[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Mẫu Đan Giang (4); Song Áp Sơn (3); Tuy Hóa; Thất Đài Hà (2); Y Xuân; Kiến Tam Giang (12); Hắc Long Giang (2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/393128.html

Đăng ngày 16-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share