Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 02-10-2019] Tôi là một sinh viên đại học và tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được ba năm. Sau khi đọc một số bài viết gần đây trên trang web Minh Huệ về việc học thuộc Pháp, tôi nhận ra rằng tôi đã rất vội vã trong quá trình này. Tôi đã bỏ qua các từ nếu tôi không thể ghi nhớ chúng. Do đó, tôi đã không đề cao trong tu luyện.

Hôm nay, tôi đã cố gắng học thuộc Pháp từ đầu, nhưng khi đến đoạn thứ năm, tôi tiếp tục bỏ qua từ “chân tu”, hoặc tôi sẽ đọc nhầm từ.

Điều này khiến tôi suy nghĩ về trạng thái tu luyện của mình và tôi nhận ra rằng tôi đã không hành xử như một học viên thực thụ. Tôi không ngộ Pháp một cách căn bản hoặc từ lý tính.

Tôi cũng có rất nhiều tư tưởng tạp niệm; như thể quan niệm của tôi đang kiểm soát tôi. Tôi cảm thấy tu luyện là một quá trình mà qua đó mọi người nhìn thấy chính họ một cách rõ ràng.

Nghĩ tới đây, tôi nhận thấy tất cả những nỗi buồn, sự không hài lòng và thậm chí cả những chấp trước đều không đáng nhắc đến, bởi vì chúng không phải là con người thật của tôi. Khi có thể nhận ra điều đó, tôi cảm thấy mình đang đề cao trong tu luyện.

Con cảm tạ Sư phụ, vì đã bảo hộ và đã gia trì chính niệm cho con.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/2/394084.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/10/9/180247.html

Đăng ngày 29-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share