Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 1-5-2017] Vào ngày 16 tháng 3 năm 2017, bà Triệu Hồng Vỹ và bà Lưu Tú Vinh ở huyện Trâu Bình đã bị bắt giữ sau khi bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Trong khi bà Lưu được thả ra vào ngày hôm đó, thì bà Triệu bị công an giam giữ hơn một tháng. Họ đã đưa trường hợp của bà Triệu lên Viện Kiểm sát huyện Trâu Bình và đề nghị truy tố bà. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát đã từ chối ban hành lệnh bắt giữ chính thức vì thiếu bằng chứng.

Bà Triệu đã được trả tự do vào ngày 22 tháng 4.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/1/346492.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/3/163064.html

Đăng ngày 15-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share