[MINH HUỆ 15-11-2018] Tin tức hôm nay ở Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại xảy ra ở 18 thành phố hoặc huyện thị ở 10 tỉnh. Theo báo cáo này, 13 học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi trong lúc bị giam giữ, và có ít nhất 24 học viên bị bắt giữ bất hợp pháp.

ea8b41216e727bc92a45c3f4f16f1087.jpg

1. [Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bảy học viên bị bắt giữ

2. [Thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Trần Kế Anh và bà Lý Tuyết Liên bị bắt

3. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ông Vương Kiết Hổ bị bắt

4. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Hà Bắc] Ông Nghiêm Bảo Lợi bị bắt giữ

5. [Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lưu Khánh Đào bị bắt

6. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Bà Bành Tú Lệ tuyệt thực để phản đối

7. [Thành phố Tấn Vân, tỉnh Chiết Giang] Bà Ưng Tùng Nỗ bị bắt

8. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Trần Đại Hoa bị bắt

9. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Lý Tĩnh bị xét xử

10. [Thành phố Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Cao Kim Anh bị bắt giữ

11. [Bắc Kinh] Bà Đường Quế Lâm bị giam giữ

12. [Đàm Thành, tỉnh Sơn Đông] Ông Tôn Trường Phú và vợ bị bắt

13. [Thành phố Trầm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ông Nghiêm Thủ Lễ bị bắt giam

14. [Thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Ngô Huệ Trân và bà Tương Nghĩa Quỳnh bị bắt giữ

15. [Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Giang Tiểu Kiệt bị bắt giữ

16. [Thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Lưu Trúc Lâm bị bắt

17. [Huyện Thanh Viễn, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị bắt giữ

18. [Ô Lỗ Mộc Tề, Tân Cương] Ông Mã Siêu bị ngược đãi

19. [Thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu] Ông Chu Hiểu Siêu bị bắt giam

20. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Cung Thúy Mai và ông Hà Hưng Đông bị bắt giữ

21. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ba học viên bị bắt giữ

22. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Doãn Ngọc Hồng bị bắt

23. [Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây] Bà Tống Hiền Lan bị bắt

1. [Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bảy học viên bị bắt giữ

Bà Tống Thụ Xuân và ông Tống Tuyết Thôn đã bị bắt. Nhà của họ bị các cảnh sát quận Trung Sơn khám xét ngày 12 tháng 11 năm 2018.

Bà Tôn Minh Giai bị cảnh sát quận Trung Sơn bắt giữ tại nơi làm việc vào ngày 12 tháng 11 năm 2018.

Bà Tôn Ngọc Chi bị bắt. Nhà của bà bị nhân viên đồn cảnh sát Tú Nguyệt Kiệt khám xét ngày 12 tháng 11 năm 2018.

Bà Trần Quốc Yên và các chị em gái là bà Trần Quốc Lập và bà Trần Quốc Hoa bị bắt. Các nhân viên từ Đồn Cảnh sát Thanh Nê Oa Kiều đã đến nhà họ khám xét ngày 12 tháng 11 năm 2018.

2. [Thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Trần Kế Anh và bà Lý Tuyết Liên bị bắt

Ông Trần Kế Anh và bà Lý Tuyết Liên đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ tại nơi làm việc ngày 12 tháng 11 năm 2018. Họ bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não trong 10 ngày.

Các bên liên quan đến việc bức hại ông Trần và bà Lý:

La Vạn Đông (罗万东), Bí thư đảng ủy quận Bành Sơn: + 86-13990306528.

Quách Hồng (郭红), Chủ tịch quận Bành Sơn: + 86-18808218333.

Doãn Khai Nghĩa (尹开义), Bí thư đảng ủy Ủy ban Chính trị và Pháp lý quận Bành Sơn: + 86-13990303018.

Trương Chí Xuân (张志春), Phòng 610 quận Bành Sơn: + 86-13708169693, + 86-28-37623458, + 86-28-37623659.

