[MINH HUỆ 8-9-2018] Tin tức từ Trung Quốc hôm nay bao gồm các vụ bức hại xảy ra ở 16 thành phố hoặc huyện thị tại 8 tỉnh. Theo báo cáo này, 9 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong thời gian bị giam giữ, và ít nhất 18 người đã bị bắt giữ phi pháp.

c1875fe34364e10aca68d1227c7d35b4.jpg

1. [Bắc Kinh] Bà Tôn Thiến, học viên mang quốc tịch Canada, bị xét xử

2. [Thành phố Vinh Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Hoa bị xét xử

3. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Một vài học viên bị bắt giữ

4. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Bà Lưu Thục Mẫn bị bắt giữ

5. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Bà Nhan Học Phân bị giam giữ

6. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Ông Vương Tân Vinh và Trần Thủ Thường bị giam giữ

7. [Thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây] Bà Nghiêm Cẩm Hoa bị giam giữ

8. [Thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô] Ông Từ Vĩnh Thanh đang phải đối mặt với việc bị xét xử

9. [Thành phố Bình Tuyền, tỉnh Hà Bắc] Bà Lưu Ngọc Lan bị bắt giữ

10. [Thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc] Ông Chu Đôn Vũ bị giam giữ

11. [Thiên Tân] Bà Phùng Tuấn Linh bị kết án 10 năm tù giam

12. [Thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc] Bà Cát Thanh Xuân không rõ tung tích

13. [Huyện Kiến Bình, tỉnh Liêu Ninh] Ông Quách Hạo bị giam giữ

14. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Đặng Huệ Linh và bà Lưu Thụy Mai bị giam giữ

15. [Thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh] Ông Quách Hoành Vĩ và bà Ngô bị bắt giữ

16. [Trùng Khánh] Bà Lý Lâm bị bắt giữ

17. [Thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây] Bà Tiếu Diễm Bình bị giam giữ và bà Liêu Quân hiện không rõ tung tích

18. [Huyện Ngọc Điền, tỉnh Hà Bắc] Ông Biên Trường Học bị tra tấn trong tù

1. [Bắc Kinh] Bà Tôn Thiến, học viên mang quốc tịch Canada, bị xét xử

Bà Tôn Thiến, một công dân Canada, đã bị tòa án Ôn Du Hà, quận Triều Dương, Bắc Kinh, xét xử vào sáng ngày 12 tháng 9 năm 2018.

Các bên tham gia bức hại bà Tôn:

Toà án quận Triều Dương: +86-10-85998341, +86-10-85998279

Lý Dật Phàm (李轶凡), thẩm phán phụ trách vụ án: +86-18600857209, +86-1085998668

Cận Học Quân (靳学军), chánh án: +86-10-85988001

Kỳ Kỷ (亓纪), phó chánh án: +86-18612296007

Hoạt Tranh Minh (滑争鸣), phó chánh án: +86-13661334525

Lý Gia (李加), thẩm phán: +86-18612296017

Trương Ngọc Côn (张玉鲲), Kiểm sát trưởng, Viện kiểm sát Triều Dương: +86-1059553000, +86-18901160645

Ngô Xuân Muội (吴春妹), phó Kiểm sát trưởng: +86-18910060161

2. [Thành phố Vinh Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Hoa bị xét xử

Bà Trương Hoa gần đây đã bị Tòa án Thành phố Vinh Thành đưa ra xét xử.

3. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Một vài học viên bị bắt giữ

Ngày 5 tháng 9 năm 2018, ông Sử Bân, bà Lưu Kim Hoa, bà Tạ Hối Lỵ, ông Lưu Từ Đường và bà Trương Huệ Thanh vợ của ông Lưu đã bị nhân viên đồn cảnh sát Tăng Tử Điếm bắt giữ và đưa đến phòng cảnh sát Thiên Kiều vì đã nói với người dân về Pháp Luân Công tại khu chợ nông sản của thị trấn Tăng Tử Điếm, quận Thiên Kiều. Cảnh sát đã lục soát nhà của họ và tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, cùng các đồ vật khác. Ông Lưu, 75 tuổi, đã được thả ra vào tối hôm đó. Các học viên khác vẫn bị giữ tại phòng cảnh sát Tế Nam.

