Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-03-2018] Sáu học viên Pháp Luân Công được ấn định lịch xét xử vào ngày 20 tháng 3 năm 2018 bởi Tòa án huyện Tùng Dương ở tỉnh Chiết Giang vì sử dụng WeChat để phát tán thông tin về cuộc bức hại đức tin của họ.

Sáu học viên này bị bắt vào ngày 22 tháng 5 năm 2017. Cảnh sát đã đi hàng ngàn cây số từ Chiết Giang tới Vân Nam và Hà Bắc để bắt giữ ba người trong số họ.

Những học viên này bị giam giữ tại trại tạm giam kể từ đó. Họ bị tẩy não liên tục khi nhà chức trách cố gắng ép họ phải từ bỏ Pháp Luân Công.

Sáu học viên đó là:

  • Ông Vương Dũng, 41 tuổi, từ thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang.
  • Anh Vương Đăng Lễ, 26 tuổi, từ huyện Tùng Dương, tỉnh Chiết Giang.
  • Bà Vương Huệ, 42 tuổi, từ thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc.
  • Bà Vương Hâm, 42 tuổi, từ thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc.
  • Bà Hàn Hiểu Thu, 44 tuổi, từ thành phố Khúc Tĩnh, tỉnh Vân Nam.
  • Cô Du Đình Đình, 26 tuổi, từ thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang.

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/4/362490.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/3/8/168980.html

Đăng ngày 13-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share