Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-09-2019] Việc một người có đi theo an bài của Sư phụ hay không chính là chìa khóa cho tương lai của họ. Đối với người thường, điều này tương đối đơn giản: Thái độ của họ đối với Đại Pháp và việc họ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ hay chưa sẽ quyết định liệu họ có được an toàn sang bước tiếp theo hay không.

Là người tu luyện, nếu chúng ta tín Sư tín Pháp từ căn bản, trở thành những sinh mệnh vị tha theo yêu cầu của Sư phụ, và chiểu theo an bài của Ngài, chúng ta sẽ tiến vào vũ trụ mới. Ngay cả khi một số bộ phận trong tu luyện của chúng ta chưa đạt tiêu chuẩn, thì Sư phụ sẽ viên dung và thiện giải cho chúng ta.

Thật không may, một số học viên vẫn tiếp tục đi trên con đường mà cựu thế lực an bài. Mặc dù họ học Pháp, luyện công và tu tâm mỗi ngày, nhưng họ lại không bước ra để bảo vệ Đại Pháp. Những người khác ôm giữ các chấp trước căn bản của họ, hoặc đi sang phía phản diện khi đang trong đại nạn và không thể tỉnh ngộ. Một số người lại không thể buông bỏ sinh tử hoặc tự ngã [của bản thân], từ đó dẫn đến tà ngộ. Theo thể ngộ của tôi, không ai trong số họ có thể tiến nhập sang vũ trụ mới. Không có đường tắt nào cả!

Buông bỏ tự ngã, hoàn toàn mở rộng tâm và theo Sư phụ trong bất kể hoàn cảnh nào, đó mới là trạng thái tốt nhất.

Sư phụ giảng:

“…lên thuyền Pháp phiêu phiêu. Lành thay! Hãy nỗ lực tinh tấn, một mạch đến viên mãn..” (Ngộ, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Một số học viên không làm bất cứ việc gì để cứu người. Những người khác có làm các việc trên bề mặt, nhưng lại ôm giữ nhân tâm giảo hoạt mà làm: “Nhìn này, tôi đang làm ba việc, vì vậy tôi là một đệ tử Đại Pháp.” Đó là truy cầu lợi ích cá nhân và việc đó thậm chí còn tệ hơn những người không làm gì cả.

Nếu một người không đi theo con đường mà Sư phụ an bài, thì anh ta sẽ đi đâu? Chẳng phải là sẽ bị đào thải sao?

Tất cả chúng ta đã lập thệ ước cứu độ chúng sinh. Sư phụ giảng:

“Việc nào đi việc ấy, thệ ước đã lập ra thế nào thì thông thường sẽ làm thế nấy, không có cơ hội thứ hai, không có cơ hội thứ hai đâu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Nếu một người không thể buông bỏ tâm vị tư và cái tôi ngoan cố này, thì anh ta không thể loại bỏ đi đặc tính căn bản của vũ trụ cũ. Phần vị tư của chúng ta cũng giống như cái mà cựu thế lực chấp trước vào.

Chúng ta thường nói rằng chúng ta cần phủ nhận hoàn toàn cựu thế lực, nhưng cựu thế lực ở đâu? Trong mỗi tầng không gian, có 20% các sinh mệnh đang can nhiễu đến Chính Pháp; chúng chính là cựu thế lực.

Chúng ta nên xem xét lại bản thân và xác định những chấp trước nào bắt nguồn từ tâm vị tư. Bằng cách loại bỏ hoàn toàn tư tâm của mình, chúng ta mới có thể hoàn toàn phủ nhận cựu thế lực.

Mỗi người chúng ta nên liên tục tra xét nhất tư nhất niệm của mình và tự hỏi xem mình có phải là đệ tử Đại Pháp chân chính không. Liệu chúng ta có đang làm những gì mà Sư phụ muốn và đi trên con đường mà Ngài đã an bài không?

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/12/392961.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/10/3/180161.html

Đăng ngày 26-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share