Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-4-2017] Gần đây hai anh em ở Nội Mông Cổ đã bị kết án bí mật bởi đức tin của họ: Anh Chu Quốc Minh bị kết án ba năm tù, và anh Chu Quốc Chí bị kết án 3,5 năm tù. Phiên xử và việc kết án đã diễn ra mà không có sự tham dự của gia đình họ.

Vào khoảng giữa đêm ngày 7 tháng 8 năm 2016, hai anh em đã bị bắt giữ trong khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Họ đã bị giam tại trại tạm giam huyện Ninh Thành hơn năm tháng. Trong khi bị giam, anh Chu Quốc Minh bị thoát vị đường ruột, rồi bị cắt bỏ mà không có sự đồng ý của gia đình.

Họ đã bị chuyển đến Nhà tù Số 4 Xích Phong vào ngày 19 tháng 1 năm 2017.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/26/346200.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/4/163081.html

Đăng ngày 16-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share