[MINH HUỆ 13-05-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra ở 15 thành phố hoặc quận huyện ở chín tỉnh thành, trong đó có ít nhất19 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì đức tin của mình.

6ae1938bfcd24410c4c71ab3104f6c6a.jpg

1. [Huyện Quan, tỉnh Sơn Đông] Ông Lưu Quế Phát bị giam cầm
2. [Thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh] Hồ sơ của ông Vương Chiêm Pháp và vợ là bà Vương Tái Hà được chuyển qua toà án
3. [Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông] Ông Lưu Khánh Lương bị giam ở trại tạm giam
4. [Thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Khánh Hương bị bắt
5. [Huyện Lâm Khẩu, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Dương Phượng Vinh bị bắt
6. [Thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang] Ba học viên bị giam ở trại tạm giam
7. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Bà Trần bị bắt
8. [Thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam] Bà Lý Ái Phương bị bắt
9. [Huyện Tứ Dương, tỉnh Giang Tô] Nhà bà Vương Linh bị lục soát
10. [Thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Dương Minh bị bắt
11. [Thành phố Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc] Bà Lữ Quế Cầm và bà Vương Thục Anh bị bắt
12. [Bắc Kinh] Bà Kỷ Tú Nga và bà Mạnh Tú Trân bị bắt
13. [Trùng Khánh] Học viên Nhan Hội Dục bị bắt
14. [Thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây] Bà Hứa Linh bị mất tích
15. [Thành phố Hàn Thành, tỉnh Thiểm Tây] Bà Sử Nguyệt Linh bị bắt

1. [Huyện Quan, tỉnh Sơn Đông] Ông Lưu Quế Phát bị giam cầm

Ông Lưu Quế Phát và các học viên khác ở thôn Ty Bàng Trang ở thị trấn Cổ bị Phòng công an huyện Đại Danh, tỉnh Hà Bắc bắt giữ vào ngày 10 tháng 5 năm 2020 vì phát tài liệu về Pháp Luân Công. Nhà của họ bị lục soát.

Ông Lưu hiện đang bị giam tại Phòng công an Đại Danh.

2. [Thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh] Hồ sơ của ông Vương Chiêm Pháp và vợ là bà Vương Tái Hà được chuyển qua toà án

Ông Vương Chiêm Pháp và vợ là bà Vương Tái Hà bị Đàm Phúc Giai và nhiều cảnh sát khác ở Phòng công an Quang Minh bắt giữ vào ngày 7 tháng 11 năm 2019. Hồ sơ của họ đã được chuyển qua Toà án quận Song Tháp.

Danh sách cá nhân /tổ chức tham gia bức hại:

Đàm Phúc Giai (谭福佳), Trưởng phòng công an Quang Minh: +86-18842182000

Ngưu Mãnh (牛猛), cảnh sát: +86-13591898884

Thôi Học Mẫn (崔学敏),Phân cục phòng công an xã Quang Minh : +86-13634906955

Triệu Quang Bân (赵广彬), thẩm phán, toà hình sự, Toà án quận Song Tháp: +86-421-7279333, +86-18004210584, +86-15524941717

3. [Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông] Ông Lưu Khánh Lương bị giam ở trại tạm giam

Ông Lưu Khánh Lương ở Khu phát triển Liêu Thành bị người ở Đội an ninh nội địa huyện Tề Hà bắt giữ vào ngày 8 tháng 5 năm 2020, sau khi bị tố cáo phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Nhà của ông bị lục soát.

Ông Lưu hiện bị giam tại trại tạm giam thành phố Đức Châu.

4. [Thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Khánh Hương bị bắt

Bà Lưu Khánh Hương bị bắt vào chiều ngày 11 tháng 5 năm 2020. Nhà bà bị lục soát.

5. [Huyện Lâm Khẩu, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Dương Phượng Vinh bị bắt

Bà Dương Phượng Vinh, 84 tuổi, bị tố giác với cảnh sát vào ngày 5 tháng 5 năm 2020 vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Đội phó Tôn Thư Chí và các công an khác ở Đồn công an Nam Sơn đã bắt giữ bà Dương. Nhà bà Dương bị lục soát và sách về Pháp Luân Đại Pháp cùng một máy tính của bà bị tịch thu.

6. [Thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang] Ba học viên bị giam ở trại tạm giam

Ông Thi Thành Kiệt bị người ở Phòng công an Hướng Dương và Đồn công an Quang Minh bắt giữ vào ngày 25 tháng 4 năm 2020. Nhà ông bị lục soát và sách về Pháp Luân Công, nhiều tấm hình của Nhà sáng lập Pháp Luân Công cũng bị tịch thu. Ông Thi bị đưa tới trại tạm giam La Bắc.

