Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 5-5-2017] Vào ngày 17 tháng 3 năm 2017, một cư dân ở thành phố Đức Huệ là bà Vương Hưu Hương đã bị bắt giữ sau khi bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Bà đã bị quản chế 15 ngày trước khi bị giam giữ hình sự.

Vào ngày 27 tháng 4, ba công tố viên của Viện Kiểm sát thành phố Đức Huệ đã thẩm vấn bà Vương tại trại tạm giam Số 4 thành phố Trường Xuân. Bà đã nhấn mạnh rằng ở Trung Quốc không có luật nào cấm Pháp Luân Công, và bà có quyền để nâng cao nhận thức về sự phi pháp của cuộc đàn áp. Bà cũng nhắc nhở họ rằng bất kỳ bản cáo trạng sai trái nào mà họ ban hành để chống lại công dân vô tội sẽ dẫn đến những hậu quả pháp lý.

Các công tố viên đã không ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với bà Vương. Vào ngày 1 tháng 5, họ đã trả trường hợp của bà về Sở công an thành phố Đức Huệ. Bà Vương đã được thả vào ngày hôm sau.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/5/346809.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/9/163144.html

Đăng ngày 19-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share