Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-02-2017] Ngày 10 tháng 2 năm 2017, Viện kiểm sát quận Ký Châu ở thành phố Hành Thuỷ đã rút cáo buộc đối với học viên Pháp Luân Công, ông Tửu Trường Nghênh. Ông Tửu đã được thả, hoàn toàn vô tội. Tuy nhiên, Viện kiểm sát vẫn yêu cầu ông Tửu phải báo cáo với đồn cảnh sát thị xã Ký Châu 3 tháng một lần.

Ông Tửu, nay đã ngoài 70, cùng một học viên khác bị báo cảnh sát vào 20 tháng 10 năm 2016, vì treo các biểu ngữ có thông tin về Pháp Luân Công. Họ bị cán bộ từ Đồn Cảnh sát Thị trấn Ký Châu bắt giữ và lục soát nhà. Họ bị đưa tới Trại tạmgiam Thành phố Ký Châu.

Tòa án Quận Ký Châu đã xét xử cả hai học viên này vào ngày 17 tháng 1 năm 2017. Hai luật sư đã biện hộ vô tội nhân danh họ.

Trong thời gian bị giữ tại trại tạm giam, ông Tửu bị ép phải lao động nặng trong 10 giờ mỗi ngày.

Ông Tửu là người thôn Tửu Dương, thị trấn Ký Châu. Ông đã bị bắt giữ nhiều lần và bị tống vào trại lao động cưỡng bức hai lần kể từ khi chế độ cộng sản phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Ông Tửu bị tra tấn tàn bạo trong một lần bị giam giữ và gần như mất khả năng lao động.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/23/343441.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/3/5/162400.html

Đăng ngày 19-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share