Bài viết của một học viên ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-06-2019] Có một nhà điêu khắc muốn chạm khắc tượng Phật, vì thế ông đã chọn hai khối đá từ một tảng đá. Những khối đá mà ông đã chọn rất vui mừng, vì chúng biết mình sắp được tạc thành những bức tượng Phật trang nghiêm và thần thánh.

Khi nhà điêu khắc đập nhát búa đầu tiên và tạc lên những khối đá, chúng rất vui mừng, hào hứng và sẵn sàng chịu đựng đau đớn. Nhưng sau khoảng thời gian dài, một trong hai khối đá trở nên không vui. Nó cảm thấy nhà điêu khắc đã mất quá nhiều thời gian. Nhà điêu khắc đã chạm khắc các chi tiết rất tinh tế vì các yêu cầu đòi hỏi để tạc một bức tượng Phật rất cao. Nhưng khối đá không thể thấy được nó đang thay đổi như thế nào.

Khối đá đã đổi ý và không muốn được chạm khắc nữa, vì nó cảm thấy để thay đổi quá là không thoải mái. Nhưng nó cũng không sẵn lòng quay trở lại chỗ tảng đá trước đây. Sau đó nó vẫn giữ mình ở trong trạng thái khó chịu đó.

Nhờ học Pháp chúng ta biết được rằng cựu thế lực và các sinh mệnh của vũ trụ cũ cũng không muốn thay đổi. Sinh mệnh của chúng ta cũng bắt nguồn từ vũ trụ cũ. Sư phụ muốn cải biến chúng ta thành sinh mệnh của vũ trụ mới, vì thế chúng ta cần chủ động thay đổi chính mình và đồng hoá với Pháp. Chúng ta cần phải đáp ứng tiêu chuẩn của vũ trụ mới, và thực hành nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ mới trong cuộc sống hàng ngày của mình.

Chúng ta có sẵn lòng thay đổi hay không?

Một số học viên lâu năm mà tôi biết từng trải qua những tình trạng thể chất bất thường, tình trạng này diễn ra trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Họ tiếp tục làm ba việc nhưng cảm thấy rất khổ và mệt mỏi. Một số dường như không thấy phương hướng. Như thể họ không biết cách tu ra sao.

Họ rất chú trọng học Pháp luyện công. Sau đó, họ tự kéo cái thân thể nặng nề, do tình trạng thể chất bất thường gây nên, ra ngoài để giảng chân tướng.

Có học viên thì hướng nội và tìm ra rất nhiều chấp trước, nhưng họ không thay đổi. Họ đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ, họ đều thấy các bài chia sẻ này rất sinh động và đặc sắc. Họ áp dụng những thể ngộ và trải nghiệm của tác giả vào việc tu luyện của bản thân mình, nhưng những phương pháp này không giúp họ cải thiện trạng thái thân thể của họ.

Một số đã nhờ các học viên khác giúp phát chính niệm, nhưng không thấy hiệu quả. Họ thử đủ mọi cách mà họ có thể nghĩ ra để thoát khỏi khổ nạn nhưng có vẻ như không thể loại bỏ được chấp trước gây ra khổ nạn.

Những học viên khác luôn tin vào Pháp và khăng khăng làm ba việc bất chấp trạng thái thân thể của họ.

Sư phụ giảng:

“Thiên thể, vũ trụ, sinh mệnh, cũng như vạn sự vạn vật là do Đại Pháp của vũ trụ khai sáng; sinh mệnh nào rời xa khỏi Ông thì đúng là bại hoại; người thế gian nào có thể phù hợp với Ông thì đúng là người tốt, đồng thời sẽ mang đến thiện báo và phúc thọ; làm người tu luyện, mà đồng hoá với Ông thì chư vị chính là bậc đắc Đạo: Thần.” (Luận ngữ)

Nếu một học viên có thể thực sự đồng hoá với Pháp, thì sao thân thể của học viên đó có thể xuất hiện các triệu chứng bệnh được? Một số học viên có vẻ không biết làm thế nào để đồng hoá với Pháp. Ý nghĩa bề mặt của “đồng hoá” là một thứ gì đó không tương tự hoặc không giống dần dần trở nên tương tự hoặc giống [một thứ khác].

Chúng ta có thực sự tín Sư hay không?

Là người tu luyện, chúng ta phải thực sự học Pháp và lấy Pháp để chỉ đạo bản thân, thay đổi bản thân, thay vì một bên học Pháp trong khi một bên vẫn cố chấp không chịu thay đổi. Tôi cảm thấy rằng nếu một người không muốn đồng hoá với Pháp có nghĩa là người đó không thực sự tín Sư tín Pháp.

Nếu chúng ta không chịu thay đổi, thì đó có phải là đang xem Đại Pháp giống như một loại lý luận hay không? Mặc dù có vài học viên tăng thời gian học Pháp của họ, nhưng trong tâm họ vẫn đang học Pháp để giải quyết vấn đề. Đây là học Pháp mang theo tâm truy cầu.

Năm 1995, Sư phụ đã giảng rằng:

“…cần chú ý một vấn đề rất nổi cộm, đó là dùng phương pháp học tập sách vở lý luận nơi người thường để học Đại Pháp, tựa như tuyển chọn những trích dẫn lời của danh nhân mang tính nhắm thẳng rồi đối chiếu với hành động của bản thân mà học theo như thế, đó là có trở ngại đối với sự đề cao của người tu luyện.” (Học Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Một số học viên nghĩ rằng các bài viết được đăng trên Minh Huệ là rất tốt vì thế họ đã học theo kinh nghiệm từ những bài chia sẻ này. Khi họ đọc thấy có học viên với trạng thái thân thể bất ổn đã học thuộc lòng Pháp về thiện giải, họ cũng làm theo. Một số thấy các đồng tu để vượt qua ma nạn của mình đã nhẩm đoạn Pháp phủ nhận cựu thế lực dưới đây, thì họ cũng học thuộc theo.

“Ngay cả bản thân sự xuất hiện của cựu thế lực cũng như an bài của chúng thì chúng ta thảy đều phủ định, đều không thừa nhận sự tồn tại của chúng.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)

Những học viên đã sao chép cách làm của người khác thắc mắc tại sao cách đó không hiệu quả với họ. Lý do đầu tiên đó là không có đường tắt trong tu luyện. Lý do thứ hai là sau khi học thuộc Pháp, tác giả của bài viết đã thực sự đồng hoá với Pháp. Nhưng hãy tự hỏi bản thân, sau khi học thuộc đoạn Pháp đó, liệu chúng ta đã đồng hoá với Pháp và thay đổi chưa, hay chúng ta chỉ muốn học Pháp nhưng vẫn ngoan cố ôm giữ chấp trước của mình?

Có thể các học viên đã có một số thay đổi, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Sư phụ giảng:

“…họ cứ mãi tự so sánh với con người, so sánh với bản thân họ trong quá khứ, chứ không thể theo yêu cầu của Pháp ở các tầng thứ mà đo lường bản thân mình.” (Đối thoại với Thời gian, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/29/389324.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/21/178990.html

Đăng ngày 03-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share