Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-09-2014] Cảnh sát và nhân viên từ các Ủy ban khu dân cư từ tỉnh Quý Châu và Liêu Ninh đã cưỡng ép thu thập mẫu máu của các học viên Pháp Luân Công từ tháng 04 năm 2014. Trong một số trường hợp, người nhà của các học viên cũng bị lấy mẫu máu.

Hành động bất thường này đã gợi cho người dân câu hỏi liệu điều này có liên quan tới nạn mổ cướp tạng do nhà nước bảo trợ hay không. Nhà báo Ethan Gutmann, tác giả của cuốn sách mới “Cuộc tàn sát”, là người tiến hành các cuộc điều tra chuyên sâu về sự tàn ác của nạn mổ cướp tạng ở Trung Quốc. Ông đã nhận xét rằng những vụ việc này là “sự tiến triển thật sự đáng báo động”.

Cưỡng ép lấy máu từ các học viên Pháp Luân Công đã lan rộng sang tỉnh Quý Châu, đặc biệt ở thủ phủ Quý Dương, nơi có báo cáo về ít nhất 19 học viên và một số người nhà của các học viên bị cảnh sát cưỡng ép lấy máu.

Ngày 08 tháng 08, Uông Trung Hoa từ đồn cảnh sát Hoa Quả Viên dẫn theo hai cảnh sát và nhân viên khác từ ủy ban khu dân cư địa phương và xông vào nhà của bà Hà Hoa, 51 tuổi. Mẹ của bà Hà là bà Đào Thuận Vân 73 tuổi cũng có mặt ở đó. Uông nói rằng ông ta cần thu thập mẫu máu của hai người để xem xét ADN của họ nhằm làm chứng minh thư “loại mới”.  Khi bà Hà và mẹ bà phản đối, năm cảnh sát đã đè họ xuống và cưỡng ép lấy máu của họ.

Bà Hà Hoa cho biết rằng trước đó nhân viên từ ủy ban khu dân cư Sư Phong Lộ và hai nhân viên y tế đã xông vào nhà bà vào ngày 20 tháng 04. Họ đã cố gắng lấy máu của bà và mẹ bà, song hai người chống lại và họ buộc phải rời đi mà không đạt mục đích.

Buổi sáng ngày 23 tháng 04, Thái Dũng, Ngụy và một cảnh sát nữa từ đồn cảnh sát Kim Châu xông vào nhà bà Hà Dược Cầm, thông báo với bà rằng họ cần lấy mẫu máu của bà để dùng làm chứng minh loại mới. Bà Hà và chồng bà tin rằng đây có thể là cái cớ để lấy mẫu máu của họ nhằm kiểm tra mô phù hợp cho ghép tạng, do vậy họ từ chối hợp tác. Các cảnh sát nhanh chóng bỏ đi. Tuy nhiên, vào khoảng 1 giờ chiều họ quay lại, dùng vũ lực chộp lấy cánh tay của bà Hà và lấy máu.

Ngày 21 tháng 04, Lý Thụy Bân và một cảnh sát khác từ đồn cảnh sát Chiêu Dương dùng vũ lực để lấy máu của bà Chu Minh Phượng 62 tuổi. Lý nói với bà Chu rằng việc lấy máu là cần thiết để trợ giúp các cuộc điều tra của họ trong trường hợp khác.

Bà Lưu , 52 tuổi, cho biết rằng Lý Thụy Bân và cảnh sát khác đã đến nhà bà và cưỡng ép lấy máu của bà vào ngày 25 tháng 04, cũng dùng cái cớ là cần trợ giúp các điều tra của trường hợp khác.

Ông Vương Trạch Nhiễu, 80 tuổi, bị sách nhiễu tại nhà ông bởi Lý Thụy Bân và cảnh sát khác. Họ dùng cùng một cớ là “hỗ trợ điều tra trường hợp khác” để lấy máu của ông.

