[MINH HUỆ 11-05-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 12 thành phố hoặc quận huyện ở 6 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 15 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì đức tin của mình.

097b2b97df58b0c902152a88c10833c4.jpg

1. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Bà Hà Duy Linh đối mặt với phiên tòa
2. [Thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Vân Chí bị bắt giữ
3. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Ái Quân bị bắt giữ
4. [Huyện Cô Nguyên, tỉnh Hà Bắc] Bà Kim Liên Trân bị bắt giữ
5. [Thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh] Ông Vương Thụ Bân bị bắt giữ
6. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông] Bà Lữ Mỹ Cần và bà Trương Học Anh bị bắt giữ
7. [Huyện Quế Đông, tỉnh Hồ Nam] Bà Quách Vũ Hòa bị giam trong trại tạm giam
8. [Trùng Khánh] Ông Giang Phú Thư bị bắt giữ
9. [Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông] Hai học viên cao tuổi là bà Cốc và bà Tiễn bị bắt giữ
10. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Vĩnh Hân bị kết án tù
11. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Trương Thục Phạm và bà Trịnh Lập Quân bị bắt giữ
12. [Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc] Ông Vương Phúc Lâm bị giam giữ

1. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Bà Hà Duy Linh đối mặt với phiên tòa

Bà Hà Duy Linh bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 5 năm 2019, và đến nay bà đã bị giam một năm trong trại tạm giam Thành phố Hợp Phì. Theo dự kiến bà sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 12 tháng 5 năm 2020.

Tham gia bức hại bà Hà:
Phạm Xương Thanh (范昌青), xử lý vụ án, Đồn Công an Song Cương: +86-18815652235
Trương Dũng (张勇), Chánh án Tòa án Thành phố Lư Dương: +86-551-65352888, +86-13966679856
Nghiêm Dũng (严勇), Phó Chánh án: +86-13955191781, +86-18956031866
Thẩm Gia Nguyên (沈家源): +86-551-65352928, +86-13705698756, +86-18955158756
Chung Thành (钟成), Chánh tòa Tòa Hình sự: +86-551-65352886, +86-18955110131

2. [Thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Vân Chí bị bắt giữ

Bà Vương Vân Chí bị cảnh sát của Đồn Công an Lô Đầu bắt giữ vào sáng ngày 24 tháng 4 năm 2020. Cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

3. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Ái Quân bị bắt giữ

Sáng ngày 10 tháng 5 năm 2020, bà Lưu Ái Quân ở quận Thái Hòa đã bị báo công an vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Bà đã bị cảnh sát của Đồn Công an Nữ Nhi Hà bắt giữ.

Tham gia bức hại bà Lưu:
Tiêu Quốc Cường (肖国强), Đồn trưởng Đồn Công an Nữ Nhi Hà: +86-4165139243, +86-13840637222
Trương Đức Vân (张德云), cảnh sát: +86-13840671707
Đỗ Tử Toàn (杜子全), cảnh sát: +86-13841689558

4. [Huyện Cô Nguyên, tỉnh Hà Bắc] Bà Kim Liên Trân bị bắt giữ

Tối ngày 9 tháng 5 năm 2020, bà Kim Liên Trân, 65 tuổi, bị bắt giữ vì treo biểu ngữ Pháp Luân Công. Cảnh sát cũng tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp của bà.

Tham gia bức hại bà Kim:
Hầu Đông Lâm (侯东林), Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Huyện Cô Nguyên: +86-13932386671
Hoàng Chấn (黄震), Phó Bí thư: +86-13933763116
Vương Diệu (王耀), Phó Phòng 610: +86-13932357392
Điền Phúc Quân (田福军), Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban khu phố Cô Nguyên: +86-13315320100
Kiều Kiến Hy (乔建熙), Trưởng Công an Huyện Cô Nguyên: +86-13831332518, +86-16603133001

5. [Thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh] Ông Vương Thụ Bân bị bắt giữ

Ngày 7 tháng 5 năm 2020, ông Vương Thụ Bân ở thị trấn Đông Quách, huyện Bàn Sơn bị báo công an vì nói với người dân ở thị trấn Thạch Tân về Pháp Luân Công. Ông đã bị Đồn Công an Thạch Tân bắt giữ, và hiện chưa rõ tung tích của ông.

6. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông] Bà Lữ Mỹ Cần và bà Trương Học Anh bị bắt giữ

Bà Lữ Mỹ Cần và bà Trương Học Anh ở quận Truy Xuyên đã bị báo công an vì nói với người dân ở phố Hồng Sơn về Pháp Luân Công. Các sách Pháp Luân Đại Pháp, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và các tài liệu in ấn của bà bị tịch thu.

7. [Huyện Quế Đông, tỉnh Hồ Nam] Bà Quách Vũ Hòa bị giam trong trại tạm giam

Bà Quách Vũ Hòa bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Huyện Quế Đông bắt giữ vào ngày 5 tháng 3 năm 2020. Cảnh sát tịch thu tài liệu Pháp Luân Công của bà và đưa bà tới trại tạm giam Thành phố Liễu Châu.

Tham gia bức hại bà Quách:
La Duy Lượng (罗维亮), Phòng 610 của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Huyện Quế Đông: +86-1597352942
Trương Lực Kỳ (张力琦): +86-15869810928

8. [Trùng Khánh] Ông Giang Phú Thư bị bắt giữ

Sáng ngày 6 tháng 5 năm 2020 ông Giang Phú Thư ở thị trấn Tây Bành ở quận Cửu Long Pha đã bị cảnh sát của Đồn Công an Tây Bành bắt giữ vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

9. [Thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông] Hai học viên cao tuổi là bà Cốc và bà Tiễn bị bắt giữ

Sáng ngày 4 tháng 5 năm 2020, bà Cốc và bà Tiễn là hai học viên cao tuổi ở thị trấn Thạch Đảo đã bị bắt giữ sau khi bị báo công an vì nói với người dân về Pháp Luân Công.

10. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Vĩnh Hân bị kết án tù

Bà Lý Vĩnh Hân ở quận Lan Sơn đã bị cảnh sát của Đồn Công an Hồng Phụ Tự bắt giữ vào tháng 8 năm 2019. Tòa án Lan Sơn đã kết án bà bốn năm tù vào tháng 1 năm 2020, và bà đã kháng cáo.

Hiện tại bà Lý vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Lâm Nghi.

Tham gia bức hại bà Lý:
Cảnh sát của Đồn Công an Hồng Phụ Tự: +86-13563989333, +86-539-8373110, +86-539-7305060
Đổng Kim Vĩ (董金伟), Viện Kiểm sát Quận Lan Sơn: +86-539-3012116
Vương Cầm (王琴), Thẩm phán Tòa án Quận Lan Sơn: +86-15666190118
Trần Quân (陈军), phó giám đốc trung tâm tẩy não: +86-15053922669

11. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Trương Thục Phạm và bà Trịnh Lập Quân bị bắt giữ

Sáng ngày 6 tháng 5 năm 2020, bà Trương Thục Phạm, 74 tuổi, và bà Trịnh Lập Quân, 55 tuổi, ở quận Bình Phòng đã bị bắt giữ vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Họ đã bị đưa tới Đồn Công an Bảo Quốc.

Cảnh sát lục soát nhà họ và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy MP3, điện thoại di động, danh bạ điện thoại, và hơn 700 nhân dân tệ tiền giấy có in thông tin Pháp Luân Công.

12. [Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc] Ông Vương Phúc Lâm bị giam giữ

Sáng ngày 2 tháng 5 năm 2020, ông Vương Phúc Lâm, 61 tuổi, ở thôn Nam Thạch Tào, thị trấn Bắc Thạch Tào đã bị cảnh sát của Đồn Công an Tây Thôn, thị xã Thi Kinh Thôn bắt giữ vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Điện thoại di động và các sách Pháp Luân Đại Pháp của ông bị tịch thu.

Ông đã bị đưa đến Đội An ninh Nội địa Thành phố Hà Gian, sau đó bị chuyển tới trại tạm giam Hà Gian.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/11/405570.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/24/185189.html

Đăng ngày 24-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share