Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-05-2012] Khi tôi đọc bài chia sẻ “Về việc máy móc làm ‘ba việc’” trên trang web Minh Huệ (http://en.minghui.org/html/articles/2012/5/9/133172.html), tôi đã nhận ra một vấn đề đáng chú ý: “Nhiều người trong chúng ta đã tu luyện nhiều năm và một số đệ tử đã tu lên đến tầng rất cao. Nhiều người tu tốt trong chúng ta cảm thấy rằng sống trong xã hội người thường thật là buồn tẻ. Nhiều người đã đạt viên mãn hoặc chuẩn bị đạt viên mãn cũng nói rằng họ không muốn sống trong xã hội người thường dù chỉ một phút. Nhưng lý do của chúng ta ở đây không phải vì sự viên mãn cá nhân. Chúng ta là những người tu luyện, và chúng ta ở đây là để trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Nếu chúng ta thấy rằng chúng ta đang làm các việc một cách máy móc hoặc có suy nghĩ kiểu như thế, chúng ta phải kiểm tra lại tư tưởng của mình: Thực ra là chúng ta đang cố gắng giải thoát bản thân hay cứu độ chúng sinh? Nếu là thật sự muốn cứu độ chúng sinh thì làm sao chúng ta có thể làm việc một cách máy móc và không chú ý tới kết quả như vậy?” Trước kia, tôi đã lưu ý tới quan điểm này, nhưng chưa bao giờ cảm nhận nó mạnh mẽ như lúc này.

Cho tới nay, đã có quá nhiều học viên phán xét sự việc bằng quan điểm của bản thân và đánh giá tốt xấu với tư tưởng của người thường. Ngoài ra, nhiều học viên đã hình thành một sự đồng thuận về cách đánh giá sự việc. Thực ra, với mỗi cá nhân, tôi không cần can thiệp vào tư tưởng của người khác và cách họ làm việc. Tuy nhiên, những gì đệ tử Đại Pháp ngày nay đang thành tựu là những sinh mệnh vĩ đại và vô vị kỷ nhất trong vũ trụ tương lai. Lần đầu tiên kể từ khi khởi thủy, trong vũ trụ to lớn cự đại này, chúng ta được đồng thời tồn tại với giai đoạn Chính Pháp và trợ Sư Chính Pháp. Tôi hiểu rằng để trợ Sư Chính Pháp thì cần phải nỗ lực hết sức để hành động theo yêu cầu của Sư phụ đối với đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, thay vì dùng tư tưởng của người thường để làm cái gọi là “hỗ trợ”. Khi chúng ta nói về “hỗ trợ”, điều đó chỉ ám chỉ việc sử dụng chút khả năng của mình để giúp người khác làm việc gì đó. Tuy nhiên, việc chúng ta trợ Sư Chính Pháp là hoàn thành bất kể việc gì Sư phụ đã an bài cho chúng ta làm. Đó không phải là việc sử dụng suy nghĩ của người thường để đo lường và giúp Sư phụ làm các việc. Với toàn bộ sinh mệnh trong vũ trụ, bao gồm cả các chính Thần đang theo Sư phụ Chính Pháp, có thể làm các việc trong giai đoạn Sư phụ Chính Pháp, và hành động theo yêu cầu của Sư phụ là một vinh dự to lớn nhất.

