[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Côn Minh (6); đệ tử ở Côn Minh, Đại lý, Tân Xuyên và Tường Vân; khu Kiến Thủy; đệ tử thuộc các dân tộc ở Vân Nam (3); toàn thể đệ tử ở địa khu Hà Khẩu; một nhóm học Pháp ở khu vực vịnh Côn Minh; huyện Tuyên Uy thuộc Khúc Tĩnh (2); huyện Khai Viễn thuộc Hồng Hà; huyện Tung Minh; vùng ngoại thành phía Bắc Côn Minh;


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/云南大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–393217.html

Đăng ngày 16-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share