Phó Diễm (付 艳), Chánh Văn phòng quản trị tổng hợp: + 86-13679653358

3. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ông Vương Kiết Hổ bị bắt

Ông Vương Kiết Hồ, 72 tuổi hiện đang bị bắt giữ. Cảnh sát đến từ Đồn Cảnh sát Nam Linh Kiệt, quận Nam Quan đã khám xét nhà ông Vương ngày 14 tháng 4 năm 2018. Cảnh sát đã tịch thu máy tính, máy in và các sách Pháp Luân Công của ông. Hiện ông Vương đang bị giam giữ tại Nhà tù Số 4 Thành phố Trường Xuân. Cảnh sát không cho phép người thân của ông được vào thăm ông.

Các bên liên quan đến việc bức hại ông Vương:

Đồn Cảnh sát Nam Linh Kiệt: + 86-431-85284238.

Vương Súy (王帅), cảnh sát trưởng: + 86-15754360683.

Bạch Sơn (白山), phó giám đốc Sở Cảnh sát Quận Nam Quan: +86-13578666888, +86-431-85292266.

Điền Quốc Phong (田国峰), đội trưởng Đội An ninh Nội địa: + 86-15904405128

4. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Hà Bắc] Ông Nghiêm Bảo Lợi bị bắt giữ

Ông Nghiêm Bảo Lợi đã bị nhân viên Đồn Cảnh sát Thi Gia Oánh bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 8 tháng 11 năm 2018. Cảnh sát đã tịch thu tất cả các sách Pháp Luân Công và một bức hình của người sáng lập Pháp Luân Công.

Các bên liên quan đến việc bức hại ông Nghiêm:

Ủy ban Chính trị và Pháp luật Quận Phụng Tường: + 86-917-7212209, + 86-917-7212209.

Vương Hải Cương (王海刚), nhân viên Phòng 610 Quận Phụng Tường: +86-917-7214974, +86-18009170295.

Trần Đôi Hoán (陈 堆 焕), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: + 86-13609278081

5. [Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lưu Khánh Đào bị bắt

Cảnh sát của Đồn Cảnh sát Vạn Lịch, quận Khai Phát đã bắt giữ ông Lưu Khánh Đào ngày 12 tháng 11 năm 2018. Cảnh sát đã khám xét nhà ông và tịch thu tất cả các sách Pháp Luân Công. Hiện ông đang bị giam giữ tại trại tạm giam Quận Khai Phát.

6. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Bà Bành Tú Lệ tuyệt thực để phản đối

Bà Bành Tú Lệ bị bắt giữ vào ngày 3 tháng 11 năm 2018, vì nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Hiện bà đang bị giam giữ tại trại tạm giam Tần Hoàng Đảo. Bà đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại.

Các bên liên quan đến việc bức hại bà Bành:

Vương Thế Bân (王世斌), nhân viên cảnh sát của Đồn Cảnh sát Quận Bắc Bộ Nguyên: + 86-13933676366.

Đồng Kiệt (董 杰), nhân viên cảnh sát của Đồn Cảnh sát Quận Bắc Bộ Nguyên: + 86-13081884567.

Đào Ái Chung (陶爱忠): + 86- 18103353366.

trại tạm giam Tần Hoàng Đào: + 86-335-8527983

7. [Thành phố Tấn Vân, tỉnh Chiết Giang] Bà Ưng Tùng Nỗ bị bắt

Bà Ưng Tùng Nỗ bị bắt giữ và bị khám xét nhà cửa vào ngày 11 tháng 7 năm 2018. Hiện bà đang bị giam giữ tại Trung tâm Tẩy não Làng Đại Nguyên, thuộc thôn Thất Lí.

8. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Trần Đại Hoa bị bắt

Bà Trần Đại Hoa đã bị cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Bồi Anh bắt giữ ngày 11 tháng 11 năm 2018. Hiện bà vẫn đang bị giam giữ tại một trại tạm giam.

9. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Lý Tĩnh bị xét xử

Bà Lý Tĩnh bị giam giữ tại Nhà tù Số 4 Thành phố Trường Xuân. Bà bị Tòa án Quận Khai Phát xét xử ngày 7 tháng 11 năm 2018.

Các bên liên quan đến việc bức hại bà Lý:

Quận Khai Phát: + 86-431-88559811.