Chỉ với một niệm, Sư phụ có thể tạo ra một vũ trụ mới, và không cần những sinh mệnh trong cựu vũ trụ để tạo ra bất kỳ nền tảng nào. Chính sự từ bi vô lượng của Sư phụ đã cấp cho chúng ta, những sinh mệnh của cựu vũ trụ đang đối mặt với sự đào thải, cơ hội quý giá không gì so sánh được này để thành tựu bản thân và tiến nhập vào vũ trụ mới. Vì vậy, khi Sư phụ chưa kết thúc việc này, một vài đệ tử Đại Pháp vẫn chưa đạt tiêu chuẩn. Nhiều sinh mệnh từ cao tầng từng dũng cảm đi xuống thế giới trần tục này vẫn chưa biết được chân tướng, và các sinh mệnh đằng sau họ đang chờ được cứu. Mỗi khoảnh khắc kéo dài ra của cựu vũ trụ cũng đồng nghĩa với sự chịu đựng vô lượng của Sư phụ, cũng như sự từ bi vô hạn của Sư phụ. Bạn nói bạn cảm thấy buồn chán và không muốn sống ở đây. Bạn nghĩ rằng bạn đã được cứu độ, đã được bảo vệ, và vậy là tốt rồi. Có thể như vậy không? Tư tưởng ích kỷ đó cho thấy việc tu luyện chưa tốt và vẫn là tư tưởng của người thường. Theo các đệ tử Đại Pháp mà đã theo Sư phụ cho tới ngày hôm nay, thứ tư tưởng như vậy có đúng đắn không?

Trong màn biểu diễn Thần Vận ‘Mộc Quế Anh quải suất’, tôi thật sự cảm thấy mỗi nhân vật, mỗi gia đình và mỗi quốc gia là ở các tầng thứ khác nhau. Khi người đàn ông cuối cùng trong gia đình đó bị giết chết trong trận chiến, người nữ diễn viên đã chôn vùi những cảm xúc của cô và những người trong gia đình vì chỉnh thể (đất nước). Cảnh đó đã làm tôi cảm động rơi nước mắt. Đó chính là điều mà Thần đã truyền cho con người! Điều chúng ta thành tựu được sẽ là những sinh mệnh vĩ đại trong vũ trụ mới, và danh dự cao quý nhất: Đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp của Sư phụ. Nếu chúng ta thậm chí không đạt được tiêu chuẩn của người thường trong thời cổ đại thì chúng ta đã tu luyện tốt chưa? Liệu những sinh mệnh trong vũ trụ mới có bỏ qua cho một sinh mệnh ích kỷ như vậy không? Những vị Thần đã bại hoại sẽ hành động tàn nhẫn chiểu theo những gì họ nghĩ, và họ sẽ làm vậy cho tới cùng. Họ có thể thấy Sư phụ đang chịu đựng mọi thứ cho chúng ta, và ban cho chúng ta mọi thứ tốt đẹp nhất.

Những người đang trong tu luyện còn mang theo tâm người thường. Nhưng chúng ta phải biết điều gì là tốt và điều gì là không tốt. Nếu không, làm sao chúng ta có thể tu luyện khi đánh giá mọi thứ với tâm người thường và cách nghĩ của người thường? Nếu một người giỏi mọi thứ, thì còn cần gì nỗ lực nữa? Đôi lúc tôi nghĩ, các đồng tu, xin đừng đối xử với bản thân mình tệ hại như vậy. Đừng coi những thứ đã bị làm loạn là chính bản thân bạn! Nhưng, khi cựu vũ trụ đi đến tận cùng của nó, và giữa sự bức hại và những can nhiễu này, khi mà các sinh mệnh của cựu vũ trụ muốn sử dụng mọi thứ và bất cứ thứ gì để can nhiễu đệ tử Đại Pháp, làm sao chúng ta có thể phân biệt được giữa đúng và sai? Làm sao chúng ta có thể phân biệt được giữa chính và tà? Chỉ có Đại Pháp của vũ trụ mà Sư phụ giảng mới có thể giúp chúng ta phân biệt chúng.

Mong rằng tất cả chúng ta đều trân quý sự kiện này. Mong rằng chúng ta có thể tìm lại chân ngã của mình bằng Pháp và hoàn thành thệ nguyện mà chúng ta đã lập ra khi xuống dưới đây!

Trên đây chỉ là một vài suy nghĩ của tôi. Nếu có điều gì không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ giáo.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/4/衡量标准-256590.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/6/5/133808.html

Đăng ngày: 17– 6– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share