[MINH HUỆ 25-8-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 14 thành phố hoặc các huyện thị ở 7 tỉnh. Theo báo cáo này, 5 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 11 học viên bị bắt giữ phi pháp.

b55d697358b67f9e2c1562ad5d8813c2.jpg

1. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Lý Diễm bị giam giữ
2. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Hàn Liên Bình bị bắt giữ
3. [Thành phố Nhạc Thanh, tỉnh Chiết Giang] Ông Chu Kim Sai bị giam giữ
4. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Bà Khương Thanh Chi bị bắt giữ
5. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Dương Hương Hoa bị cầm tù
6. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Bà Ninh Đăng Tú bị giam giữ
7. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Quách hiện chưa rõ tung tích
8. [Thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lâm Giang Mai bị cầm tù
9. [Thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc] Ông Trương Húc Minh bị kết án 4,5 năm tù giam
10. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Duẫn Ái Mỹ bị giam giữ
11. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Đổng Lệ Quân và bà Hác Tiên Linh bị giam giữ
12. [Thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh] Ông Quách Hoành Vỹ bị giam giữ
13. [Thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Vương Hồng Hà bị cầm tù
14. [Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Hứa Tĩnh bị giam giữ
15. [Thượng Hải] Ông Đinh Du Quốc không được gặp mặt người nhà

1. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Lý Diễm bị giam giữ

Ngày 9 tháng 9 năm 2018, bà Lý Diễm bị cảnh sát Thôi Quốc Niên cùng các cảnh sát khác của Đội An ninh Nội địa khu Khoan Thành bắt giữ trong tòa chung cư nơi bà sinh sống. Cảnh sát lấy đi sách và các tài liệu Pháp Luân Công, ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công cùng các tài sản cá nhân khác.

Bà Lý và con gái bị đưa tới Đồn Công an Trường Tân ở Khoan Thành. Cảnh sát đã thả con gái bà ra sau khi lấy dấu vân tay của cô, còn bà Lý bị đưa tới trại tạm giam Số 4 Trường Xuân.

Các bên tham gia bức hại bà Lý:
Trương Quốc Thần (张国臣), cục trưởng, Cục Cảnh sát Thành phố Khoan Thành: +86-15904415888, +86-431-86789501
Hoàng Huệ Quần (黄惠群), phó cục trưởng: +86-13354308006, +86-431-8678350
Vương Điện Tài (王殿才), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-15904405600
Thôi Quốc Niên, cảnh sát: +86-15904405649

2. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Hàn Liên Bình bị bắt giữ

Ngày 03 tháng 9 năm 2018, bà Hàn Liên Bình ở thành phố Yên Đài đã tới thăm mẹ già gần 90 tuổi đang sống tại khu Liên Sơn. Bà Hàn đã bị Tào Cầm Đàm và các cảnh sát khác của Đồn Công an Thịnh Tuyền bắt giữ tại nhà mẹ bà. Các cảnh sát này đã ở sẵn đó chờ bà Hàn tới.

Bà Hàn đã được trả tự do trong ngày hôm đó.

3. [Thành phố Nhạc Thanh, tỉnh Chiết Giang] Ông Chu Kim Sai bị giam giữ

Chiều ngày 06 tháng 9 năm 2018, ông Chu Kim Sai ở thành phố Nhạc Thanh bị Đồn Công an Nhà ga xe lửa phía Đông Hàng Châu bắt giữ tại Nhà ga xe lửa Đông Hàng Châu. Ông bị đưa tới trại tạm giam Hàng Châu.

4. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Bà Khương Thanh Chi bị bắt giữ

Ngày 8 tháng 9 năm 2018, Cục Công an Chiêu Viễn đã bắt giữ bà Khương Thanh Chi và lục soát nhà bà.

5. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Dương Hương Hoa bị cầm tù

Bà Dương Hương Hoa bị kết án năm năm tù giam. Bà đã kháng án, nhưng Tòa án Trung cấp Thành phố Trường Xuân đã giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Bà Dương đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Cát Lâm.

Các bên tham gia bức hại bà Dương:
Hà Phúc (何福), phó thẩm phán trưởng, Tòa hình sự Số 2, Tòa án Thành phố Trường Xuân: +86-17643108599, +86-431-88556643, +86-431-88558647
Thạch Tuyền (石泉), thẩm phán, Tòa hình sự Số 2, Tòa án Thành phố Trường Xuân: +86-15500066622

6. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Bà Ninh Đăng Tú bị giam giữ

Ngày 5 tháng 9 năm 2018, bà Ninh Đăng Tú, 69 tuổi, người thôn Thượng Điếm, thị trấn Song Hậu, huyện Nghi Nam, bị bắt giữ tại nhà. Hiện bà đang bị giam giữ trong trại tạm giam Huyện Nghi Thủy.

7. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Quách hiện chưa rõ tung tích

Buổi sáng ngày 5 tháng 9 năm 2018, bà Quách, ngoài 60 tuổi, ở khu Vũ Xương đã bị bắt giữ. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của bà.

