Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-10-2018] Năm ngày sau khi một học viên Pháp Luân Công bị kết án treo, ủy ban tư pháp của chính tòa án đó đã thu hồi bản án và kết án ông bốn tháng tù.

Đây là lần thứ ba ông Ông Hồng Vũ ở thành phố Bi Châu, tỉnh Giang Tô, bị tống giam chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông từng bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vào năm 2004 và bị kết án tù vào năm 2009 mà mức án chưa xác định được rõ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999.

Cảnh sát bắt đầu sách nhiễu ông vào tháng 5 năm 2017. Tòa án Tuyền Sơn ở thành phố Từ Châu đã tiến hành hai phiên xử, một phiên vào đầu năm 2018, một phiên vào tháng 8 năm 2018, nhưng không công bố phán quyết nào.

Một cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Thị trấn Từ Sơn ở thành phố Bi Châu đã đến nhà ông Ông ngày 25 tháng 9 năm 2018, và bắt ông đến tòa án. Đêm đó, khi ông chưa trở về, gia đình ông lo lắng, bèn đến đồn cảnh sát để hỏi thăm tình hình của ông. Họ được thông báo rằng viên cảnh sát đã bắt ông đến tòa cũng chưa quay trở lại.

Luật sư của ông không sao liên lạc được với những thẩm phán phụ trách trường hợp của ông ngày hôm đó, nhưng luật sư này đã được biết vào ngày hôm sau rằng những thẩm phán này đã kết án thân chủ của mình án treo vào ngày 25 tháng 9, nhưng phán quyết đó đã bị ủy ban tư pháp của tòa bác bỏ.

Ở Trung Quốc, ủy ban tư pháp của các tòa án có thể bác bỏ phán quyết của thẩm phán.

Ông Ông đã bị đưa đến trại tạm giam Bi Châu trong khi tòa án lập phán quyết mới. Gia đình ông cũng đã xác nhận việc ông bị tạm giam sau lần tiếp theo đến đồn cảnh sát.

Vào ngày 30 tháng 9, luật sư của ông Ông đã thông báo cho gia đình ông rằng ông đã bị kết án 4 tháng tù.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/4/375352.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/12/172810.html

Đăng ngày 17-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share