[MINH HUỆ 26-12-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 10 thành phố hoặc các huyện thị ở 7 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 6 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 5 học viên bị bắt giữ phi pháp.

13373ba9e77d00e38c3a901a0af6caa3.jpg

1. [Thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm] Bà Triệu Quế Hoa đối mặt với phiên tòa
2. [Thiên Tân] Ông Ngô Điện Trung bị bắt giữ
3. [Thành phố An Khánh, tỉnh An Huy] Bà Hoàng Ngọc Mỹ bị bắt giữ
4. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Chiến Thục Đình bị giam giữ
5. [Thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam] Bà Biên Hiệu Nga lại bị bắt giữ
6. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Chu Á bị kết án tù
7. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Thanh Đào bị bắt giữ chính thức
8. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Thiện Cầm Thục bị bắt giữ chính thức
9. [Trùng Khánh] Bà Đường Lương Phượng bị bắt giữ
10. [Trùng Khánh] Bà Tiền Diễm Bình bị bắt giữ
11. [Thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây] Bà Lữ Hân Dương bị kết án tù

1. [Thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm] Bà Triệu Quế Hoa đối mặt với phiên tòa

Bà Triệu Quế Hoa ở huyện Liễu Hà bị người của Đội An ninh Nội địa Huyện Liễu Hà bắt giữ vào ngày 8 tháng 12 năm 2018. Hồ sơ của bà đã được chuyển tới Viện Kiểm sát Liễu Hà vào tháng 10. Bà sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án Huyện Liễu Hà vào ngày 27 tháng 12.

Tham gia bức hại bà Triệu:
Vương Hiểu Cương (王晓刚), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa Huyện Liễu Hà: +86-18043508398, +86-13943554488
Cao Dục Văn (高煜文), phó đội trưởng: +86-18043508347, +86-13258778378
Vu Lập Cương (于立洋), trưởng bộ phận, Bộ phận Công tố, Viện Kiểm sát Liễu Hà: +86-435-6995631, +86-13844556800
Thiệu Trạch Kim (邵泽今), thẩm phán chủ tọa, Tòa án Huyện Liễu Hà: +86-435-7213635, +86-13944558811, +86-18626595759

2. [Thiên Tân] Ông Ngô Điện Trung bị bắt giữ

Ông Ngô Điện Trung bị bắt và đưa tới trại tạm giam Tây Thanh vào ngày 5 tháng 12 năm 2016. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của ông.

3. [Thành phố An Khánh, tỉnh An Huy] Bà Hoàng Ngọc Mỹ bị bắt giữ

Bà Hoàng Ngọc Mỹ, ngoài 70 tuổi, bị người của Đồn Công an Lăng Bắc bắt giữ khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người qua đường vào sáng ngày 18 tháng 12 năm 2018. Hiện bà đã về nhà.

4. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Chiến Thục Đình bị giam giữ

Bà Chiến Thục Đình, ở thôn Hạng Tử Khẩu, trấn Mộc Dục Điếm, thành phố Lai Dương, bị người của Đồn Công an Mộc Dục Điếm và Đội An ninh Nội địa Lai Dương bắt giữ tại nhà vào ngày 21 tháng 12 năm 2018. Bà bị giam trong trại tạm giam Thành phố Lai Dương.

5. [Thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam] Bà Biên Hiệu Nga lại bị bắt giữ

Bà Biên Hiệu Nga bị bắt tại nhà con gái vào ngày 18 tháng 12 năm 2018. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Tiêu Tác.

6. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Chu Á bị kết án tù

Bà Chu Á, 54 tuổi, bị tàn tật, sống ở khu Hoàng Pha, bị công an mặc thường phục bắt giữ vào ngày 25 tháng 4 năm 2017. Bà bị bí mật đưa ra xét xử và Vương Trị Vũ, thẩm phán của Tòa án Khu Hoàng Pha, kết án bà tám năm tù và phạt 20.000 tệ vào ngày 17 tháng 7 năm 2018. Bà bị chuyển tới Nhà tù nữ Thành phố Vũ Hán vào ngày 12 tháng 9 năm 2018. Người nhà không được phép vào thăm bà.

7. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Thanh Đào bị bắt giữ chính thức

Bà Lưu Thanh Đào ở khu Kim Châu bị người của Đồn Công an Loan Lý, khu Phát triển Đại Liên, bắt giữ vào ngày 13 tháng 10 năm 2018. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Khu Phát triển. Viện Kiểm sát Đại Liên đã phê chuẩn lệnh bắt giữ chính thức bà vào ngày 21 tháng 12.

8. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Thiện Cầm Thục bị bắt giữ chính thức

Bà Thiện Cầm Thục bị bắt tại nhà vào sáng ngày 8 tháng 12 năm 2018. Nhà của bà bị lục soát. Gần đây bà đã bị bắt giữ chính thức.

Tham gia bức hại bà Thiện:
Đội An ninh Nội địa: +86-24-31489950
Tốn Chính Hòa (宋政和), phó đội trưởng: +86-24-31489950, +86-13940019795

9. [Trùng Khánh] Bà Đường Lương Phượng bị bắt giữ

Bà Đường Lương Phượng ở khu Đồng Nam bị Trịnh Cương, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Khu Đồng Nam, và các công an khác bắt giữ vào sáng ngày 31 tháng 10 năm 2018. Bà bị giam 15 ngày trong trại tạm giam Khu Đồng Nam. Công an lấy đi toàn bộ sách Pháp Luân Đại Pháp từ nhà bà. Con trai, con dâu, và cháu gái bà cũng bị bắt giữ để đổi lấy sự đảm bảo của họ trước khi thả bà Đường ra. Họ đã trở về nhà.

10. [Trùng Khánh] Bà Tiền Diễm Bình bị bắt giữ

Bà Tiền Diễm Bình ở khu Đồng Nam bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 11 năm 2018. Hiện chưa rõ tung tích của bà.

11. [Thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây] Bà Lữ Hân Dương bị kết án tù

Bà Lữ Hân Dương bị Tòa án Khu Vị Thành đưa ra xét xử vào ngày 5 tháng 12 năm 2018. Gần đây bà đã bị kết án một năm rưỡi tù giam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/26/378915.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/11/174591.html

Đăng ngày 24-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share