Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2019] Theo lịch thì tám cư dân ở thành phố Miên Trúc, tỉnh Tứ Xuyên sẽ bị đưa ra xét xử tại Toà án Quận An Châu vào ngày 29 tháng 10 năm 2019 vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã và đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

a6482a265b8cb9183e621d51dd60c921.jpg

Từ trái sang phải: Ông Dương Huấn Thành, ông Quách Viễn Tuấn, bà Hoàng Bá Hội, bà Duẫn Quang Tố, bà Thái Nghĩa Phượng và bà Lý Vĩnh Phương

Tám học viên này đã bị bắt giữ vào tối ngày 28 tháng 5 năm 2019, gồm có ông Dương Huấn Thành, ông Quách Viễn Tuấn, bà Hoàng Bá Hội, bà Duẫn Quang Tố, bà Thái Nghĩa Phượng, bà Lý Vĩnh Phương, bà Vạn Mạnh Dung, bà Lô Thượng Dung.

Ngày hôm sau, cảnh sát đã lục soát nhà các học viên này và hai ngày sau đó họ bị đưa tới trại tạm giam hình sự.

Hai học viên nam bị giam giữ tại trại tạm giam An Châu, và sáu học viên nữ bị giam giữ tại trại tạm giam Số 3 Thành phố Miên Dương.

Viện Kiểm sát Quận An Châu đã phê chuẩn lệnh bắt các học viên vào ngày 28 tháng 6 năm 2019.

Báo cáo liên quan:

Tám cư dân tỉnh Tứ Xuyên phải đối mặt với việc tiếp tục bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/25/395023.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/10/27/180505.html

Đăng ngày 05-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share