Các bên tham gia bức hại những học viên này:

Phòng cảnh sát quận Thiên Kiều: +86-531-85820446, +86-531-68800110

Phòng cảnh sát thành phố Tế Nam: +86-531-86039110

4. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Bà Lưu Thục Mẫn bị bắt giữ

Sáng ngày 6 tháng 9 năm 2018, các viên chức từ đồn cảnh sát thị xã Kim Lĩnh đã đột nhập vào nhà của bà Lưu Thục Mẫn và bắt giữ bà. Họ đã lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng các đồ đạc cá nhân khác.

5. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Bà Nhan Học Phân bị giam giữ

Ngày 6 tháng 9 năm 2018, bà Nhan Học Phân ở thôn Lĩnh Thượng, thị trấn Tất Quách đã bị Vương Ngọc Thành, đội trưởng đội An ninh Nội địa thành phố Chiêu Viễn và các viên chức đồn cảnh sát thị trấn Tất Quách bắt giữ. Nhà của bà đã bị lục soát. Bà bị đưa đến trại tạm giam thành phố Yên Đài.

6. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Ông Vương Tân Vinh và Trần Thủ Thường bị giam giữ

Ông Vương Tân Vinh và ông Trần Thủ Thường ở thị trấn Trương Tinh đã bị chuyển đến trại tạm giam thành phố Yên Đài.

Các bên tham gia bức hại ông Vương và ông Trần:

trại tạm giam Yên Đài: +86-535-6359466, +86-535-6359440

Lý Sùng Hải (李崇海), giám đốc trại giam: +86-18660061601

Từ Minh Na 徐明娜), phó giám đốc: +86-18660061605

Vương Văn Lập (王文立), đội trưởng Đội An ninh Nội địa Chiêu Viễn: +86-535-8093190

Vương Học Đường (王学堂), chính trị viên: +86-18660062621, +86-13615358378

7. [Thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây] Bà Nghiêm Cẩm Hoa bị giam giữ

Bà Nghiêm Cẩm Hoa đã bị các viên chức từ Phòng cảnh sát Thanh Sơn Hồ bắt giữ vào giữa tháng 4 năm 2018. Bà bị đưa đến trại tạm giam số 1 thành phố Nam Xương.

Các bên tham gia bức hại bà Nghiêm:

Triệu Sơ Kim (赵初金), đội trưởng Đội An ninh Nội địa Thanh Sơn Hồ: +86-791-8866042, +86-791-8225128, +86-15979103838

Vương Quân (王军), đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự: +86-13907917688

Từ Huy (徐辉), chính trị viên: +86-13607065006, +86-791-86350217

8. [Thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô] Ông Từ Vĩnh Thanh đang phải đối mặt với việc bị xét xử

Ông Từ Vĩnh Thanh ở Thượng Hải bị Toà án Quận Hàn Giang, thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô xét xử vào sáng ngày 18 tháng 9 năm 2018.

Các bên tham gia bức hại ông Từ:

Phòng cảnh sát quận Hàn Giang: +86-514-87880110

Trương Hiểu Cường (张晓强), Viện trưởng Viện kiểm sát quận Hàn Giang: +86-514-87896394, +86-514-87982341

Viện phó viện kiểm sát: +86-514-87896384, +86-514-87982343

Tôn Đạo Tuấn (孙道俊), Công tố viên trưởng: +86-514-87982356

9. [Thành phố Bình Tuyền, tỉnh Hà Bắc] Bà Lưu Ngọc Lan bị bắt giữ

Chiều ngày 2 tháng 9 năm 2018, bà Lưu Ngọc Lan ở thôn Thất Gia Đại đã bị nhân viên đồn cảnh sát thị trấn Bình Tuyền bắt giữ vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Nhà của bà bị lục soát. Bà đã được thả ra vào sáng hôm sau.

10. [Thành phố Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc] Ông Chu Đôn Vũ bị giam giữ

Ngày 24 tháng 8 năm 2018, ông Chu Đôn Vũ bị bắt giữ tại nơi làm việc và bị giam giữ tại trại tạm giam số 2 thành phố Ma Thành trong 15 ngày. Điện thoại di động của ông cũng bị tịch thu.

