[MINH HUỆ 27-11-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 14 thành phố hoặc các huyện thị ở 8 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 15 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 26 học viên bị bắt giữ phi pháp.

e432146c1f19f1e1983d8ef99f077d07.jpg

1. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Mã Tân Anh bị giam giữ
2. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Triệu Tố Nga bị bỏ tù
3. [Bắc Kinh] Bà Cao Ngọc Linh bị giam giữ
4. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Ông Bùi Ngọc Hiền và vợ ông bà Lý Duyên Xuân bị bắt giữ
5. [Thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc] Bà Hạ Yến bị bắt giữ
6. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Ông Giả Triệu Dân bị giam giữ
7. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Ông Vương Học Dũng và hơn 20 học viên khác bị bắt giữ
8. [Thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông] Tám học viên đối mặt với phiên tòa
9. [Thành phố Nghi Xương, tỉnh Hà Bắc] Ông Thôi Nguyên Xương bị xét xử
10. [Huyện Hành Dương, tỉnh Hồ Nam] Ông Bành Tuấn Nam bị bắt giữ
11. [Thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông] Bà Lý Hợp Anh bị bắt giữ
12. [Thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông] Bà Hứa Mộc Quần bị xét xử
13. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Bà Thang Thụ Viện bị giam giữ
14. [Thiên Tân] Bà Từ Tuyết Lệ đối mặt với phiên xét xử

1. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Mã Tân Anh bị giam giữ

Bà Mã Tân Anh hiện đang bị giam trong trại tạm giam Cáp Nhĩ Tân.

2. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Triệu Tố Nga bị bỏ tù

Bà Triệu Tố Nga ở huyện Hắc Sơn bị kết án bốn năm tù. Bà đã bị chuyển từ trại tạm giam Cẩm Châu tới Nhà tù nữ Tỉnh Liêu Ninh vào ngày 27 tháng 11 năm 2018.

3. [Bắc Kinh] Bà Cao Ngọc Linh bị giam giữ

Bà Cao Ngọc Linh, 64 tuổi, ở khu dân cư Thiên Thông Uyển, khu Xương Bình, bị người của Đồn Công an Thiên Thông Uyển bắt giữ khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công vào ngày 19 tháng 11 năm 2018. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Xương Bình.

4. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Ông Bùi Ngọc Hiền và vợ ông bà Lý Duyên Xuân bị bắt giữ

Ông Bùi Ngọc Hiền và vợ là bà Lý Duyên Xuân bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 11 năm 2018 khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công ở huyện Lô Long. Nhà của họ bị lục soát.

Các bên tham gia bức hại vợ chồng ông Bùi:
Quách Hiểu Quân (郭晓军), cục trưởng, Cục Công an Huyện Lô Long: +86-335-7012639, +86-13933535666, +86-335-7012449
Đội An ninh Nội địa: +86-335-7012449
Phùng Hiểu Lệ (冯晓丽): +86-13780560199
Phan Hàng (潘航), đồn trưởng, Đồn Công an Song Vọng: +86-335-7041110, +86-13930326777, +86-13964755966
Phùng Lôi (冯雷), cục trưởng, Phân cục Công an Sơn Hải Quan: +86-18533522981

5. [Thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc] Bà Hạ Yến bị bắt giữ

Bà Hạ Yến bị cảnh sát của Đồn Công an Văn An bắt giữ tại cổng khu cư trú vào chiều ngày 23 tháng 11 năm 2018.

6. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Ông Giả Triệu Dân bị giam giữ

Ngày 11 tháng 11 năm 2018, ông Giả Triệu Dân bị công an huyện Tề Hà ở thành phố Đức Châu bắt giữ khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Ông bị đưa tới trại tạm giam Đức Châu. Công an lục soát nhà ông và lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp, máy in và tài liệu của ông.

Tham gia bức hại ông Giả:
Đội An ninh Nội địa Huyện Tề Hà: +86-534-5509097

7. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Ông Vương Học Dũng và hơn 20 học viên khác bị bắt giữ

Ông Vương Học Dũng cùng hơn 20 học viên khác bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 11 năm 2018. Tòan bộ điện thoại di động của các học viên đều bị tịch thu.