8. [Thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lâm Giang Mai bị cầm tù

Ngày 11 tháng 11 năm 2015, bà Lâm Giang Mai ở huyện Kiến Bình bị bắt giữ vì đã gửi đơn kiện Giang Trạch Dân, thủ phạm phát động bức hại Pháp Luân Công.

Bà Lâm bị kết án bảy năm tù giam và hiện đang bị giam giữ tại Khu giam giữ Số 7 của Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh.

9. [Thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc] Ông Trương Húc Minh bị kết án 4,5 năm tù giam

Ông Trương Húc Minh, đã bị giam giữ phi pháp 13 tháng, gần đây vừa bị kết án 4,5 năm tù giam.

10. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Duẫn Ái Mỹ bị giam giữ

Bà Duẫn Ái Mỹ ở thôn Bắc Phó, khu phố Văn Gia, thành phố Thọ Quang đã bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ. Nhà của bà bị lục soát.

Bà Duẫn hiện đang bị giam giữ trong trại tạm giam Duy Phường.

Các bên tham gia bức hại bà Duẫn:

Tiêu Kim Lượng (肖金亮 ), đồn trưởng, Đồn Công an Văn Gia, Cục Công an Thọ Quang: +86-13963676086
Mã Thuần Thắng (马纯胜), chính trị viên: +86-18678071869, +86-13863668669
Vương Diệu Đông (王耀东), phó đồn trưởng: +86-13805362000
Tôn Văn Khánh (孙文庆), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-13506465008
Viên Đông (袁东), phó đội trưởng: +86-13905360013

11. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Đổng Lệ Quân và bà Hác Tiên Linh bị giam giữ

Chiều ngày 7 tháng 9 năm 2018, bà Đổng Lệ Quân và bà Hác Tiên Linh bị người của Phân cục Công an Đông An bắt giữ sau khi ai đó đã tố cáo hai bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở Vạn Bảo. Họ bị giam giữ 15 ngày.

Các bên tham gia bức hại bà Đông và bà Hác:
Tống Bách Phong (宋柏峰), cục trưởng, Cục Công an Đông An: +86-459-4621899, +86-13329504002, +86-459-4626997
Trần Kiến Quốc (陈建国), chính ủy: +86-13351290003, +86-4594622877

12. [Thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh] Ông Quách Hoành Vỹ bị giam giữ

Sáng ngày 6 tháng 9 năm 2018, người của Đồn Công an Tri Túc Sơn, huyện Phụ Mông đã bắt giữ ông Quách Hoành Vỹ khi ông đang nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông bị giam giữ trong 10 ngày.

Các bên tham gia bức hại ông Quách:
Đồn Công an Tri Túc Sơn: +86-418-8270110

13. [Thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Vương Hồng Hà bị cầm tù

Bà Vương Hồng Hà ở Nông trường Vinh Quân, thuộc Cục Nông khẩn Số 3, huyện Nộn Giang, bị kết án sáu năm tù giam vào tháng 8 năm 2018. Bà đã bị đưa tới nhà tù.

14. [Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Hứa Tĩnh bị giam giữ

Chiều ngày 21 tháng 8 năm 2018, Đồn Công an Bảo Toàn Nhai đã bắt giữ bà Hứa Tĩnh vì bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Công an tịch thu máy tính, sách và tài liệu Pháp Luân Công, và các tờ tiền giấy có in thông tin Pháp Luân Công.

Bà Hứa hiện đang bị giam giữ trong trại tạm giam Số 3.

Các bên tham gia bức hại bà Hứa:
Dương, công an, Đồn Công an Bảo Toàn Nhai: +86-15729373562
Tần, đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-13838112222

15. [Thượng Hải] Ông Đinh Du Quốc không được gặp mặt người nhà

Hiện vẫn chưa có thông tin gì về tình huống của ông Đinh Du Quốc kể từ khi ông bị chuyển từ trại tạm giam Phổ Đông tới Nhà tù Đề Lam Kiều. Gia đình ông đã tới nhà tù và yêu cầu được vào thăm ông, nhưng lãnh đạo nhà tù đã từ chối.

Các bên tham gia bức hại ông Đinh:
Đồn Cảnh sát Thôn Kim Dương Tân: +86-21-50758492, +86-21-22046970
Chu Hải (朱海), đồn trưởng: +86-21-22046971
Cung Ái Dân (龚爱民), chính trị viên: +86-21-22046972
Thẩm Xuân Hoa (沈春华), phó sở trưởng: +86-21-22046975
Nhà tù Đề Lam Kiều, Thượng Hải: +86-21-35104888
Đái Vệ Đông (戴卫东), ngục trưởng: +86-21-65848922, +86-13701851126
Văn Dũng (文勇), chính ủy: +86-21-65378143
Trương Quốc Cường (张国强), ngục phó: +86-21-65458184


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/10/373606.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/9/23/172146.html

Đăng ngày 01-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share