[MINH HUỆ 19-9-2018] Tin tức từ Trung Quốc hôm nay bao gồm các vụ bức hại xảy ra ở 7 thành phố hoặc các huyện thị tại 6 tỉnh. Theo báo cáo này, đã có 4 học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi trong thời gian giam giữ và ít nhất 6 người đã bị bắt giữ phi pháp.

e37ea3726289f8673b9b9cd5486ed633.jpg

1. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Cổ Minh Anh và bà Quách Trấn Hương bị bắt giữ

2. [Huyện Bồng Khê, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Mạc Thiện Ích bị kết án tù

3. [Thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô] Bà Mâu Bình bị giam giữ

4. [Thượng Hải] Bà Lê Thư Cầm bị bắt giữ

5. [Huyện Thông Hải, tỉnh Vân Nam] Bà Lữ Ngọc Bình bị giam giữ

6. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] bà Trương Diễm Hoa bị kết án tù

7. [Thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến] Bà Lưu Kim Muội bị bắt giữ

8. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Dương Hương Hoa và bà Lý Tú Phượng bị chuyển đến nhà tù

1. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Cổ Minh Anh và bà Quách Trấn Hương bị bắt giữ

Ngày 8 tháng 9 năm năm 2018, bà Cổ Minh Anh ở khu vực Thành Nam của thành phố Chiêu Viễn đã bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị đưa đến trại tạm giam thành phố Yên Đài nhưng đã được thả ra ngay tối hôm đó vì không vượt qua phần khám sức khoẻ. Bà cũng bị ép phải trả 200 nhân dân tệ.

Bà Quách Trấn Hương, 81 tuổi, ở khu vực Thành Nam gần đây đã bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ khi bà đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà đã được thả ra cùng ngày hôm đó.

2. [Huyện Bồng Khê, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Mạc Thiện Ích bị kết án tù

Ngày 19 tháng 6 năm 2018, ông Mạc Thiện Ích đã bị kết ba năm rưỡi tù giam ở quận Thanh Dương, thành phố Thành Đô. Ông bị nhân viên Phòng 610 quận Thanh Dương đưa đến nhà tù Gia Châu ở thành phố Nhạc Sơn.

3. [Thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô] Bà Mâu Bình bị giam giữ

Ngày 17 tháng 8 năm 2018, bà Mâu Bình ở huyện Phụ Ninh đã bị bắt giữ ở huyện Tân Hải. Bà bị giữ trong trại tạm giam thành phố Diêm Thành.

Các bên tham gia bức hại bà Mâu:

Phòng Cảnh sát thành phố Diêm Thành: +86-515-83220066

Đội cảnh sát hình sự: +86-515-83220455

trại tạm giam: +86-515-83223940

4. [Thượng Hải] Bà Lê Thư Cầm bị bắt giữ

Bà Lê Thự Cầm gần đây đã bị bắt giữ.

5. [Huyện Thông Hải, tỉnh Vân Nam] Bà Lữ Ngọc Bình bị giam giữ

Bà Lữ Ngọc Bình, 52 tuổi, đã bị cảnh sát từ Phòng 610 huyện Thông Hải, Đội An Ninh nội địa và đồn cảnh sát Hà Tây bắt giữ. Cảnh sát đã tịch thu một máy nghe nhạc MP3, điện thoại di động và các sách Pháp Luân Đại Pháp. Bà Lữ đã bị đưa đến trại tạm giam thành phố Ngọc Khê. Gia đình của bà không được phép đến tham bà.

6. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] bà Trương Diễm Hoa bị kết án tù

Bà Trương Diễm Hoa gần đây đã bị kết án ba năm tù giam.

7. [Thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến] Bà Lưu Kim Muội bị bắt giữ

Bà Lưu Kim Muộn gần đây đã bị bắt giữ tại căn nhà thuê của bà. Hiện không rõ bà đang ở đâu.

8. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Dương Hương Hoa và bà Lý Tú Phượng bị đưa vào tù

Bà Dương Hương Hoa đã bị Toà án quận Lục Viên kết án 5 năm tù giam và bà Lý Tú Phượng 6 năm tù giam. Cả hai học viên đều bị đưa đến đội 8 của nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm vào ngày 11 tháng 9 năm 2018.

Các bên tham gia bức hại bà Dương và bà Lý:

Nghê Tiếu Hồng (倪笑虹), quản lý đội 8, nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm: +86-18504301978

Lính canh đội 8: Chung Chí Tú (钟志秀): +86-18684366275

Lương Ba (梁波): +86-18504302362

Triệu Quế Linh (赵桂玲): +86-18684366185

Tống Ninh Ba (宋宁波): +86-18684366270


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/19/374048.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/7/172745.html

Đăng ngày 18-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share