8. [Thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông] Tám học viên đối mặt với phiên tòa

Tám học viên sẽ bị Tòa án Huyện Ngũ Liên đưa ra xét xử vào sáng ngày 29 tháng 11 năm 2018. Họ gồm: Bà Khuất Chính Dung, bà Tôn Bình, bà Công Hoa, ông Vương Duyên Chu, ông Diêu Dũng Lâm, ông Khuất Chính Hoa, bà Lý Huệ Quyên, và bà Vương Quân Linh.

Các bên tham gia bức hại tám học viên:
Lưu Quốc Khánh (刘国庆), thẩm phán, Tòa án Huyện Ngũ Liên: +86-633-5338162, +86-15263330750
Hàn Đào (韩涛), viện trưởng: +86-13562396777
Lý Kiến Ba (李建波), công tố, Viện Kiểm sát Huyện Ngũ Liên: +86-633-3011503, +86-13376333777, +86-18706331507
Duẫn Bằng (尹鹏), trợ lý công tố: +86-633-3011515, +86-17806336882

9. [Thành phố Nghi Xương, tỉnh Hà Bắc] Ông Thôi Nguyên Xương bị xét xử

Ông Thôi Nguyên Xương bị Tòa án Khu Ngũ Gia xét xử vào tháng 11 năm 2018.

Các bên tham gia bức hại ông Thôi:
Lôi Huân Thành (雷勋成), đồn trưởng, Đồn Công an Hướng Dương: +86-7176913110
Phân cục Công an Ngũ Gia: +86-7176353110
Diệp Binh (叶兵), cục trưởng, Phân cục Công an Ngũ Gia Cương: +86-13886724666, +86-717-6352300

10. [Huyện Hành Dương, tỉnh Hồ Nam] Ông Bành Tuấn Nam bị bắt giữ

Ngày 22 tháng 11 năm 2018, ông Bành Tuấn Nam 75 tuổi, bị người của Đồn Công an Mao Thị bắt giữ tại thị trấn Mao Thị khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân.

11. [Thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông] Bà Lý Hợp Anh bị bắt giữ

Bà Lý Hợp Anh ở khu Mậu Cảng bị người của Đội An ninh Nội địa Khu Bình Xuyên bắt giữ vào tháng 9 năm 2018 khi bà đang giảng chân tướng Pháp Luân Công trong khuôn viên trường tiểu học thì bị báo công an.

Tham gia bức hại bà Lý:
Tằng Quảng Quý (曾光贵), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-13639301978, +86-943-6712080, +86-943-8284018

12. [Thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông] Bà Hứa Mộc Quần bị xét xử

Ngày 3 tháng 5 năm 2018, bà Hứa Mộc Quần bị người của Đồn Công an Biên phòng Liên Hạ và Đội An ninh Nội địa bắt giữ vào ngày 3 tháng 5 năm 2018. Công an đã chuyển hồ sơ vụ án của bà Hứa sang Viện Kiểm sát Khu Trừng Hải vào ngày 29 tháng 5.

Cục Giáo dục Trường Hải đã ra quyết định đình chỉ tiền lương của bà Hứa vào ngày 21 tháng 9.

Tham gia bức hại bà Hứa:
Vương Quang Huy (王光辉), thành viên Hội thẩm tòa án: +86-754-86985034

13. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Bà Thang Thụ Viện bị giam giữ

Bà Thang Thu Viện bị người của Đồn Công an Kim Bích Lộ bắt giữ vào sáng ngày 23 tháng 11 năm 2018. Bà đã bị đưa tới trại tạm giam Bạch Long Lộ.

Tham gia bức hại bà Thang:
Đồn Công an Kim Bích Lộ: +86-87163189110, +86-87163173974, +86-87163203386

14. [Thiên Tân] Bà Từ Tuyết Lệ đối mặt với phiên xét xử

Bà Từ Tuyết Lệ ở khu Bắc Thần sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án Khu Hồng Kiều vào sáng ngày 28 tháng 11 năm 2018.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/27/377706.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/12/12/173597.html

Đăng ngày 20-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share