà Hồ:
Tần Thủ Trung (秦守忠), phó đội trưởng, Đội An ninh Nội địa, Cục Công an Thành phố Trịnh Châu: +86-15729375506
Vương Lôi (王雷): +86-15729375567
Lưu Tân Lập (刘新立), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-15729375552
Vương Bân (王彬), bí thư công ủy đảng, Phòng Quản lý Khu phố Ngũ Lý Bảo: +86-15981931690

6. [Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Lưu Tĩnh Hiệp bị giam giữ

Bà Lưu Tĩnh Hiệp bị cảnh sát giao thông bắt giữ khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công trên đường phố vào ngày 19 tháng 11 năm 2018. Nhà của bà bị lúc soát. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Khu Kim Thủy.

7. [Thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc] Bà Thái Học Hồng bị bắt giữ

Bà Thái Học Hồng bị báo công an khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công trên quảng trường Ma Thành vào chiều ngày 25 tháng 11 năm 2018. Bà bị bắt và đưa tới Đồn Công an Cổ Lâu. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Ma Thành.

8. [Huyện Thiệu Đông, tỉnh Hồ Nam] Nhà của ông Ninh Thiết Kiều bị lục soát

Ông Ninh Thiết Kiều được đưa tới Bệnh viện Nhân dân Thiệu Đông vào ngày 21 tháng 11 năm 2018. Cảnh sát của Đội An ninh Nội địa, đồn công an địa phương, và chủ nhà mà ông Ninh thuê trọ đã lục soát nhà ông vào tối ngày 23 tháng 11. Bà Lý Phi Yến và ông Bành Văn Tân đang có mặt ta đó bị đưa tới Cục Công an Thiệu Đông.

9. [Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam] Bà Lưu Tiểu Muội bị giam giữ

Bà Lưu Tiểu Muội bị người của Đồn Công an bắt giữ khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công vào ngày 31 tháng 10 năm 2018. Cảnh sát khám người bà và tìm thấy một cổng cắm thẻ nhớ do khu dân cư của bà cung cấp. Trong 15 ngày bà Lưu bị giam giữ, cảnh sát lục soát nhà bà.

10. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Bà Cao Tiểu Vĩ bị bắt giữ

Tối ngày 21 tháng 11 năm 218, bốn công an mặc thường phục đã gõ cửa nhà bà Cao Tiểu Vĩ, viện cớ tới kiểm tra thiết bị sưởi ấm để lừa bà mở cửa, khi đó bà Cao đang nấu ăn. Họ bắt giữ bà và lục soát nhà bà. Hiện vẫn chưa rõ tung tích bà Cao.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/28/377753.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/12/14/173622.html

Đăng ngày 21-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share