Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-09-2019] Từ đầu năm nay, tôi đã đọc nhiều bài viết liên quan đến sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và bị chấp trước vào việc đó.

Mặt khác, tôi cũng biết rằng, là một người tu luyện, tôi không nên chấp trước vào thời gian hay những biến động trên thế giới.

Tôi nhận thấy mình vẫn luôn hy vọng rằng cuộc bức hại sẽ kết thúc trong năm nay. Bất cứ khi nào niệm đầu đó xuất hiện tôi liền phát chính niệm để bài trừ nó nhưng không phải lúc nào cũng có thể triệt để thanh trừ nó.

Sau khi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung bắt đầu vào tháng 1 năm 2018, tôi thường xuyên đọc nhiều bài báo dự đoán về sự sụp đổ của nền kinh tế Trung Quốc sẽ dẫn đến sự sụp đổ của ĐCSTQ.

Về các cuộc biểu tình đang diễn ra ở Hồng Kông phản đối dự luật dẫn độ bắt đầu vào ngày 11 tháng 6, tôi cho rằng chúng có thể góp phần đẩy nhanh tiến trình sụp đổ của ĐCSTQ. Tôi lại trở nên phấn khích và theo dõi sát sao các sự kiện diễn ra ở Hồng Kông.

Chấp trước dựa dẫm vào người thường và hình thế chính trị hiện tại [liên đới đến ĐCSTQ] của tôi ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mỗi khi lên mạng, tôi rất phấn khích khi đọc được các tin tức về những chủ đề này, mặc dù tôi vẫn vào Minh Huệ trước khi tắt máy tính của mình.

Theo đó, việc truy cập internet của tôi cũng gặp nhiều rắc rối hơn. Hầu hết mọi lúc tôi không thể mở các trang web. Cuối cùng tôi bắt đầu hướng nội: Có phải vì cơ điểm và tư tưởng của tôi không chính?

Nếu nhiều đồng tu khác cũng có chấp trước như tôi, thì chẳng phải nó sẽ trở thành vấn đề chỉnh thể sao? Điều đó sẽ tạo cho cựu thế lực một cái cớ để can nhiễu và làm cho tình hình trở nên tồi tệ và phức tạp hơn?

Trang web Minh Huệ là một nền tảng để các học viên Đại Pháp chia sẻ kinh nghiệm của mình và cùng nhau đề cao. Tôi nên dành nhiều thời gian hơn để đọc Minh Huệ thay vì lãng phí thời gian để xem những thứ không liên quan đến tu luyện.

Khi cuộc đàn áp bắt đầu, chúng ta đã đặt hy vọng vào Chu Dung Cơ, thủ tướng của ĐCSTQ lúc bấy giờ, nhưng sau đó ông ta lại thay đổi thái độ sang hướng phản diện. Sau đó, chúng ta lại đặt niềm tin vào Tổ chức Nhân quyền Liên Hợp Quốc, kết cục là tổ chức này lại kết nạp ĐCSTQ. Ấy thế mà sau đó chúng ta vẫn tiếp tục đặt hy vọng vào một số nhà lãnh đạo của chính quyền Trung Quốc. Nếm trải qua rất nhiều bài học giáo huấn như vậy, tại sao tôi vẫn còn chấp mê bất ngộ?

Chấp trước vào thời điểm Chính Pháp kết thúc suy cho cùng chính là những chấp trước người thường của tôi: Truy cầu sự an nhàn, cuộc sống hạnh phúc và không muốn chịu khổ. Ẩn sâu bên trong là tâm vị tư đang khởi tác dụng.

Từ trong Pháp mà Sư phụ giảng tôi đã ngộ được rằng chúng ta tu luyện không phải vì truy cầu một cuộc sống tốt đẹp, mà là để thăng hoa lên thành một sinh mệnh cao thượng, vô tư vô ngã, để bảo hộ những chúng sinh trong vũ trụ.

Vũ trụ đang trải qua thời kỳ Chính Pháp, vô lượng chúng sinh đang chờ đợi chúng ta mang chân tướng tới cứu độ họ. Tôi đã không nghĩ đến việc bao nhiêu chúng sinh sẽ được cứu độ, mà lại còn chấp vào thời gian cuộc đàn áp kết thúc. Đó chẳng phải quan niệm vị tư sao? Mà chẳng phải chúng ta tu luyện là để trở thành một sinh mệnh vô tư vô ngã, luôn nghĩ vì người khác sao?

Tôi tự vấn chính mình: “Nếu Chính Pháp vẫn tiếp tục, thì mình còn tu luyện chăng?” Từ trong đáy lòng, tôi kiên định trả lời rằng: “Có, đồng hoá với đặc tính vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn là mục đích của đời tôi.”

Nếu tôi dựa dẫm vào người khác và đặt hy vọng vào sự biến động trong xã hội người thường thì chẳng phải là nguy hiểm sao?

Tôi hy vọng những học viên nào có chấp trước giống tôi sẽ kịp thời tỉnh ngộ. Hãy gột sạch chấp trước người thường và tận dụng thời gian để làm tốt ba việc. Chúng ta nên đóng vai chính trong thời kỳ Chính Pháp. Hoàn thành sứ mệnh và không cô phụ sự cứu độ từ bi của Sư tôn.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/28/393891.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/10/2/180149.html

Đăng ngày 31-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share