Trương Ngọc Huy (张玉辉), thẩm phán tòa hình sự: + 86-13596163336, + 86-431-88559831, + 86-431-88559832.

Trương Đào (张涛), viên chức, bộ phận nộp hồ sơ: + 86-431-88559827.

Từ An Hoài (徐安怀), công tố viên: + 86-13756209999.

Trung tâm giam giữ Số 4 Thành phố Trường Xuân: + 86-431-84162707, + 86-431-8416270530.

10. [Thành phố Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Cao Kim Anh bị bắt giữ

Bà Cao Kim Anh, 67 tuổi, đã bị cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Số 3 bắt giữ vào ngày 14 tháng 11 năm 2018, vì phân phát tờ lịch có thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã khám xét nhà bà.

Các bên liên quan đến việc bức hại bà Cao:

Đồn Cảnh sát Số 3 Hồn Xuân: + 86-433-7512046.

Nhà giam Hồn Xuân: + 86-433-7513215, + 86-433-7502722.

trại tạm giam Hồn Xuân: + 86-433-7530897, + 86- 433-7534534, + 86-433-7534434

11. [Bắc Kinh] Bà Đường Quế Lâm bị giam giữ

Bà Đường Quế Lâm bị Tòa án Quận Triều Dương kết án hai năm tù vào ngày 24 tháng 11 năm 2017. Bà đã kháng án nhưng bản án vẫn không thay đổi. Bà bị chuyển đến Nhà tù Thiên Hà vào tháng 1 năm 2018, và sau đó là Nhà tù Nữ Hồ Nam ngày 23 tháng 10 năm 2018.

12. [Đàm Thành, tỉnh Sơn Đông] Ông Tôn Trường Phú và vợ bị bắt

Ông Tôn Trường Phú và vợ bị bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 29 tháng 10 năm 2018. Ông Tôn bị đưa đến trại tạm giam Đàm Thành, còn vợ ông thì bị giam giữ tại trại tạm giam Lâm Nghi. Họ đã bị giam giữ 15 ngày.

13. [Thành phố Trầm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ông Nghiêm Thủ Lễ bị bắt giam

Đồn cảnh sát Trấn Bắc huyện Khương Bình đã bắt giữ ông Nghiêm Thủ Lễ vào ngày 12 tháng 11 năm 2018 vì đã nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cảnh sát đã khám xét nhà ông và tịch thu bức chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công cùng các vật dụng cá nhân khác. Ông đã bị đưa đến một trại tạm giam.

Các bên liên quan đến việc bức hại ông Nghiêm:

Đái Quốc Khánh (戴国庆), Phó giám đốc Sở Cảnh sát Huyện Khương Bình: + 86-13940169777.

Thường Hướng Dân (常 向 民), Đồn trưởng Đồn Cảnh sát Trấn Bắc: + 86-13555804558.

Triệu Duy (赵维), Đồn phó Đồn Cảnh sát Trấn Bắc: + 86-15940407874.

Tào Kính Tông (曹劲松), nhân viên Đồn Cảnh sát Trấn Bắc: + 86-13909832257

14. [Thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Ngô Huệ Trân và bà Tương Nghĩa Quỳnh bị bắt giữ

Bà Ngô Huệ Trân và bà Tương Nghĩa Quỳnh bị cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Cảnh Dương bắt giữ vào ngày 14 tháng 11 năm 2018.

Các bên liên quan đến việc bức hại bà Ngô và bà Tương:

Trần Kì (陈琪), Đồn trưởng Đồn Cảnh sát Cảnh Dương: + 86-13881087534.

Dương Vũ (杨宇), Đội phó: + 86-13909020250.

Lật Thành (栗 诚), Đồn phó : + 86-13658170119.

Tiêu Dục Phủ (肖昱甫), Đồn phó: + 86-13808109251

15. [Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Giang Tiểu Kiệt bị bắt giữ

Bà Giang Tiểu Kiệt, 56 tuổi, bị cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Tân Hoa bắt giữ và bị đưa đến trại tạm giam Cung Nông Đại Nhai vào ngày 11 tháng 11 năm 2018. Cảnh sát đã tịch thu tất cả các sách và bức chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Các bên liên quan đến việc bức hại bà Giang:

Lý (李), Trưởng Đồn Cảnh sát Tân Hoa: + 86-13304518377.

