[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Huyện Phú Dụ (4); nhóm học Pháp huyện Phú Dụ; khu Phú Lạp Nhĩ Cơ (4); Tề Tề Cáp Nhĩ (8); nhóm học Pháp tại Tề Tề Cáp Nhĩ.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/齐齐哈尔大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–392555.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share