Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hải Nam

[MINH HUỆ 21-12-2019] Từ đầu năm đến nay, tôi cảm thấy việc tu luyện trở nên đơn giản hơn. Tôi chỉ suy nghĩ rằng tôi phải học Pháp nhiều hơn, tu luyện bản thân cho tốt để cứu được nhiều người hơn nữa.

Vài tháng trước tôi có đọc một bài chia sẻ của đồng tu đăng trên website Minh Huệ, nói về một học viên lớn tuổi bị bắt giữ. Ngay khi vừa bước vào đồn công an, bà đã nói với cảnh sát rằng hãy mau mang cho bà một ít đồ ăn. Các cảnh sát ở đó đều vô cùng kinh ngạc bởi lẽ các học viên khác đều tuyệt thực. Họ thắc mắc tại sao mà lại chủ động đòi ăn gì đó. Bà mỉm cười nói: “Ăn no rồi thì tôi sẽ cứu người được tốt hơn!”

Tinh thần vô tư và vị tha của vị đồng tu lớn tuổi đó khiến tôi cảm động, một hồi lâu tôi mới tĩnh tâm trở lại. Tôi nghĩ: “Đồng tu lớn tuổi khiến người khác kính trọng này là có có cảnh giới và tấm lòng như thế nào mới có thể làm được việc xem những người bắt mình như là thân nhân, xem đồn cảnh sát nơi giam giữ mình như là nhà, không hề sợ hãi, không hề oán hận, thậm chí không có một chút niệm đầu vị tư nào, mặc dù bản thân đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nhưng tâm vẫn hướng về chúng sinh. Lão đồng tu này vẫn vui vẻ cười nói khiến người khác có cảm giác bà không giống như bị bắt, mà giống như đang đi làm một chuyện vui nào đó. Cảnh giới tư tưởng của đồng tu đã thể hiện ra sự từ bi của bà đối với sinh mệnh, thể hiện ra thiện niệm của sự từ bi cứu độ cảnh sát của bà. Tôi nghĩ, đồng tu này ở trong Pháp tu được tâm đại từ bi, đạt đến cảnh giới vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, là sinh mệnh vĩ đại luôn đặt tâm vào sự an nguy của chúng sinh.

Lòng từ bi của đồng tu, sự chính niệm chính hành khi đối mặt với tình cảnh khó khăn, khiến tâm tôi vô cùng chấn động, tôi không ngừng suy nghĩ về sự chênh lệch giữ bản thân và đồng tu. Có lẽ câu chuyện của đồng tu đã tạo thành ảnh hưởng rất sâu trong tâm trí tôi, đêm đó trong giấc mộng, tôi thấy nụ cười thuần chân đó của đồng tu lại hiện lên trong đầu tôi. Trong giấc mơ đó, tôi nghĩ: “Đồng tu đạt tới cảnh giới đó, là từ trong Pháp mà tu được tâm đại từ bi, nên mới có thể làm được những việc này, là người tu luyện cần phải luôn có đầy đủ tâm từ bi như vậy. Ngay lúc đó, một tiếng “đoàng” vang lên, những linh thể bất hảo trong thân thể tôi liền bị tiêu hủy, trong tâm tôi tràn đầy sự từ bi và tường hòa. Tôi biết là mình đã tu được tâm từ bi rồi, Sư phụ đã giải thể một sinh mệnh bất hảo trong thân thể tôi.

Tôi nhớ lại bản thân mình trước kia đã từng sinh tâm oán hận với những nhân viên tà đảng bức hại Đại Pháp. Khi giảng chân tướng, hễ nghe thấy có người phỉ báng Đại Pháp, bôi nhọ Đại Pháp, tâm tranh đấu của tôi lại bùng lên, nhất là khi nghe thấy những lời phỉ báng Sư phụ thì lại càng không thể dễ dàng mà nhẫn được, liền sẽ tranh luận với người ta. Kết quả là, tôi không chỉ không thể cứu người, mà còn đẩy người ta ra xa hơn, bài học giáo huấn thật sâu sắc. Thông qua không ngừng học Pháp tôi đã minh bạch rằng oán hận chính là ác, là biểu hiểu của sự bất thiện, là điển hình của văn hóa tà đảng, hoàn toàn đi ngược lại với “Chân-Thiện-Nhẫn” của Đại Pháp của vũ trụ và văn hóa truyền thống.

Sư phụ giảng:

“Thiện là biểu hiện của đặc tính vũ trụ tại các tầng thứ khác nhau và các không gian khác nhau, cũng là bản tính cơ bản của các Đại Giác Giả. Do đó, người tu luyện nhất định phải tu Thiện, đồng hoá đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ.” (Nói sơ về Thiện, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Đồng tu giống như một tấm gương, soi ra những chỗ thiếu sót hoặc thua kém của tôi trong tu luyện. Tôi nghĩ: “Nếu đệ tử Đại Pháp chúng ta đều có thể xem thế nhân như người thân, đều xem tất cả chúng sinh đều là đối tượng được độ, mở rộng tấm lòng, có thể dung nạp hết thảy sinh mệnh, thiện đãi hết thảy chúng sinh, tà ác sẽ tự diệt, đệ tử Đại Pháp có thể làm tròn thệ ước thần thánh đến thế gian trợ giúp Sư phụ chính Pháp, cứu độ chúng sinh của mình, có thể viên dung những gì Sư phụ muốn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/21/397249.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/12/29/181264.html

Đăng ngày 16-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share