[MINH HUỆ 20-05-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 13 thành phố hoặc quận huyện ở 7 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 23 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì đức tin của mình.

d474301b975abea9fd32886bf5be6d69.jpg

1. [Thượng Hải] Bà Tương Minh Trân bị giam giữ
2. [Thành phố An Đạt, tỉnh Hắc Long Giang] Bốn học viên bị bắt giữ
3. [Thành phố Thạch Chủy Sơn, Khu tự trị Hồi Ninh Hạ] Năm học viên bị bắt giữ
4. [Thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh] Bà Từ Tinh bị bắt giữ
5. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Lỗ Thủ Hòa bị bắt giữ
6. [Thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Triệu Lệ Lệ bị giam giữ
7. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Ông Lưu Khắc Hưng đối mặt với phiên tòa
8. [Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc] Hồ sơ vụ án của bà Triệu Mỹ Hoa đã được chuyển sang tòa án
9. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Bà Thôi Ngọc Phương bị truy tố
10. [Thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh] Hồ sơ vụ án của ba học viên đã chuyển tới tòa án
11. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Viện kiểm sát hai lần trả lại hồ sợ vụ án của ông Trương Triêu vì thiếu chứng cứ
12. [Thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông] Bà Lâm Yến và bà Mã Tú Cầm bị giam giữ
13. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Từ Lệ Na bị bắt giữ

1. [Thượng Hải] Bà Tương Minh Trân bị giam giữ

Bà Tương Minh Trân ở quận Tùng Giang đã bị cảnh sát của Đồn Công an Nhạc Dương bắt giữ vào ngày 11 tháng 6 năm 2019. Hiện bà đang bị giam ở nông trường Thanh Phổ và bị cưỡng bức lao động. Gia đình không được phép vào thăm bà.

2. [Thành phố An Đạt, tỉnh Hắc Long Giang] Bốn học viên bị bắt giữ

Ngày 6 tháng 3 năm 2020, bà Đinh Quế Chi, 74 tuổi, và bà Lý Diễm Linh, 46 tuổi, đã bị cảnh sát tuần tra bắt giữ tại lối vào của khu chung cư. Họ đã bị đưa tới trụ sở của Công an Bắc Bộ Loan.

Ngày 26 tháng 4, bà Tôn Lệ Hoa và bà Hoa Ngọc Anh đã bị cảnh sát của Đồn Công an Khu phố An Hồng bắt giữ vì giảng chân tướng Pháp Luân Công với người dân. Các sách Pháp Luân Đại Pháp, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, và tài liệu liên quan của họ bị tịch thu.

3. [Thành phố Thạch Chủy Sơn, Khu tự trị Hồi Ninh Hạ] Năm học viên bị bắt giữ

Bà Lưu Thúy Mai, bà Cao Học Linh, bà Sử Mai Lan, bà Dư Đức Trinh, và bà Trần Tú Bình ở quận Huệ Nông đã bị cảnh sát an ninh nội địa theo dõi và bắt giữ vào ngày 16 tháng 5 năm 2020. Nhà của họ bị lục soát.

4. [Thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh] Bà Từ Tinh bị bắt giữ

Bà Từ Tinh bị cảnh sát của Đồn Công an Hoa Viên bắt giữ vào sáng ngày 8 tháng 3 năm 2020. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và 20.000 nhân dân tệ tiền giấy có in thông tin Pháp Luân Công của bà. Bà đã được thả vào buổi tối hôm đó sau khi người nhà bị cưỡng chế nộp 15.000 nhân dân tệ.

Tham gia bức hại bà Từ:
Trì Bân (迟斌), Trưởng Công an Quận Chấn Hưng: +86-415-3138088, +86-13604951234
Tống Thành Ấn (宋成印), Phó Trưởng Công an Quận Chấn Hưng: +86-18841525869
Thôi Tuấn Duy (崔峻维), Phó Trưởng Công an Quận Chấn Hưng: +86-13941566566
Đinh Phong (丁锋), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-415-3148211, +86-415-2251533, +86-13904156639
Lý Chấn Vũ (李震宇), Phó Độ trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13842529595, +86-415-6168330

5. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Lỗ Thủ Hòa bị bắt giữ

Ông Lỗ Thủ Hòa bị cảnh sát của Công an Thừa Phong bắt giữ vào sáng ngày 24 tháng 3 năm 2020.