11. [Thiên Tân] Bà Phùng Tuấn Linh đã bị kết án 10 năm tù giam

Bà Phùng Tuấn Linh và bà Cao Lập Quyên ở khu Tân Tân Hải đã bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 12 năm 2017. Bà Phùng gần đây đã bị Toà án khu Tân Tân Hải kết án 10 năm tù giam.

Vụ việc của bà Cao không được Viện kiểm sát khu Tân Tân Hải chấp thuận. Đồn cảnh sát Thắng Lợi và Đội An ninh Nội địa Quận Đại Cảng đã đệ trình lại vụ việc của bà lên Tòa án Viện kiểm sát Khu Tân Tân Hải, với nỗ lực muốn kết án bà từ 12 đến 14 năm tù giam.

12. [Thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc] Bà Cát Thanh Xuân không rõ tung tích

Bà Cát Thanh Xuân đã bị bắt vào ngày 1 tháng 7 năm 2012. Bà bị Toà án quận Thành Quan kết án 4 năm tù giam vào tháng 9 năm 2013 mà không qua xét xử. Bà bị giam giữ tại nhà tù Lan Châu, và lẽ ra đã được thả vào ngày 30 tháng 6 năm 2016. Tuy nhiên, sáu năm trôi qua kể từ ngày bà bị bắt giữ và hiện tại không rõ tung tích của bà ở đâu.

13. [Huyện Kiến Bình, tỉnh Liêu Ninh] Ông Quách Hạo bị giam giữ

Ông Quách Hạo bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Thành Tây bắt giữ tại nhà vào sáng ngày 23 tháng 08 năm 2018. Ông đã bị đưa đến một trại tạm giam.

14. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Đặng Huệ Linh và bà Lưu Thụy Mai bị giam giữ Bà Đặng Huệ Linh và bà Lưu Thụy Mai bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 08 năm 2018. Họ đã bị đưa đến trại tạm giam nữ thành phố Cẩm Châu.

15. [Thành phố Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh] Ông Quách Hoành Vĩ và bà Ngô bị bắt giữ

Sáng ngày 6 tháng 9 năm 2018, ông Quách Hoành Vĩ và bà Ngô ở quận Thanh Hà Môn, đã bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Tri Chu Sơn bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cả hai học viên đều bị đưa đến đồn cảnh sát Tri Chu Sơn.

16. [Trùng Khánh] bà Lý Lâm bị bắt giữ

Bà Lý Lâm ở quận Nam Ngạn đã bị cảnh sát từ đồn cảnh sát quận Du Trung bắt giữ vào chiều ngày 7 tháng 9 năm 2018. Cảnh sát đã lục soát nhà của bà và tịch thu một máy tính, một máy in và các sách Pháp Luân Công.

17. [Thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây] Bà Tiếu Diễm Bình bị giam giữ và bà Liêu Quân hiện không rõ tung tích

Ngày 23 tháng 8 năm 2018, bà Tiếu Diễm Bình và bà Liêu Quân bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà Tiếu đã bị bắt giữ. Cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, một máy tính, và một máy in. Bà bị đưa đến trại tạm giam Hán Đài. Bà Liêu hiện không rõ đang ở đâu.

Các bên đã tham gia bức hại bà Tiếu và bà Liêu:

Trương Vinh Kiến (张荣建), bí thư Uỷ ban Chính trị và Pháp luật quận Hán Đài: +86-916-2235620

Phòng 610 quận Hán Đài: +86-916-2111610, +86-916-2210205, +86-916-2233810

Trần Văn Thắng (陈文胜), phó phòng Quản lý Toàn diện quận Hán Đài: +86-916-2235630, +86-13991628112

Vương Bân (王彬), trưởng phòng cảnh sát quận Hán Đài: +86-916-2114088, +86-916-2688130

18. [Huyện Vu Điền, tỉnh Hà Bắc] Ông Biên Trường Học bị tra tấn trong tù

Ông Biên Trường Học ở thôn Thập Lý Đầu, huyện Tán Thuỷ Đầu, đã bị tra tấn trong khi bị giam giữ tại nhà tù số 1 Ký Đông, phường 3. Hiện cân nặng của ông chỉ còn 35 kg.

Các bên tham gia bức hại ông Biên:

Vương Ái Quân (王爱军), đội trưởng đội nghiêm quản, nhà tù số 1 Ký Đông: +86-13323250633, +86-315-8310100


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/8/373523.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/9/21/171983.html

Đăng ngày 03-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share