Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh và tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 10-5-2016] Kể từ tháng 5 năm 2015 đến nay, đã có hơn 200,000 học viên Pháp Luân Công đã nộp đơn khiếu kiện hình sự đối với Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp đối với Pháp Luân Công, và ngày càng có nhiều người hơn nữa không phải là học viên đã minh bạch chân tướng về cuộc bức hại này. Hai tỉnh Liêu Ninh và Sơn Đông có tổng cộng 8.695 người đã thể hiện sự ủng hộ của họ bằng cách ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi đưa Giang Trạch Dân ra công lý. Trong đó, 6.955 người ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh và 1.740 người ở thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông đã ký thỉnh nguyện thư.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/30/327251.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/10/156665.html

Đăng ngày 17-5-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share