Tham gia bức hại ông Lỗ:
Diêu Diễm Quang (姚艳光), nhân viên ủy ban khu phố: +86-13504598031
Công an Thừa Phong: +86-459-4819110, +86-459-5695110

6. [Thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Triệu Lệ Lệ bị giam giữ

Bà Triệu Lệ Lệ bị cảnh sát của Đồn Công an Tuấn Đức bắt giữ. Bà đã bị giam giữ 15 ngày.

7. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Ông Lưu Khắc Hưng đối mặt với phiên tòa

Tòa án Quận Hán Dương dự kiến xét xử ông Lưu Khắc Hưng ở quận Giang Hán vào chiều ngày 25 tháng 5 năm 2020.

Tham gia bức hại ông Lưu:
Tòa án Quận Hán Dương: +86-27-84586511

8. [Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc] Hồ sơ vụ án của bà Triệu Mỹ Hoa đã được chuyển sang tòa án

Hồ sơ vụ án của bà Triệu Mỹ Hoa đã được chuyển tới Tòa Thiếu niên của Tòa án Huyện Từ.

Tham gia bức hại bà Triệu:
Triệu Bồi Nga (赵培娥), Chánh tòa Tòa Thiếu niên: +86-310-5077633
Chánh tòa của Tòa Hình sự: +86-1771306826
Phó Chánh tòa: +86-1771306809

9. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Bà Thôi Ngọc Phương bị truy tố

Ngày 19 tháng 5 năm 2020, Cao Bằng Anh, thẩm phán của Tòa án Quận Thiết Tây, và các viên chức khác đã đến nhà bà Thôi Quế Phương ở quận Lập Sơn để đưa thư khởi tố của Viện Kiểm sát Thiết Tây.

Tham gia bức hại bà Thôi:
Cao Bằng An (高朋安), Thẩm phán Tòa án Thiết Tây: +86-412-2983585
Triệu Thụ Phong (赵树峰), Viện trưởng Viện Kiểm sát Thiết Tây: +86-412-5081666, +86-13889725666, +86-18004120506
Từ Lỗi (徐磊), Công an Quận Thiết Tây: +86-18842078787
Tạ Kế Lượng (谢继亮), Đồn phó Đồn Công an Đại Lục: +86-13700179200

10. [Thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh] Hồ sơ vụ án của ba học viên đã chuyển tới tòa án

Ông Cúc Thiế Miểu, bà Tôn Trung Cầm, và bà Đông Tú Hồng đã bị cảnh sát của Công an Thành phố Phượng Thành và cảnh sát địa phương bắt giữ vào ngày 8 tháng 12 năm 2019. Bà Tôn và bà Đông hiện đang bị giam trong trại tạm giam Đan Đông, còn ông Cúc ở trong trại tạm giam Phượng Thành.

Gần đây quan chức Viện Kiểm sát Quận Chấn An đã chuyển hồ sơ của họ tới Tòa án Chấn An.

11. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Viện kiểm sát hai lần trả lại hồ sợ vụ án của ông Trương Triêu vì thiếu chứng cứ

Ông Trương Triêu bị bắt vào ngày 2 tháng 11 năm 2019. Công an Quận Khuê Văn đã hai lần chuyển hồ sơ vụ án của ông tới Viện Kiểm sát Quận Triêu Văn, nhưng đều bị trả lại.

12. [Thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông] Bà Lâm Yến và bà Mã Tú Cầm bị giam giữ

Bà Lâm Yến bị cảnh sát an ninh nội địa bắt giữ vào chiều tối ngày 23 tháng 5 năm 2020. Máy tính và máy in của bà bị tịch thu.

Cùng ngày hôm đó bà Mã Tú Cầm cũng bị cảnh sát an ninh nội địa bắt giữ, và nhà của bà bị lục soát.

Hiện tại bà Lâm và bà Mã đang bị giam trong trại tạm giam Đức Châu.

13. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Từ Lệ Na bị bắt giữ

Chiều ngày 19 tháng 5 năm 2010, cảnh sát tuần tra đã bắt giữ bà Từ Lệ Na ở thị trấn Khẩu Tiền, huyện Vĩnh Cát vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Họ đã tịch thu các cuốn tài liệu Pháp Luân Công của bà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/20/406586.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/1/185326.html

Đăng ngày 24-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share