[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Tuy Hóa (4); huyện Triệu Đông; thành phố Song Áp Sơn (2); thành phố Hạc Cương; huyện Tập Biển thuộc Song Áp Sơn; huyện Bắc An thuộc Hắc Hà (3); quận Nam Sơn thuộc Hạc Cương; Hắc Hà; huyện Lâm Khẩu thuộc Mẫu Đan Giang; nông trường Tân Hoa; thành phố Y Xuân (3); thành phố Thất Thai Hà (3); huyện Ninh An thuộc Mẫu Đan Giang; huyện An Đạt thuộc Tuy Hóa.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/黑龙江大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–393195.html

Đăng ngày 16-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share