[MINH HUỆ 06-01-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 9 thành phố hoặc các huyện thị ở 7 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 7 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam/cầm tù, và ít nhất 8 học viên bị bắt giữ phi pháp.

b28e3375622ec1b9319851109b2f84e0.jpg

1. [Bắc Kinh] Ông Vương Cự Lương bị bắt giữ
2. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Bà Trương Vĩnh Quỳnh bị giam giữ
3. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Mai Tịnh bị giam giữ
4. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Bà Đỗ Phượng Quyên bị bắt giữ
5. [Thiên Tân] Bà Quách Văn Quyên đối mặt với việc bị bắt giữ chính thức
6. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vu Hải Lan và bà Vu Hải Bình bị kết án tù
7. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trương Xương Dung, và bà Hướng bị bắt giữ
8. [Thành phố Kiến Âu, tỉnh Phúc Kiến] Bà Tào Vinh Tú và các học viên khác bị giam giữ
9. [Huyện Tương Viên, tỉnh Sơn Tây] Ông Lưu Hưng Dân bị bắt giam

1. [Bắc Kinh] Ông Vương Cự Lương bị bắt giữ

Ông Vương Cự Lương ở khu Thông Châu bị người của Đồn Công an Tiêu Vương Trang bắt giữ vào ngày 2 tháng 1 năm 2019. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của ông.

Tham gia bức hại ông Vương:
Vu Văn Kiệt (于文杰), công an, Đồn Công an Tiêu Vương Trang: +86-10-89592332, +86-10-89593553

2. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Bà Trương Vĩnh Quỳnh bị giam giữ

Bà Trương Vĩnh Quỳnh đi thăm người thân ở thành phố Đại Lý, ở đó, bà bị bắt giữ vì dán tài liệu chân tướng Pháp Luân Công vào ngày 29 tháng 12 năm 2018. Nhà của bà bị lục soát, các sách Pháp Luân Đại Pháp của bà cũng bị công an lấy đi. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Hướng Dương ở thành phố Hạ Quan.

3. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Mai Tịnh bị giam giữ

Trong số những người bị bắt ở khu dân cư Hy Viên ở Đông Hồ vào ngày 26 tháng 12 năm 2018, bà Mai Tịnh ở thành phố Hàm Ninh bị cách ly [tách khỏi các học viên khác]. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của bà.

Tham gia bức hại bà Mai:
Tôn Tự Tùng (孙绪松), công an ở khu dân cư, khu dân cư Diêu Gia Lĩnh: +86-18986091375
Viên Học Cương (袁学刚), bí thư, ủy ban khu dân cư Diêu Gia Lĩnh: +86-18171512195, +86-27-87300929
Liễu Tuệ Linh (柳慧玲), phó bí thư: +86-18171512147
Phân cục Công an Vũ Xương: +86-27-88085300

4. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Bà Đỗ Phượng Quyên bị bắt giữ

Bà Đỗ Phượng Quyên, ở thôn Sa Hà, trấn Bát Đạo Hà, huyện Thanh Long bị người của Đồn Công an Trấn Bát Đạo Hà và Phòng Duy trì Ổn định bắt giữ vào ngày 27 tháng 12 năm 2018. Công an lấy đi toàn bộ sách Pháp Luân Đại Pháp của bà. Bà Đỗ bị đưa tới một trại tạm giam và bị giữ ở đó năm ngày. Bà đã trở về nhà.

5. [Thiên Tân] Bà Quách Văn Quyên đối mặt với việc bị bắt giữ chính thức

Bà Quách Văn Quyên ở khu Bảo Trì bị bắt và đưa tới trại tạm giam Khu Bảo Trì vào ngày 4 tháng 12 năm 2018. Bà hiện đang đối mặt với việc bị bắt giữ chính thức.

6. [Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vu Hải Lan và bà Vu Hải Bình bị kết án tù

Bà Vu Hải Lan, 64 tuổi, và bà Vu Hải Bình, đều ở khu Vọng Hoa và bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 4 năm 2018. Bà Vu Hải Lan bị kết án một năm rưỡi tù giam, còn bà Vu Hải Bình bị kết án hai năm rưỡi tù giam.

7. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trương Xương Dung, và bà Hướng bị bắt giữ

Bà Trương Xương Dung và bà Hướng ở thành phố Bành Châu bị người của Đồn Công an Thành Quan và nhân viên quản lý tài sản công bắt giữ vào ngày 3 tháng 1 năm 2019. Công an tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, tài liệu chân tướng, các đĩa DVD. Cả hai học viên đều đã trở về nhà.

8. [Thành phố Kiến Âu, tỉnh Phúc Kiến] Bà Tào Vinh Tú và các học viên khác bị giam giữ

Ông Diệp Quốc Hoa bị bắt vào ngày 16 tháng 1 năm 2018. Ông bị giam trong trại tạm giam Kiến Âu và đã qua đời vào ngày 11 tháng 9 vì bị Ôn Ngọc Sơn, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Thành phố Kiến Âu, và các công an khác bức hại tàn bạo. Sợ sự thật quanh cái chết của ông Diệp bị phơi bày, công an đã giam giữ thêm bốn học viên nữa. Bà Tào Vinh Tú, 64 tuổi, và bà Trương Thủy Anh, 57 tuổi, bị giam 15 ngày. Ông Tào Tập Vinh, 57 tuổi, và ông Ngô Quý Anh bị giam giữ năm ngày.

9. [Huyện Tương Viên, tỉnh Sơn Tây] Ông Lưu Hưng Dân bị bắt giam

Ông Lưu Hưng Dân bị bắt giữ khi đang đi xe buýt ở thành phố Thái Nguyên vào ngày 17 tháng 12 năm 2018. Hiện ông đang bị giam trong trại tạm giam Lâm Phần.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/6/380076.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/18/174676.html

Đăng ngày 27-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share