[MINH HUỆ 24-11-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 15 thành phố hoặc các huyện thị ở 9 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 15 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 13 học viên bị bắt giữ phi pháp.

cc109c70fde6a2a68c33dbdb7d2e95e2.jpg

1. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Nhiều học viên bị bức hại
2. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Bốn học viên bị bắt giữ
3. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trọng Thục Quyên và chồng là ông Lý Khoan bị kết án
4. [Huyện Pháp Khố, tỉnh Liêu Ninh] Ông Ngưu Chiêm Hoa bị kết án tù
5. [Bắc Kinh] Bà Ngô Diệp bị ngược đãi trong khi bị giam giữ

6. [Bắc Kinh] Bà Lai Tú Xuân bị kết án
7. [Thiên Tân] Bà Tiêu Huệ Bình bị giam giữ
8. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Xuân Linh bị giam giữ
9. [Huyện Thành Vũ, tỉnh Sơn Đông] Bà Lưu Mai bị bắt giữ
10. [Thượng Hải] Bà Chu Mỹ Duyên đối mặt với phiên tòa
11. [Thành phố Tân Dư, tỉnh Giang Tây] Tòa án trung cấp giữ nguyên bản án của ông Lý Hữu Vũ
12. [Thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông] Ông Hoàng Thiếu Dũng bị cầm tù
13. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Bà Thang Thu Viện bị bắt giữ
14. [Huyện Giang An, tỉnh Tứ Xuyên] Hai chị em bà Uông Minh Linh và bà Uông Minh Huệ bị bắt giữ
15. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Hoàng Hương Linh bị bắt giữ
16. [Thành phố Đại Dã, tỉnh Hồ Bắc] Ông Dư Vệ Đông bị bắt giữ

1. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Nhiều học viên bị bức hại

Nhiều học viên bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 11 năm 2018, và hiện đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Đại Khánh và Nhà tạm giữ. Bà Đường Tăng Diệp, bà Trần Lệ Bình, và các học viên khác bị tra tấn đến vài lần phải đưa đi cấp cứu.

Bà Đường đã được trả tự do vào ngày 18 tháng 11. Bà Lữ Quan Như, bà Uyển Lệ Tuyết, và các học viên khác bị bắt phải đứng ở góc phòng trong thời gian dài.

Ngày 9 tháng 11, bà Vương Cư Diễm bị bắt và bốn máy tính của bà bị người của Phân cục Công an Đông Quan lấy đi. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Đại Khánh. Bà Trương Lâm Anh, ông Anh Dĩ, và vợ của ông Vương Cư Diễm cũng bị bắt giữ.

Các bên tham gia bức hại các học viên:
Lý Hiểu Lỗi (李晓磊), công an, Phân cục Công an Đông An: +86-13256477899
Từ (徐), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa Huyện Duyên Thọ: +86-15945962345

2. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Bốn học viên bị bắt giữ

Bà Lý Quốc Linh, bà Lý (chưa rõ tên), và bà Cao (chưa rõ tên) bị người của Đồn Công an Bồi Anh bắt giữ vào ngày 12 tháng 11 năm 2018. Bà Cao đã được thả vào buổi tối ngày hôm đó vì bị huyết áp cao. Bà Lý Quốc Linh bị tống giam.

Cùng ngày, bà Lý Quế Chi bị người của Đồn Công an Thái An bắt giữ tại nhà. Bà bị giam năm ngày.

3. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trọng Thục Quyên và chồng là ông Lý Khoan bị kết án

Bà Trọng Thục Quyên bị người của Cục Công an Trung Sơn bắt giữ vào ngày 28 tháng 6 năm 2016. Bà bị Tòa án Khu Cam Tỉnh Tử kết án bảy năm rưỡi tù giam. Bà đã kháng án, nhưng Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Liên đã giữ nguyên bản án ban đầu.

Bà Trọng bị đưa tới thụ án trong Nhà tù nữ Liêu Ninh vào ngày 28 tháng 8 năm 2018.

Mùa xuân năm 2018, ông Lý Khoan, chồng bà Trọng, bị kết án ba năm rưỡi án treo. Ngoài bản án này, ông còn bị giam 15 ngày.

4. [Huyện Pháp Khố, tỉnh Liêu Ninh] Ông Ngưu Chiêm Hoa bị kết án tù

Ông Ngưu Chiêm Hoa bị kết án ba năm tù.

5. [Bắc Kinh] Bà Ngô Diệp bị ngược đãi trong khi bị giam giữ

Bà Ngô Diệp hiện đang bị giam trong trại tạm giam Đông Thành. Phổi của bà xuất hiện một lỗ thủng, mặt sưng phù, và chân không đủ sức đi lại vì bị tra tấn.

