Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 01-11-2019] Khi nhiều học viên chia sẻ các bài viết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp hay can nhiễu nghiêm trọng trên thân thể, họ nói: “Nếu tôi có sơ hở, tôi sẽ chính lại bản thân mình trong Pháp, tuyệt đối không cho phép xảy ra can nhiễu, bức hại.” Tất nhiên, việc thành tâm chính lại bản thân trong Pháp là việc tốt, nhưng dường như các học viên đó đang nhấn mạnh vào việc phủ nhận an bài và can nhiễu của cựu thế lực thay vì hướng nội tìm thiếu sót. Sư phụ đã dạy chúng ta rằng cựu thế lực không được phép can nhiễu chúng ta khi chúng ta chính lại hành vi của mình.

Dưới đây là ba đoạn Pháp mà Sư phụ đã giảng về vấn đề này.

Đệ tử: Khi đệ tử Đại Pháp đang chịu ma nạn, có đệ tử Đại Pháp cho rằng không được trước hết tìm ở chính mình, mà nên trước hết phát chính niệm; nếu tìm ở chính mình thì là đi theo cựu thế lực rồi.

Sư phụ: Ài, (Sư phụ cười) Tôi thường xuyên, đều là nói, đụng phải vấn đề thì trước tiên tìm ở mình, (Sư phụ cười) xem mình có vấn đề không, bản thân có vấn đề thì lập tức sửa. Còn phát chính niệm, là thật sự chư vị biết có ma nhắm vào việc nào đó, hoặc thật sự ma đang can nhiễu, chư vị phải biết nó đúng là nó, thì chư vị phát chính niệm. Ngoài ra, phát chính niệm ấy không được cái gì cũng nhắm vào phát chính niệm; chư vị nguyên vốn làm sai rồi mà cũng phát chính niệm, thì chính niệm chư vị khi ấy nếu thật sự khởi tác dụng thì là đang chỉnh chư vị đó. (Sư phụ cười) (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Đệ tử: Có lúc gặp khó nạn, không biết đó là nghiệp lực của bản thân hay là cựu thế lực an bài.

Sư phụ: Bất kể là cựu thế lực an bài hay là nghiệp lực, trước tiên phải tự nghĩ bản thân, ngay cả khi phát chính niệm Sư phụ cũng kêu chư vị trước tiên phải thanh lý bản thân. Phải nhìn bản thân trước, tự bản thân có vấn đề rồi, vậy phải đi giải quyết cho tốt. Đến lúc đó cựu thế lực cũng hết cách thôi, chúng cũng không bắt bẻ được chư vị thì tự nhiên sẽ rút đi. Đương nhiên, hiện tại cựu thế lực rút đi cũng không được, thanh lý triệt để, phát chính niệm thanh lý xong bản thân phải thanh trừ chúng. (vỗ tay) (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương)

Hỏi: [Con có] hai vấn đề muốn hỏi. Thứ nhất, một số đệ tử Đại Pháp ở ngoại quốc có bạn bè thân quyến đều đã luyện công, nhưng sau khi bức hại đến lại dần dần từ bỏ. Họ muốn biết hiện nay nên thực hiện như thế nào? Còn vấn đề nữa là một số đệ tử rất tinh tấn nhưng dường như có những lúc có biểu hiện mắc bệnh rất nặng, họ [muốn] biết là do nghiệp lực tự thân hay là do tà ác phá hoại? Họ cần nên phải đối đãi với sự việc ấy như thế nào?

Sư phụ: [Về] vấn đề thứ nhất, họ muốn thực hiện thế nào, thì đó là họ tự quyết định, điều ấy cần xét tự bản thân họ. [Về] vấn đề thứ hai, [khi] gặp bất kể việc gì đều phải xét bản thân mình trước tiên; đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa đệ tử Đại Pháp và người thường. Nếu như bản thân chúng ta thật sự không có vấn đề gì, thì nhất định là tà ác đang bức hại đệ tử Đại Pháp. Nhất là bây giờ đang thời kỳ Chính Pháp, nghiệp lực của các đệ tử Đại Pháp không còn là vấn đề nữa. Cần phải nhận thức một cách tỉnh táo rõ ràng sự bức hại của các sinh mệnh tà ác, chúng thực sự đang làm điều xấu. Tốt nhất là các đệ tử Đại Pháp tiến bước trên đường của mình cho chính, chớ để tà ác vin được cớ gì để bức hại nữa. (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Theo thể ngộ của tôi việc một học viên bị bức hại hay can nhiễu là do học viên đó đã không đi chính con đường tu luyện của mình. Cho nên tôi cho rằng trước hết cần đi cho chính mới không bị bức hại, không thể nhận thức rằng dù đi chưa chính, chỉ cần phủ nhận, liền có thể bài trừ can nhiễu và bức hại.

Mặc dù Sư phụ nói về việc phủ nhận an bài của cựu thế lực, nhưng cá nhân tôi hiểu rằng đề cao nhận thức Pháp và chính lại bản thân càng sớm càng tốt là việc cần thiết, để các nhân tố cựu thế lực không có cớ can nhiễu, và do đó can nhiễu sẽ được loại bỏ.

Nếu chúng ta quá phụ thuộc vào “có sơ hở cũng không được phép can nhiễu,” thì chúng ta có xu hướng tập trung vào việc chỉ phát chính niệm để phủ nhận can nhiễu khi gặp khổ nạn, bỏ qua việc hướng nội và tìm nguyên nhân thực sự của can nhiễu và chính lại.

Một số học viên khích lệ các học viên khác đang trải qua khổ nạn nghiêm trọng trên thân thể bằng cách nói: “Ai không có sơ hở chứ? Ai cũng có sơ hở, có sơ hở cũng không được phép can nhiễu.” Điều này thực sự gây khó khăn cho các học viên hướng nội tìm thiếu sót của mình. Thậm chí việc tìm ra nguyên nhân thật sự của can nhiễu còn khó hơn nếu chúng ta không thực sự nhìn vào bản thân mình; vì vậy câu nói này thực sự không hữu ích.

Tôi biết rằng một số học viên đang gặp vấn đề đã không tinh tấn học Pháp hay luyện công trong nhiều năm. Với thiếu sót lớn như vậy, nếu họ không nhận ra vấn đề của mình và chỉ phát chính niệm, liệu có phủ nhận được can nhiễu không? Không. Thực tế, sau khi gặp nhiều tình huống như vậy, rõ ràng can nhiễu không được loại bỏ.

Thật sự rất khó khăn và đau đớn để một người hướng nội giữa khổ nạn, và đôi khi thậm chí rất khó nhận ra vấn đề của mình. Nếu phát chính niệm và phủ nhận can nhiễu là đủ, mọi người sẽ sử dụng cách đó làm lối tắt dễ dàng.

Tu luyện rất nghiêm túc và đệ tử Đại Pháp có yêu cầu cao. Chỉ tu luyện vững chắc, chúng ta mới có thể thực sự đề cao, phủ nhận bức hại và can nhiễu. Nếu chúng ta sử dụng phát chính niệm và phủ nhận can nhiễu làm lối tắt, có thể chúng ta đang trì hoãn hành trình của bản thân trên con đường tu luyện.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/1/395272.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/12/20/181162.html

Đăng ngày 14-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share