Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 8-12-2018] Ông Giả Triệu Dân, 48 tuổi, là giáo viên của trường trung học Bình An ở quận Trường Khánh, thành phố Tế Nam. Ngày 11 tháng 11 năm 2018, ông bị báo cảnh sát khi đang nói chuyện với người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và phát tài liệu ở các làng Tư Lý và Khổng Quan của huyện Tề Hà. Các cảnh sát ở Đồn Cảnh sát Hồ Quan của quận Tề Hà đã bắt giữ ông. Ông bị đưa đến trại tạm giam Đức Châu và bị giam giữ bất hợp pháp tại đó.

Hai cảnh sát của Phòng An ninh Nội địa Huyện Tề Hà đã khám xét nhà ông Giả vào ngày 12 tháng 11. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công và các tài liệu khác liên quan.

Vào ngày 13 tháng 11, cảnh sát đến trường của ông Giả và khám xét phòng làm việc của ông.

Các cảnh sát của Phòng An ninh Nội địa Huyện Tề Hà và một số người lạ mặt đã sử dụng phương tiện truyền thông công cộng để bôi nhọ thanh danh của ông Giả bằng cách gửi các ảnh của ông và viết các bài báo bịa đặt. Những bài viết này còn thông báo rằng ông Giả có thể bị xét xử trong vòng một tháng.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/8/378178.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/12/18/173669.html

Đăng ngày 21-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share