6. [Bắc Kinh] Bà Lai Tú Xuân bị kết án

Gần đây, bà Lai Tú Xuân bị kết án 18 tháng tù.

7. [Thiên Tân] Bà Tiêu Huệ Bình bị giam giữ

Bà Tiêu Huệ Bình bị đặt dưới diện tạm giữ hình sự vào ngày 21 tháng 11 năm 2018. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Khu Bắc Thần.

8. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Xuân Linh bị giam giữ

Bà Trương Xuân Linh, 70 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 16 tháng 11 năm 2018 vì giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Trâu Bình.

Các bên tham gia bức hại bà Trương:
Vương Hồng Đào (王洪涛), cục trưởng, Huyện cục Trâu Bình: +86-5342188001, +86-13854393866
Do Minh Mai (由明枚), chính ủy: +86-5342188002, +86-13706371768
Xa Hiện Xuân (车现春), phó cục trưởng: +86-5342188099, +86-13706378009
Mã Hòa Bình (马和平), phó cục trưởng: +86-5342188005, +86-13906491925
Lý Tuân Thái (李遵泰), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-13706348230

9. [Huyện Thành Vũ, tỉnh Sơn Đông] Bà Lưu Mai bị bắt giữ

Bà Lưu Mai bị bắt giữ vào tháng 6 năm 2018 vì giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Hà Trạch.

10. [Thượng Hải] Bà Chu Mỹ Duyên đối mặt với phiên tòa

Tòa án Số 4 Thượng Hải dự kiến đưa bà Chu Mỹ Duyên ra xét xử vào ngày 4 tháng 12 năm 2018.

Các bên tham gia bức hại bà Chu:
Tòa án Khu Tĩnh An, thành phố Thượng Hải: +86-2136034666, +86-2136046660
Tiền Lệ Na (钱丽娜), thẩm phán phụ trách xét xử: +86-21-26120078

11. [Thành phố Tân Dư, tỉnh Giang Tây] Tòa án trung cấp giữ nguyên bản án của ông Lý Hữu Vũ

Tòa án Khu Du Thủy kết án ông Lý Hữu Vũ tám năm tù giam. Ông đã kháng án, nhưng Tòa án Trung cấp Thành phố Tân Dư đã giữ nguyên bản án ban đầu.

Ông Lý bị đưa tới Nhà tù Hồng Đô vào ngày 28 tháng 9 năm 2018. Sau đó ông bị chuyển tới Nhà tù Dự Chương vào ngày 19 tháng 11.

Các bên tham gia bức hại ông Lý:
Nhà tù Dự Chương: +86-790-83711242
Cục Quản lý Nhà tù Giang Tây: +86-790-188697324

12. [Thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông] Ông Hoàng Thiếu Dũng bị cầm tù

Ông Hoàng Thiếu Dũng bị bắt vào ngày 12 tháng 7 năm 2017. Ông bị kết án hai năm chín tháng tù giam, và bị chuyển từ trại tạm giam Thành phố Yết Dương tới Nhà tù Tứ Hội vào ngày 20 tháng 11 năm 2018.

13. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Bà Thang Thu Viện bị bắt giữ

Bà Thang Thu Viện bị người của Đồn Công an Kim Bích Lộ bắt giữ vào ngày 23 tháng 11 năm 2018 vì giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công.

14. [Huyện Giang An, tỉnh Tứ Xuyên] Hai chị em bà Uông Minh Linh và bà Uông Minh Huệ bị bắt giữ

Bà Uông Minh Linh và em gái là bà Vương Minh Huệ bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 11 năm 2018. Nhà của họ bị lục soát.

15. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Hoàng Hương Linh bị bắt giữ

Bà Hoàng Hương Linh bị Đồn Công an Thành Tây bắt giữ vào ngày 21 tháng 11 năm 2018. Bà bị đặt dưới diện tạm giữ hình sự vào ngày 22 tháng 11, và đã bị đưa tới trại tạm giam.

Các bên tham gia bức hại bà Hoàng:
Lưu Vũ Tây (刘羽西), cảnh sát, Đội An Ninh Nội địa: +86-15882126171
Chung Cơ Mẫn (钟基敏), cảnh sát, Đội An Ninh Nội địa: +86-13908205267
Tằng Cương Lâm (曾刚林): +86-13880000833
Dương Truyền Dược (杨传跃), công an, Đồn Công an Thành Tây: +86-13648088820

16. [Thành phố Đại Dã, tỉnh Hồ Bắc] Ông Dư Vệ Đông bị bắt giữ

Ông Dư Vệ Đông bị bắt giữ vào khoảng ngày 10 tháng 11 năm 2018.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/24/377608.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/12/10/173574.html

Đăng ngày 17-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share