[MINH HUỆ 23-07-2019] Trong tu luyện tôi nhận thức được tâm ỷ lại có một số căn nguyên. Lười biếng sinh ra ỷ lại, hưởng thụ các chủng tình cảm mang đến cho người ta cảm giác sinh ra ỷ lại, trong hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ cũng sinh ra ỷ lại. Đối với người tu luyện mà nói thì sinh ra ỷ lại vào Sư phụ và Đại Pháp.

Khi không cảm nhận thấy sự tồn tại của người nào đó hay điều gì đó để ỷ lại, người ta sẽ cảm thấy bất an không biết nên làm thế nào. Người ta thường không chú ý rằng chính cái tình này đã tạo nên một chủng trạng thái cho thân thể người. Người thường chính là sống trong đủ thứ đủ loại cảm thụ. Đây cũng chính là cái tình tạo thành đủ thứ đủ loại cảm thụ cho người ta. Vậy nên, người tu luyện cần nhận thức rõ ràng những thứ này mà vứt bỏ chúng.

Sư phụ khai thị:

“Vì con người có ‘tình’, nóng giận là ‘tình’, ưng ý là ‘tình’, yêu là ‘tình’, hận cũng là ‘tình’; vui thích làm điều [nào đó] là ‘tình’, không thích làm điều [nào đó] cũng là cái ‘tình’ ấy; thấy người này hay người kia dở, yêu thích làm gì đó hoặc chẳng yêu thích làm gì đó, hết thảy đều là ‘tình’; người thường chính là vì cái ‘tình’ ấy mà sống.” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ cũng giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp là [lấy] lý tính để đối đãi cái ‘tình’, [chứ] không bị nó ảnh hưởng thì là không thể nào. Chư vị chỉ là [dùng] lý tính đối đãi nó. Chỉ có phía chư vị tu xong thì mới thoát khỏi ‘tình’.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Người ta làm việc gì đều là xuất phát từ tình mà lựa chọn. Bao gồm cả việc đến với tu luyện, rất nhiều người cũng là xuất phát từ tình mà lựa chọn. Rất nhiều người có nhiều lúc trong tu luyện sẽ dần dần nhận thức rõ được các chủng các dạng hình thái mà tình biểu hiện ra, tu bỏ đi các chủng các dạng chấp trước và có thể nhận thức vấn đề một cách lý tính. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người có nhiều lúc là không làm được.

Tôi phát hiện bản thân mình trong quá trình này nhầm lẫn và xem tâm ỷ lại vào Sư phụ và Đại Pháp là chính niệm chính hành mà Sư phụ giảng, nhưng trên thực tế xem xét cẩn thận thì điều đó vốn dĩ chính là tâm ỷ lại; hơn nữa là những thứ phát sinh từ cái tình. Trạng thái biểu hiện ra là khi gặp mâu thuẫn, trong tâm tôi bắt đầu bất ổn, không cách nào kiên định. Khi cầu xin Sư phụ mà mâu thuẫn đó không có tiến triển thì trong đầu não tôi bắt đầu sinh ra các chủng tư tưởng niệm đầu bất hảo, nghiêm trọng nhất là sinh ra tư tưởng hoài nghi Đại Pháp và Sư phụ. Khởi đầu là vì tôi không ý thức được chấp trước này nên tôi đã không minh bạch những niệm đầu này là từ đâu đến.

Tôi cố gắng phát chính niệm cũng không thể thanh trừ hoàn toàn. Bây giờ tôi nghĩ lại thì nguyên lai chính là tâm ỷ lại đó không được thỏa mãn nên biểu hiện ra các chủng bất an. Kỳ thực chính là cái tâm ỷ lại đó đang bất an. Bản thân tôi đã xem cái bất an của nó thành bản thân mình, trong vô ý đã đánh đồng bản thân với nó, bảo hộ nó.

Cùng với việc không ngừng tu luyện mà tôi càng ngày càng ý thức được quá trình bỏ chấp trước cũng là quá trình đang vứt bỏ cái tình. Thuận theo việc vứt bỏ các loại tâm chấp trước thì tình cũng càng ngày càng nhẹ. Hơn nữa, quá trình này chính là quá trình bước ra khỏi con người hướng về Thần.

Trong thế gian loạn lạc hôm nay, cựu thế lực lợi dụng tình [dục] ma [quỷ] tà ác để hủy đi con người, đồng thời chúng còn nắm lấy cái thứ gọi là lý tương sinh tương khắc của cựu vũ trụ đã bại hoại để khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp. Làm một người tu luyện, chúng ta cần hết sức chú ý các loại biểu hiện của tình. Có lúc nó vô cùng vi quan, chúng ta không hướng nội tìm thì khó mà phát hiện được sự tồn tại của chúng.

Trên đây là thể ngộ cá nhân, có điểm nào không phù hợp với Pháp mong đồng tu chỉ rõ! Cảm tạ Sư phụ, cảm tạ đồng tu!


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2019/7/23/390363.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/28/179089.html

Đăng ngày 13-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share