Bà Chu Ngọc Cầm và ông Trương Hoán Xuân mới đây đã bị bắt chỉ vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Hai người được đưa tới trại tạm giam thành phố Hạc Cương. Sau đó bà Chu được trả tự do. Ông Trương được chuyển đến trại tạm giam huyện La Bắc.

7. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Bà Trần bị bắt

Bà Trần, khoảng 60 tuổi, ở thôn Tân Hưng thuộc khu Khẩn Lợi bị người ở Đồn công an khu Khẩn Lợi bắt giữ vào sáng ngày 12 tháng 5 năm 2020 vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công.

8. [Thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam] Bà Lý Ái Phương bị bắt

Bà Lý Ái Phương bị tố giác với chính quyền vào ngày 10 tháng 5 năm 2020 vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Công an ở Đồn công an Đông Nhai đã bắt bà Lý. Nhà bà bị lục soát và tài sản của bà gồm sách về Pháp Luân Công, cũng như nhiều tấm hình của Nhà sáng lập Pháp Luân Công bị tịch thu.

9. [Huyện Tứ Dương, tỉnh Giang Tô] Nhà bà Vương Linh bị lục soát

Nhà bà Vương Linh bị lục soát vào ngày 30 tháng 4 năm 2020.

10. [Thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Dương Minh bị bắt

Bà Dương Minh bị theo dõi và bắt giữ bởi công an mặc thường phục khi bà đang phát tài liệu về Pháp Luân Công vào ngày 27 tháng 2 năm 2020. Nhà bà bị lục soát và sách về Pháp Luân Công, một điện thoại di động, tài liệu in ấn bị tịch thu.

11. [Thành phố Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc] Bà Lữ Quế Cầm và bà Vương Thục Anh bị bắt

Bà Lữ Quế Cầm và bà Vương Thục Anh ở thành phố Đôn Hoàng bị bắt tại nhà vào ngày 11 tháng 5 năm 2020. Họ bị giam ở trại tạm giam trong 15 ngày. Bà Lữ được trả tự do vào tối hôm đó sau khi kết quả kiểm tra sức khoẻ của bà không được chấp nhận.

Danh sách cá nhân / tổ chức tham gia bức hại bà Lữ và bà Vương:

Vương Thụ Quốc (王树国), Đội trưởng đội An ninh Nội địa: +86-13830153334

Dương Cúc Anh (杨菊英), nhân viên Đội An ninh Nội địa: +86-13993723099

Vương Nguyên Khánh (王元庆), công an: +86-13809370383

12. [Bắc Kinh] Bà Kỷ Tú Nga và bà Mạnh Tú Trân bị bắt

Bà Kỷ Tú Nga, 51 tuổi, ở quận Diên Khánh bị bắt tại nơi làm việc vào chiều ngày 11 tháng 5 năm 2020. Nhà của bà bị lục soát, máy tính xách tay và nhiều tấm lịch về Pháp Luân Công bị tịch thu. Họ đưa bà Kỷ tới trại tạm giam Xương Bình.

Bà Mạnh Tú Trân bị đưa đến Đồn công an Thiên Ninh Tự vào sáng ngày 11 tháng 5. Bà bị bắt giữ và nhà bà thì bị lục soát.

13. [Trùng Khánh] Học viên Nhan Hội Dục bị bắt

Học viên Nhan Hội Dục ở quận Du Bắc bị bắt vào sáng ngày 12 tháng 5 năm 2020. Nhà học viên Nhan bị lục soát, máy in và hơn 6.000 nhân dân tệ tiền mặt bị tịch thu.

14. [Thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây] Bà Hứa Linh bị mất tích

Không có thông tin gì về bà Hứa Linh từ tháng 1 năm 2020.

15. [Thành phố Hàn Thành, tỉnh Thiểm Tây] Bà Sử Nguyệt Linh bị bắt

Bà Sử Nguyệt Linh ở thôn Câu Bắc bị người ở Đội An ninh Nội địa thành phố Hàn Thành vào tháng 5 năm 2019. Không ai biết bà đang ở đâu.

Danh sách cá nhân / tổ chức tham gia bức hại bà Sử:

Lưu Cách (刘革), Phó chủ tịch thường trực thành phố Hàn Thành: +86-18909130022

Vương Văn Tuấn (王文俊), Phó chủ tịch: +86-13709136878

Vệ Cao Dân (卫高民), Bí thư, Uỷ ban Chính trị và Pháp luật thành phố Hàn Thành: +86-18809138885


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/13/405970.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/25/185215.html

Đăng ngày 27-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share