[MINH HUỆ 13-09-2019]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Vân Nam, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn tết Trung thu vui vẻ.

Tây Song Bản Nạp (03); huyện Tịch, Tây Song Bản Nạp; Đại Lý Châu; Côn Minh (08); Tiểu Khê; huyện Hải; Hồng Hà Châu Cá; đệ tử Vân Nam; Sở Hùng Châu Lộc Phong; Hà Châu Di Lặc; Khúc Tĩnh; Sở Hùng Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/云南大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–393225.html

Đăng ngày 16-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share