[MINH HUỆ 02-01-2020] Nhân dịp năm mới 2020, người dân ở khắp mọi miền trên đất nước Trung Quốc kính chúc Lý Hồng Chí đại sư năm mới vui vẻ!

Sau đây là những lời chúc từ: huyện Cao Ấp, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc; Đại Lục (2); thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên; khu Bình Phòng, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; tỉnh Sơn Tây; thành phố Khải Đông, tỉnh Giang Tô; Nam Sung; Tứ Xuyên; Bắc Kinh; khu Phú Lạp Nhĩ Cơ, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ; tỉnh Liêu Ninh; thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; Thiết Đông, An Sơn, tỉnh Liêu Ninh; thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây; thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang; thành phố Bành Châu, Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (2); thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam; Phụ Bình, Hà Bắc; Kiến Tam Giang tại tỉnh Hắc Long Giang; thành phố Trùng Khánh; khu Mưu Bình, Yên Đài, Sơn Đông; khu Tây Thành, Bắc Kinh; Hứa Xương ở tỉnh Hà Nam; khu Lật Thủy, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô; Nam Khẩu, Bắc Kinh; huyện Tôn Ngô, Hắc Hà, thành phố Hắc Long Giang; thành phố Thanh Đảo; thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến; thành phố Nhạc Sơn; châu tự trị Lương Sơn Di tộc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/2/中国百姓-历史会证明李大师是正确的-398486.html

Đăng ngày 05-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share