[MINH HUỆ 25-11-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 13 thành phố hoặc các huyện thị ở 9 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 11 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 17 học viên bị bắt giữ phi pháp.

d2c40f64917c23a68afad525193d6f4a.jpg

1. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Phàn Vinh bị bắt giữ
2. [Thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lưu Tú Vân và bà Hà Bình bị giam giữ
3. [Thành phố Đại An, tỉnh Cát Lâm] Ông Vương Hoan bị bắt giữ
4. [Thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Liêu Ninh] Năm học viên bị kết án
5. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Nhiều học viên bị bắt giữ
6. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị giam giữ
7. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Ông Trạch Á Nam bị bắt giữ
8. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Ông Phùng Tân Tường bị bắt giữ
9. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trương Kiên và bà Trương Thiết Bình bị giam giữ
10. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Thục Anh bị bắt giữ
11. [Thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc] Ông Tư Vĩnh Tiền bị bắt giữ, chưa rõ tung tích
12. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Ông Lục Thế Minh bị kết án
13. [Thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang] Bà Trần Hà Muội bị kết án

1. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Phàn Vinh bị bắt giữ

Bà Phàn Vinh, ngoài 50 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 11 năm 2018.

2. [Thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lưu Tú Vân bà Hà Bình bị giam giữ

Bà Lưu Tú Vân và bà Hà Bình bị người của Phân cục Công an Dương Minh và Trung tâm Cảnh sát [Phản ứng nhanh] “110” bắt giữ vào ngày 14 tháng 11 năm 2018. Họ bị đưa tới trại tạm giam Mẫu Đan Giang.

3. [Thành phố Đại An, tỉnh Cát Lâm] Ông Vương Hoan bị bắt giữ

Ngày 8 tháng 11 năm 2018, ông Vương Hoan bị bắt giữ tại Ga xe lửa Thị trấn An Quảng khi công an kiểm tra chứng minh thư của ông. Công an giữ ông bảy giờ tại Đồn Công an Đường sắt An Quang.

4. [Thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Liêu Ninh] Năm học viên bị kết án

Bà Cáp Tĩnh Ba, bà Chu Đức Diễm và bà Vu Lập Thu bị kết án 18 tháng tù. Bà Cáp hiện đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Liêu Nguyên, trong khi bà Chu và bà Vu đã bị đưa tới Nhà tù nữ Tỉnh Cát Lâm.

Bà Hoàng Kiệt và bà Vu Bình đều bị kết án một năm tù giam, và đã được trả tự do vào ngày 8 tháng 11 năm 2018.

5. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Nhiều học viên bị bắt giữ

Bà Doãn (chưa rõ tên) bị bắt tại nhà vào ngày 20 tháng 11 năm 2018.

Ông Dương Kiến Quân, bà Hồ Hiểu Linh và chồng bà bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 11. Công an lục soát nhà họ và lấy đi điện thoại di động, máy in, lịch bàn. Bà Hồ Xảo Linh, ông Vu Đức Thắng, ông Lô Nguyên Khánh, và bà Mạnh Phàm Vân cũng bị bắt giữ tại cùng thời điểm. Ông Dương đã chạy thoát.

Bà An Á Quân bị công an bắt tại nơi làm việc và bị đưa tới Đồn Công an Đông Tam Lộ. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của chồng bà, ông Cao Hoành Vĩ.

6. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị giam giữ

Bà Vương Bình, bà Chiến Tú Phân, và bà Trương Yến bị người của Đội An ninh Nội địa Thành phố Lai Châu bắt giữ vào ngày 15 tháng 11 năm 2018, vì giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công ở chợ huyện. Họ hiện đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Yên Đài.

7. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Ông Trạch Á Nam bị bắt giữ

Ông Trạch Á Nam bị người của Đồn Công an Tỉnh Cương bắt giữ vào tháng 10 năm 2018.

Các bên tham gia bức hại ông Trạch:
Vương Thánh Tiền (王圣前), đồn trưởng, Đồn Công an Tỉnh Cương: +86-551-65380675, +86-551-65380852, +86-551-62693615

8. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Ông Phùng Tân Tường bị bắt giữ

Ông Phùng Tân Tường bị người của Đồn Công an Thành Quan bắt giữ vào ngày 19 tháng 11 năm 2018. Các sách Pháp Luân Đại Pháp và tài liệu chân tướng của ông bị công an lấy đi.

9. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Trương Kiên và bà Trương Thiết Bình bị giam giữ

Bà Trương Kiên và bà Trương Thiết Bình bị bắt tại Ga xe lửa Cẩm Châu vào ngày 22 tháng 11 năm 2018. Hiện họ đang bị giam trong trại tạm giam Cẩm Châu.

10. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Thục Anh bị bắt giữ

Bà Vương Thục Anh bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 11 năm 2018.

11. [Thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc] Ông Tư Vĩnh Tiền bị bắt giữ, chưa rõ tung tích

Ông Tư Vĩnh Tiền bị người của Đồn Công an Bát Lý bắt giữ vào ngày 21 tháng 11 năm 2018. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của ông.

12. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Ông Lục Thế Minh bị kết án

Tháng 10 năm 2018, Tòa án Khu Kiến Nghiệp kết án ông Lục Thế Minh hai năm tù và phạt 20.000 tệ. Ông đã kháng án.

13. [Thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang] Bà Trần Hà Muội bị kết án

Tòa án Thành phố Thụy An kết án bà Trần Hà Muội 18 tháng tù.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/25/377638.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/12/12/173598.html

Đăng ngày 18-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share