Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Tây phương

[MINH HUỆ 02-09-2019] Gần đây tôi đã đọc bài “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016” của Sư phụ Lý, và bài giảng đã khiến tôi cần phải nỗ lực tinh tấn hơn nữa và thực tu chính mình cũng như giúp tôi thực hiện sứ mệnh giảng thanh chân tướng của mình được tốt hơn.

Trong bài giảng này, Sư phụ đã rất nghiêm khắc răn dạy chúng ta và Ngài bày tỏ rằng Ngài rất lo lắng về việc rất nhiều đệ tử Đại Pháp không tu tốt bản thân và không thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc.

Sư phụ giảng:

“Người khác có thể tu được tốt, thì chư vị tại sao tu không tốt?!”(Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2016)

Những lời này thực sự đã truyền cảm hứng cho tôi. Đúng vậy, tại sao tôi lại không thể làm tốt chứ? Tại sao tôi không bắt đầu ngay hôm nay và yêu cầu bản thân tuân theo tiêu chuẩn cao hơn của các đệ tử Đại Pháp? Tôi có thể làm được điều đó. Chỉ là quan niệm người thường đang ngăn cản sự đề cao trong tôi. Nhiều học viên luyện công hàng ngày và chăm chỉ làm những việc mà họ cho rằng cần làm, và họ cũng cho thấy họ đã làm tốt và tinh tấn từng ngày. Tại sao tôi không làm được như vậy? Tại sao tôi không bắt đầu ngay ngày hôm nay và làm tốt những gì cần làm? Tôi biết tôi có thể làm được và Sư phụ đang mong đợi tôi làm tốt, như những người khác đã làm.

Vì vậy, sau khi đọc lời giảng này, tôi đã tu luyện tốt hơn và giữ vững bản thân theo yêu cầu: “Người khác có thể tu được tốt, thì chư vị tại sao tu không tốt?!” Tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ khi đọc đoạn Pháp này và tôi hy vọng mình có thể chia sẻ điều này để truyền cảm hứng cho những người khác thoát ra khỏi suy nghĩ tự giới hạn khả năng của mình hay không tin vào chính mình. Sư phụ tin rằng bạn có thể làm tốt, và tôi cũng có thể làm tốt. Vì vậy, hãy khích lệ bản thân bằng những lời này và giữ cho mình luôn tuân theo các nguyên lý và tiêu chuẩn Đại Pháp mà Sư phụ đã dạy cho chúng ta.

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ sở tại của tôi. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã ban cho tôi niềm hy vọng và không ngừng khích lệ tôi bước đi thật tốt trên đoạn đường tối hậu này.


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/9/2/179149.html

Đăng ngày 06-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share