Ngày 25 tháng 04, Lý Thụy Bân đến nhà bà Tả Quế Tú, 66 tuổi, và cưỡng ép lấy máu của bà. Lần này, Lý thông báo cho bà Tả rằng việc lấy máu là cần dùng cho chứng minh thư loại mới.

Chu Đình Thanh từ đồn cảnh sát Triều Dương và Cao Thụ Hưng từ ủy ban khu dân cư địa phương đến nhà bà Trần Thế Ngọc, 79 tuổi, và cưỡng ép lấy máu của bà. Chu tuyên bố rằng điều đó là để hỗ trợ điều tra trong trường hợp khác.

Ngày 25 tháng 04, Nhiễm Mạnh Quân từ đồn cảnh sát Triều Dương và nhân viên của ủy ban khu dân phố sách nhiễu bà Lưu Vạn Cầm, 76 tuổi, và bà Trịnh Khoa Ngọc, 78 tuổi, tại nhà của họ và cưỡng ép lấy máu của họ.

Buổi sáng ngày 25 tháng 04, Trương Lâm và hai cảnh sát khác từ đồn cảnh sát Thị Tây đã cưỡng ép lấy máu của bà Trần Tố Hoa, 70 tuổi. Trương đã chụp ảnh bà Trần và bảo bà rằng họ đang xây dựng thư viện ADN, và ADN của bà sẽ được thêm vào cơ sở dữ liệu của họ.

Bà Lý Thụy Kỳ, 84 tuổi, cho biết rằng Trúc Á Vân từ ủy ban khu phố Phi Hành Nhai và một nhân viên y tế đã cưỡng ép lấy máu của bà vào ngày 25 tháng 04.

Lý Hồng Kiệt từ đồn cảnh sát Diên Trung và một nhân viên từ ủy ban khu dân cư Long Tỉnh đến nhà bà Khương Tông Lan, 57 tuổi. Trước tiên, họ lấy máu của chồng bà là ông Ngô Học Phú, ông Ngô vốn không tu luyện Pháp Luân Công, sau đó họ cưỡng ép lấy máu của bà Khương.

Bà Diêu Thụ Nguyên, 65 tuổi, bà Đường Văn Trân, 77 tuổi và bà Tưởng Quang Hạo, 74 tuổi, cho biết rằng cảnh sát Hàn Lệ Bình, hai cảnh sát họ Trương và Tôn xông vào nhà của họ vào ngày 15 tháng 05 và cưỡng ép lấy máu của họ. Các cảnh sát đó tuyên bố rằng việc lấy máu này là bởi “họ là các học viên Pháp Luân Công”.

Ngoài ra, bà Phó Diễm Hà, 58 tuổi bị cưỡng ép lấy máu vào ngày 10 tháng 06. Bà Tần Phong Đệ và bà Lưu Cường Cúc cũng bị lấy máu.

Các bài viết liên quan:

Cảnh sát thu thập các mẫu máu và DNA của các học viên Pháp Luân Công mà không có sự đồng ý của họ

Cảnh sát lấy mẫu máu và dấu vân tay trái phép của các học viên

Dùng vũ lực lấy các mẫu máu của các học viên ở thành phố Bàn Cẩm

Các cảnh sát đã lấy mẫu máu của các học viên:

Uông Trung Hoa từ đồn cảnh sát Hoa Quả Viên: +86-13195115655

Chu Đình Thanh từ đồn cảnh sát Triều Dương: +86-13595167654

Nhiễm Mạnh Quân từ đồn cảnh sát Triều Dương: +86-13985417207

Lý Thụy Bân từ đồn cảnh sát Triều Dương: +86-13885162022

Lý Hồng Kiệt từ đồn cảnh sát Diên Trung: +86-13985564681

Trương Lâm từ đồn cảnh sát Thị Tây: +86-13668515808

Thái Dũng từ đồn cảnh sát Kim Châu: +86-13985155681

Hàn Lệ Bình: +86-13595098113


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/3/贵阳市法轮功学员被强行抽血情况补充-296842.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/9/20/3350.html

Đăng ngày 19-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share