Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-4-2017] Gần đây bốn học viên Pháp Luân Công ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án vì đức tin của họ sau gần 1,5 năm bị tạm giam. Tất cả họ đều kháng cáo.

Bốn học viên là bà Lý Diễm Minh, bị kết án ba năm tù; bà Hồ Nhã Đình bị kết án 2,5 năm tù; bà Lôi Mẫn bị kết án hai năm tù; và bà Thi Thu Cúc bị kết án 1,5 năm tù.

Bà Lý và bà Lôi đã bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 11 năm 2015. Họ đã bị Tòa án Thuận Đức xét xử vào ngày 20 tháng 6 năm 2016.

Bà Hồ bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 11 năm 2015. Bà Hồ và bà Thi bị xét xử vào ngày 18 tháng 8 năm 2016.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/27/346236.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/5/163094.html

Đăng ngày 18-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share