Người chỉ đạo vụ bắt giữ: + 86-13903618880.

16. [Thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Lưu Trúc Lâm bị bắt

Mới đây, ông Lưu Trúc Lâm đã bị bắt giữ.

17. [Huyện Thanh Viễn, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị bắt giữ

Cảnh sát huyện Thanh Viễn đã bắt giữ vợ chồng bà Cao Quế Lan tại nhà riêng vào ngày 13 tháng 11 năm 2018. Cảnh sát đã khám xét nhà bà và tịch thu một ổ ghi đĩa CD, hai máy tính xách tay và một máy in. Ngay tối hôm đó, chồng bà đã được thả. Bà Cao bị đưa đến trại tạm giam thành phố Phủ Thuận.

Cảnh sát địa phương đã bắt giữ ông Chu Hải Phong tại nhà riêng vào ngày 13 tháng 11 năm 2018. Cảnh sát đã tịch thu máy tính và điện thoại di động của ông. Hiện ông đang bị giam tại trại tạm giam huyện Thanh Nguyên trong 10 ngày và bị phạt 1.000 Nhân dân tệ.

18. [Ô Lỗ Mộc Tề, Tân Cương] Ông Mã Siêu bị ngược đãi

Ông Mã Siêu, một kỹ sư cao cấp của Trạm giám sát Môi trường Tân Cương, đã bị đưa đến Trại tập trung An Ninh Cừ vào tháng 9 năm 2017. Ông bị giam giữ trong 14 tháng. Ông đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại, và gần đây đã bị đưa đến một bệnh viện nhà tù.

19. [Thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu] Ông Chu Hiểu Siêu bị bắt giam

Tòa án địa phương đã kết án ông Chu Hiểu Siêu với mức án tù 5 năm 6 tháng. Bản án kết tội ông đã được một tòa án khác đồng thuận mà không cần đưa ra xét xử. Ông bị đưa đến Nhà tù Đô Quân ngày 11 tháng 10 năm 2018.

20. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Cung Thúy Mai và ông Hà Hưng Đông bị bắt giữ

Bà Cung Thúy Mai đã bị cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát Thừa Phong bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 9 tháng 11 năm 2018.

Cùng ngày, ông Hà Hưng Đông cũng đã bị bắt. Hiện ông đang bị giam giữ tại nơi làm việc.

21. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ba học viên bị bắt giữ

Cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát Nhượng Hồ Lộ đã bắt giữ ông Cao Hoành Bân vào ngày 9 tháng 11 năm 2018.

Bà Viên Lập Học và con trai cũng bị bắt cùng ngày. Ba học viên đều bị còng tay. Ông Cao đã được trả tự do ngay trong ngày hôm đó.

22. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Doãn Ngọc Hồng bị bắt

Cảnh sát địa phương đã bắt giữ bà Doãn Ngọc Hồng vào ngày 9 tháng 11 năm 2018.

23. [Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây] Bà Tống Hiền Lan bị bắt giam

Bà Tống Hiền Lan bị kết án bốn năm rưỡi tù giam, mà không được giảm án. Bà đang bị giam giữ tại Bệnh viện An Khang.

Tại Bệnh viện An Khang, Bà Tống được chẩn đoán bị xuất huyết não. Bà được đưa đến Bệnh viện liên kết Số 1 thuộc Trường Cao đẳng Y Đỗ Môn vào ngày 4 tháng 9 năm 2018. Bệnh viện phát hiện bà mắc cùng lúc 6 loại bệnh gồm cả xuất huyết não. Bất chấp tình trạng bệnh tật của bà, cảnh sát vẫn đưa bà đến trại tạm giam Nữ Tỉnh Thiểm Tây vào ngày 13 tháng 9.

Các bên liên quan đến việc bức hại bà Tống:

Quách (郭), Trưởng phân trại Trại giam Nữ Tỉnh Thiểm Tây: + 86-29-86246945.

Phân trại thi hành án tù: + 86-29-86246943


Đăng ngày 10-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share