[MINH HUỆ 02-01-2020] Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền 27 năm tại thế gian, người chân tu thể hội sâu sắc được những hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe người của Đại Pháp, cũng như sức mạnh của đạo đức và tâm hồn được thăng hoa, ngày càng có nhiều người bước vào tu luyện Đại Pháp. Nhân dịp năm mới 2020, các học viên mới cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Sau đây là những lời chúc của các học viên mới đắc Pháp kính gửi đến Sư phụ từ khắp các khu vực và tỉnh thành ở Trung Quốc: Khu Xương Bình, Bắc Kinh; Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên; Giai Mộc Tư; nông thôn thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông; thành phố Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên; huyện Tân, tỉnh Hắc Long Giang; huyện Liễu Hà, thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm; thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên; khu Kiến Hoa,Tề Tề Cáp Nhĩ; thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông; khu Ba Nam, Trùng Khánh; địa khu sau đây tại tỉnh Cát Lâm; thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam; Hương Trấn, Quảng Đông; huyện Thâm Trạch, tỉnh Hà Bắc; thành phố Cát Lâm; Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc; Bắc Kinh.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/2/新学员入道得法-感谢师父救度洪恩-398485.html

Đăng ngày 05-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share